Miljø- og klimabeskyttelse

Conrad Electronic er EMAS-certificeret.

Som en ansvarlig virksomhed tilpasser vi konsekvent vores driftsprocesser til de økologiske aspekter, som vi har defineret i vores miljøpolitik for hele Conrad-koncernen.

Siden 2006 har vores hovedkvarter i Hirschau og vores logistikcenter i Wernberg-Köblitz haft et miljøstyringssystem, der er revideret i overensstemmelse med EMAS-forordningen, og en EMAS-valideret miljøredegørelse. Som EMAS-certificeret virksomhed er vi forpligtet til løbende at forbedre vores miljøpræstationer ud over de lovmæssige krav.

EMAS står for Environmental Management and Audit Scheme. Enhver organisation, der ønsker at forbedre sin miljøindsats, kan oprette et miljøledelsessystem under EMAS. EU's frivillige instrument er åbent for alle sektorer og virksomhedsstørrelser.


Vores CO2-fodaftryk

  • Vores kontorer bruger 100% grøn elektricitet

  • Vores mål: CO2-kompenseret distribution for 95% af vores pakker

Vi har med succes reduceret vores CO2-fodaftryk på vores anlæg i flere år. I Hirschau og Wernberg genererer fire fotovoltaiske anlæg elektricitet fra vedvarende kilder. Med disse formår vi selv at generere omkring 15% af vores samlede energiforbrug fra vedvarende kilder. Resten af vores lokale elforbrug er allerede dækket af 100% vedvarende energi fra vandkraft siden 2013.

For at reducere de resterende CO2-emissioner fra varmeproduktion gennemfører vi løbende foranstaltninger for at øge vores energieffektivitet, såsom energirelaterede renoveringer. Derudover investerer vi i øjeblikket i at sætte vores tidligere træflisanlæg i drift igen for at kunne bruge biomasse som energikilde i fremtiden.

Vi er også omhyggelige med at spare ressourcer, når vi transporterer vores varer. Derfor bruger vi kun CO2-neutrale kasser og satser på miljøvenlige emballagematerialer som genbrugspapir eller bionedbrydelige majschips.

I samarbejde med vores transportfirmaer kompenserer vi allerede for en stor del af CO2-udledningen fra vores udgående varer. Vores mål er at øge denne andel til 95% inden udgangen af 2023.

Flere oplysninger om vores aktiviteter for bedre klimabeskyttelse kan findes i bæredygtighedsrapporten.