Sensorer til alle formål

Sensorer

Processer kan styres med en eller flere sensorer. De måler forskellige enheder, eksempelvis temperaturer, tryk eller stråling. Der findes mange forskellige sensorer, som anvendes i forskellige processer.


Bevægelsessensorer

En bevægelsessensor registrerer bevægelser. Når der registreres bevægelse, udsendes der et signal, hvor en alarm enten afbrydes, eller en lampe tændes. Bevægelsessensorer anvendes i alarmsystemer, men også ved døråbninger og til belysning.

> Se vores udvalg af bevægelsessensorer


Tryksensorer

Tryksensor er et navn for to forskellige typer af sensorer. Man har bl.a. en sensor, som måler trykforskelle hos gasser eller væsker (hydrostatisk tryk, f.eks. Bar). De anvendes blandt andet i hydraulik, pneumatik, processer, halvledere og bilteknik.

> Se vores udvalg af tryksensorer


Gassensor

Gassensorer har været tilgængelige for forskellige gasarter, såsom carbonmonoxid, methan, isobutan, hydrogen, ethanol, naturgas, propan, butan, benzen, benzin, alkohol, ammoniak, svovloxid osv. Disse sensorer kan anvendes i gasdetektorer. Når koncentrationen overskrider en fastsat grænseværdi, aktiveres alarmen.

> Se vores udvalg af gassensorer


Lyssensorer

En lyssensor måler mængden af lys. Dette sker ved hjælp af en fotodiode eller LDR, hvor modstanden forandres alt afhængigt af lysmængden. Modstanden er lav, når det er meget lyst, hvorimod modstanden er høj i svagt lys.

Lyssensorkontakten anvendes hovedsageligt til at måle lysets intensitet. Derudover kan den også anvendes til at måle forskellen i lys.

Tilgængelige applikationer omfatter blandt andet skumringskontakt og kamerablitz. Lyssensoren måler lysintensiteten, og med den ønskede lysstyrke tændes eller afbrydes blitzen.

> Se vores udvalg af lyssensorer


Afstandssensorer

Afstandssensorer kan deles op i induktive nærhedssensorer og ultralydssensorer.

Induktive sensorer anvendes som afstandskontakter. De opfanger en forandring af induktans eller forandring af magnetfeltet. Denne forandring i magnetfeltet opstår, når et ledende materiale kommer tæt på feltet.

Ultralydssensorer måler afstanden til et objekt baseret på lydbølger ved frekvenser, som er højere, end hvad det menneskelige øre kan opfange. Fordelen ved disse sensorer er, at de er ufølsomme over for snavs, og de fungerer endda uden lys. 

> Se vores udvalg af afstandssensorer


Regnsensorer og fugtsensorer

Et relæ aktiveres i regnsensoren, når regn eller våd sne falder på sensorpladen. Med dette kan du lukke vinduet, som drives af elektricitet, mortordrevne markiser, ligesom du kan aktivere en regnalarm.

De fleste regnsensorer har en automatisk opvarmet sensoroverflade for at forhindre frost eller isdannelse, hvilket ellers kan føre til, at alarmen går i gang.

Foruden regnsensorer findes der endda mere generelle fugtsensorer. Disse kan også anvendes til andre væsker og er ikke kun brugbare som regnsensorer eller fugtgivere.

> Se vores udvalg af regnsensorer

> Se vores udvalg af fugtsensorer


Temperatursensorer

Temperatursensorer kan f.eks. anvendes til CV-styring, kølning, temperaturregistrering/kontrol og hos vejrstationer. Så snart temperaturen overstiger eller falder under den fastsatte grænseværdi, kan en enhed afbrydes eller aktiveres. Temperatursensoren opstår ved opvarmning eller i køleanlæg. Almindelige sensorer er PT100 og PT1000. PT refererer til materialet (platina), figuren viser sensorens modstand ved 0°C.

> Se vores udvalg af temperatursensorer


Niveausensorer

Niveausensorer er elektromekaniske niveaukontakter, som drejes for at overvåge væskeniveauet hos en enhed. Niveausensoren registrerer, om væsken er for lav eller for høj i forhold til grænseværdien. De anvendes hovedsageligt til niveaukontrol og niveauovervågning. Der findes niveaukontakter, som veksler mellem åben til lukket (NO-kontakt) og skifter fra lukket til åben (NC-kontakt). Takket være ledningens bevægelige længde kan højden justeres. Applikationerne inkluderer positionsrapporter, beskyttelse mod tørkogning og kontrol af pumper eller ventiler.