Direktiver og forsyningskæde

Conrad's code of conduct

For Conrad er det en selvfølge at overholde gældende love og regler. Derudover har vi etableret bindende adfærdskodekser for ansvarligt samarbejde.

Vores erklæringer om menneske- og arbejdstagerrettigheder og vores miljøpolitik giver en klar ramme for dette. Dette er specificeret i vores Code of Conduct-dokumenter, som udgør en integreret del af alle ansættelses- og leverandørkontrakter i koncernen. Conrad forventer derfor, at alle medarbejdere, leverandører og forretningspartnere overholder Code of Conduct og de due diligence-krav, der er indeholdt heri. I tilfælde af overtrædelser gælder et strengt nultoleranceprincip.

Nedenfor er links til dokumenterne (engelsk):


Rettidig omhu i leverandørkæden

For Conrad betyder ansvarlig adfærd også at opfylde alle miljømæssige og sociale due diligence-krav i hele forsyningskæden. Vi forventer derfor det samme af vores leverandører: Vores Code of Conduct forpligter derfor vores leverandører til også at implementere Conrads virksomhedsværdier og adfærdsretningslinjer i deres egen forsyningskæde.

I lyset af den tyske lov om leverandøransvar (LkSG), der vil gælde for Conrad fra 1. januar 2024, arbejder vi på at udvikle et omfattende risikostyringssystem for at overvåge sociale og miljømæssige risikofaktorer i vores forsyningskæder endnu tættere og handle i overensstemmelse hermed.

Som importør og forhandler er Conrad naturligvis også bekendt med due diligence- og revisionsforpligtelserne for konfliktmineraler og er forpligtet til gennemsigtighed i mineralforsyningskæderne.