Rådgiver

  Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

  Værd at vide til lyssensorer

  • Was en lyssensor?

  • Hvordan fungerer en lyssensor?

  • Lyssensorer i overblik

  • Tips til køb af en lyssensor

  • Hvor anvendes lyssensorer?

   

  Was en lyssensor?

  En lyssensor måler lysstyrken ved hjælp af en speciel lysstyrkesensor. Dermed kan der menes måling af dagslys såvel som måling af det kunstige lys indendørs.

  Hvis lysindfaldet eller lysintensiteten ændres, udløser sensoren den tildelte funktion. For eksempel sørger den som alternativ til tænd/sluk-uret for belysning af husnummeret. Dette sker med en på forhånd fastlagt lysstyrke.

   

  Hvordan fungerer en lyssensor?

  Lyssensoren arbejder med måleenhed Lux og måler lysstyrken i omgivelserne. Ved underskridelse af en på forhånd fastlagt værdi udløses den funktion, der er skrevet til sensoren.

  Alternativt findes der lyssensorer, hvis funktion træder i kraft ved afbrydelse af en for det meste usynlig lysstråle. Som regel fungerer disse sensorer som praktisk døråbner. Lysstrålen kan dog også fungere som en sikkerhedsmekanisme, f.eks. ved at udløse et alarmsignal, når strålen brydes igennem.

   

  Lyssensorer i overblik

  Hos Conrad findes der komponenter og færdige produkter, der kan anvendes på forskellige måder.

  CMOS-sensorer, minikameramoduler

  Der er tale om billedsensorer, som anvendes i digitalkameraer. De forvandler lys til spænding ved at skelne mellem lys og mørk. Det er normalt ikke muligt at skelne enkelte farver, men det er muligt med specielle filtre.

  Detektorer

  En fotodetektor er den del af fotocellen, som er ansvarlig for at omdanne lysstrålen til et elektrisk signal. Afhængigt af modellen kan detektoren fås i en enhed eller som et separat element.

  Skumringssensorer & skumringskontakter

  Der er tale om en lysstyrkesensor, der måler, hvornår skumringen eller nattens begyndelse begynder udenfor. Også her sker målingen i lux. Skumringssensorer anbringes udover i udendørsbelysning. En fotodiode, som måler lysstyrken, er integreret.

  Den tidligere indstillede værdi viser retningen, hvornår enheden tændes eller slukkes. Disse apparater er praktiske, når for eksempel husnummerbelysning eller navnebelysning på ejendommen ikke skal reguleres med timer. Når den er indstillet, retter apparatet sig efter den angivne værdi. Også lysstyrken kan fastsættes afhængigt af enheden.

  Fotoceller og -knapper

  Lysstrålen skaber en lysstråle ved lyskontakten, idet den overføres fra en sende- til en modtager, normalt ikke som synligt lys for det menneskelige øje. Sende- og modtageapparater kan allerede være indeholdt i samme produkt.

  Fotocellerne forvandler lysstrålen til et elektrisk signal, der udløser en reaktion, hvis strålen afbrydes. Denne teknologi anvendes for eksempel under automatiske sæbedere.

   

  Tips til køb af en lyssensor

  Vælg altid nøjagtigt den lyssensor, som egner sig til det ønskede anvendelsesområde. Hvis du vil oprette en fotocelle, skal du bruge en fotocelle. Hvis du vil udløse en funktion, når lysstyrken når en bestemt værdi, er en skumrings-sensor det rigtige valg.

  Derudover er det vigtigt at kalkulere sensorernes pladsbehov. Mål derudover anvendelsesområdet - eksempelvis en dør - nøjagtigt og lign den med sensorens mål. Hvis du vil bruge sensoren udendørs eller under ekstreme betingelser, spiller også den minimale og maksimale anvendelsestemperatur en rolle. Således fungerer nogle skumringsrelæ ikke længere ved mere end 35 grader - was absolut kan overskrides ved direkte sollys i sommersommeren.

  Vær nem at vide, at der spares energi
  , når du for eksempel vil spare energi i skumrings-sensoren, skal du være opmærksom på anvendelsen af en LED-lampe. Takket være den lysstyrkeafhængige stråling fra husnummer og Co sparer du alligevel strøm, LED-lampen sænker dog strømudgifterne.

   

  Hvor anvendes lyssensorer?

  For eksempel sørger aktive komponenter i kameraer for den såkaldte fotoelektriske effekt, selv i så mange robotter anvender sensorer. Ved hjælp af lyssensorer kan du for eksempel registrere husholdningsrobotter, hvor de støder på forhindringer og undgår dem målrettet.

  Lyssensorer er også populære i køretøjer. De giver mulighed for automatisk til- eller frakobling af nærlyset ved at afbryde eller nå en vis lysstyrke. På denne måde kan sensorer på BMW, Mercedes og Co. muliggøre en sikker tunnelgennemkørsel med automatisk tændt lys.