Miljø og affaldshåndtering

Entreprenørskab betyder at tage ansvar – og det er det, vi gør hos Conrad.

At tænke på i morgen i dag

Miljøet og opretholdelsen af sunde levevilkår er meget vigtige for os. Sammen med vores certificerede miljøstyringssystem skræddersyr vi vores tjenester til økologiske aspekter. For os er den aktive beskyttelse af vores miljø ikke et tomt reklameløfte, men omsættes i praksis hver dag hos Conrad.

Conrad står for

  • miljøvenlig bortskaffelse og genanvendelse af affald af elektrisk udstyr, emballage og batterier.
  • ressourceeffektivt og energieffektivt produktdesign.
  • overholdelse af EU-direktiver, forordninger, standarder og love.
  • forpligtelse til kun at købe og distribuere produkter fra producenter og importører, der opfylder disse krav.
  • Bæredygtighed og socialt ansvar.

Vigtige oplysninger og tips til vores kunder:

Bæredygtige produkter

Hos Conrad kan du genkende bæredygtige produkter på det grønne "ECO"-mærke.

Bæredygtighed

Interessant information om EcoVadis' CSR-analysesystem.

Bortskaffelse af affald af elektrisk udstyr

Hvilke apparater der er omfattet af loven om elektrisk og elektronisk udstyr (ElektroG), og hvordan du bortskaffer dine gamle apparater på en miljøvenlig måde.

EU-Energielabel

Siden 1. marts 2021 har der været et nyt EU-energimærke. Vi forklarer forskellen.

Fjernelse af gamle lamper

Korrekt bortskaffelse af energisparepærer, LED-pærer osv. og korrekt håndtering af ødelagte energisparepærer.

Bortskaffelse af batterier

Forpligtelser og hjælp til korrekt bortskaffelse af batterier og akkumulatorer.

EMAS-miljøledelse

Miljøstyringssystemet i henhold til EMAS hos Conrad. 

Krav til miljøvenligt design

Energieffektivt produktdesign for at spare på ressourcerne og beskytte miljøet.

RoHS-direktiv

Begrænsning af brugen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Emballage

Information om emballageloven og bortskaffelse af salgsemballage.

REACH-regulering

Sikring af et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet.