Genbrug og affaldshåndtering

Bortskaffelse af gamle elektriske apparater

WEEE indeholder både værdifulde råmaterialer, der kan genbruges, og skadelige stoffer, der kan forårsage store miljøproblemer, hvis de ikke bortskaffes korrekt. Derfor er forbrugerne lovmæssigt forpligtede til at bortskaffe gamle elektriske apparater korrekt. På PlanE-initiativet kan du læse mere om de forskellige måder, hvorpå du nemt og korrekt kan bortskaffe e-affald.

Hvor kan jeg aflevere gamle elektriske apparater?

1. Er dit gamle apparat stadig i god stand, eller kan det repareres? At donere det til velgørenhed ville være en god måde at genbruge det på.

2. Er dit apparat gået i stykker? Du kan aflevere defekte apparater på din lokale genbrugsstation.

Alt elektrisk og elektronisk udstyr, der markedsføres i Europa, skal mærkes med dette symbol. Dette symbol angiver, at det pågældende apparat skal bortskaffes separat fra usorteret husholdningsaffald ved slutningen af dets levetid.

Verwijdering van afgedankte elektrische apparatuur (informatie over de terugnameplicht)


Bortskaffelse af batterier

Batterier og akkumulatorer indeholder både værdifulde råmaterialer og skadelige stoffer. Derfor er forbrugerne lovmæssigt forpligtet til at returnere dem til autoriserede indsamlingssteder. Batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med restaffald.

Brugte batterier og genopladelige batterier kan afleveres gratis på kommunale indsamlingssteder eller genbrugspladser, eller hvor der sælges batterier/genopladelige batterier.

Ofte stillede spørgsmål om genbrug af batterier


Bortskaffelse af gamle lamper

De fleste lamper indeholder både skadelige stoffer og værdifulde råmaterialer. Det er derfor lovpligtigt at aflevere dem til et autoriseret indsamlingssted.

Gasudladningslamper kan returneres på samme måde som dine gamle apparater. For lavenergipærer ligger ansvaret hos forbrugeren. Bemærk: En pære med et ødelagt hus kan forårsage kontakt med skadelige stoffer. Saml eventuelle skår op med et fugtigt stykke køkkenrulle, og smid det ud i en lufttæt pose. Brug ikke støvsuger, og undgå kontakt med huden.

FAQ om affaldshåndtering af gamle elpærer