Kvalitet og brugerbeskyttelse

Vores løfte om kvalitet

Forbrugerbeskyttelse er Conrads topprioritet. Vi lægger stor vægt på kvalitet, sikkerhed og miljøbeskyttelse, lige fra design til genbrug.

Sammen med vores leverandører er vi afhængige af gennemsigtige og lovpligtige oplysninger om vores produkters oprindelse. Når vi køber ind, er vi meget opmærksomme på økodesignreglerne (2009/125/EF og EPPG) for at reducere miljøpåvirkningen i hele produktets livscyklus, og som EU-importør kontrollerer vi, at de relevante regler overholdes under regelmæssige kvalitetskontroller.

Vi arbejder på at øge andelen af produkter med påviselige miljøfordele i vores sortiment og designer vores emballagematerialer og transport, så de er så miljøvenlige som muligt. Vi fremmer den cirkulære økonomi og forpligter os til genbrug og miljøvenlig affaldshåndtering.


REACH-forordningen

EU's kemikalieforordning REACH har til formål at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod potentielle kemiske risici. Conrad er opmærksom på de forpligtelser, der følger af denne forordning i EU.

Derfor forpligter Conrad kontraktligt alle leverandører til at opfylde kravene i REACH-forordningen (som producent eller distributør).

Som distributør har Conrad ikke selv nogen forpligtelse til at registrere stoffer og præparater under REACH. Derfor kan Conrad kun henvise til oplysningerne fra den relevante producent/leverandør, når de videregiver de tilsvarende oplysninger, og kan ikke garantere eller indestå for nøjagtigheden af disse oplysninger.

Information om REACH-forordningen


RoHS-direktivet

RoHS-direktivet begrænser brugen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Conrad Electronic er opmærksom på de forpligtelser, der følger af dette direktiv inden for EU. I denne sammenhæng har Conrad Electronic kontraktligt forpligtet alle sine leverandører til også at opfylde de tilsvarende krav (som producent eller distributør).

Elektroniske komponenter, der opfylder kravene i RoHS-direktivet i henhold til producentens specifikationer, er mærket på Conrads indkøbsplatform.

Conrad som distributør henviser til de oplysninger, som leverandørerne/producenterne giver i forbindelse med mærkningen. Så længe der ikke er tilstrækkeligt bevis fra leverandøren, vil de pågældende varer ikke blive mærket. Conrad garanterer ikke nøjagtigheden af disse oplysninger.

Information om RoHS-direktivet