bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

En bevægelsessensor er en sensor, der reagerer på bevægelser i miljøet og derefter transmitterer et signal via en elektrisk puls til en anden enhed, som en handling initieres med. Applikationerne kan være forskellige ting. Døre eller porte, der åbnes og lukkes automatisk, når folk eller køretøjer nærmer sig, eller en udendørslampe, der automatisk lyser, når folk nærmer sig, er velkendte eksempler. Denne type udstyr spiller også i stigende grad en rolle i gadebelysningen, når man ønsker at spare penge og mindske miljøbelastningen.

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

   

Værd at vide om bevægelsessensorer, PIR-sensorer

  • Was bevægelsessensorer og PIR-sensorer?

  • Typiske anvendelsesområder:

  • Udvælgelseskriterier for købet

  • FAQ – ofte stillede spørgsmål om bevægelsessensorer og PIR-sensorer

 

Was bevægelsessensorer og PIR-sensorer?

Almindelige bevægelsessensorer indeholder såkaldte PIR-sensorer. P står for pyroelektrisk eller passiv, IR til infrarød, altså varmestråling. I disse sensorer benyttes visse krystallers pyroelektriske effekt: Hvis temperaturen pludselig ændrer sig i omgivelserne med mere end 4 000 A, ændrer dens elektriske potentiale sig også. Denne ændring kan måles, viderebearbejdes og anvendes som "trigger" til at udløse elektroniske kontakter.

 

Typiske anvendelsesområder:

De fleste PIR-sensorer er monteret i bevægelsessensorer, som regel sammen med en fotomodstand til lysstyrkemåling og en elektronisk kontakt. Den kan indstilles til forskellige aktiveringsperioder og tilkobler for eksempel strømstrømmen til gløde-, halogen-, LED- eller lysstofpærer. Den ligeledes indstillelige fotomodstand er beregnet til følsomhedsstyring, så alarmen for eksempel kun udløses i mørke omgivelser.

PIR-sensorer kan også fås enkeltvis. Med dem kan styringsmoduler, der er reagerer på temperaturændringer, konstrueres helt individuelt. Det omfatter for eksempel automatisk springende håndtørrer, ventilatorer, ventilatorer, omfattende lyssystemer, døråbnere og alarmanlæg udstyret med infrarøde kameraer.

Da PIR-sensorer reagerer på kortvarige temperaturudsving, kan de også anvendes som flammedetektor. Flammer har en typisk blafrefrekvens mellem 1 Hz og 5 Hz, was i flammeimeldere anvendes til at signalere, at flakken ikke er i stand. Ældre gas- eller oliedrevne varmebrændere kan således udvides med et »flammen-fra-alarmanlæg«.

Derudover findes PIR-sensorer i såkaldte Pyrometre, praktiske apparater, som kan måle temperaturer - for eksempel i Varme- eller klimaanlæg - uden kontakt

 

Udvælgelseskriterier for købet

For at fungere korrekt skal bevægelsessensorer og PIR-sensorer detektere temperaturforskelle i omgivelserne. Det indfaldende varmestråling bundtes på en sådan måde, at den på den ene side dækker et bredt horisontalt område og på den anden side målrettet rammer sensoren. Overtager specielle, til infrarød gennemtrængelige linser . På bevægelsessensorer kan linseelementerne bruges i næsten hele det forreste område, ved PIR-sensorer består linsen af en slags halvrund kappe.

Ved valg af bevægelsessensorer og PIR-sensorer spiller de følgende kriterier en stor rolle:

Registreringsvinkel

De angivne vandrette og lodrette registreringsområde, for eksempel 40 plus 105. Der bør i tvivlstilfælde vælges stadig større vinkler, da området kan indsnævre tape ved at klæbe infrarødt uigennemtrængelige.

Rækkevidde

 "Meget hjælper" gælder ikke altid i dette tilfælde, især ikke når bevægelsessensoren eller PIR-sensoren registrerer områder, der slet ikke skal overvåges, f.eks. i forbindelse med stigning i borgere eller veje. Desuden angives som regel kun rækkevidden »i frit terræn«, dvs. under optimale betingelser og i frit udsyn. I rum til gengæld skal der ved installationen af alarmer eller sensorer tages Reflexion af varmestråling i betragtning, ligesom der skal tages hensyn til skiftende varmekilder. Dette omfatter f.eks. solstråler, der falder af et vindue, og som kan være forskellige.

Driftsspænding

Mens strømforsyning på bevægelsessensorer normalt sker via netstrømmen, skal strømforbruget overholdes ved PIR-sensorer, der kører på batteri eller genopladeligt batteri. Heldigvis har PIR-sensorer kun brug for strømµ i A-området, nogle ligger endda under 10µ A, andre har brug for 150µ A og mere.

Koblingseffekt

Denne angivelse skal der straks tages hensyn til for bevægelsesføleren! Dermed menes den belastning, som en sensor kan tænde, det vil sige for det meste aktivering af lamper. Meget gode sensorer kan styre gløde- eller højspændings-halogenpærer med op til 1000 W, ved andre lyskilder som for eksempel lysstofrør, LED'er eller lavspændingshalogenpærer ligger koblingseffekten for det meste mellem 300 og 500 W.

Indendørs- og udendørs brug

Bevægelsessensorer til udendørs brug er beskyttet mod vejrpåvirkninger, oftest iht. beskyttelsesklasse IP54. I den forbindelse står 5 for »fuldstændig beskyttelse mod støvaflejringer inden for EU«, 4 for »beskyttet mod vandsprøjt«. Ved installation i rum spiller beskyttelsesklassen ingen så vigtig rolle.

styringselektronik;

PIR-sensorer arbejder ikke uden den rigtige styringselektronik. Disse er allerede monteret i bevægelsessensorer og nogle enkelte sensorer, men nogle sensorer kan også opgraderes med små og prisbillige printplader. Disse behøver kun at have en nettilslutning (gør det absolut nødvendigt at træffe foranstaltninger til beskyttelse mod berøring!) Og en passiv sensor. Med to potentiometre kan strømforbrugerens indkoblingstid styres til en effekt på op til 1000 W direkte på printpladen, og det kan ske i området fra 10 sekunder op til 15 minutter. Der findes desuden en fotomodstand til indstilling af dæmpningstærskel i området fra 10 til 2000 lux.

 

FAQ – ofte stillede spørgsmål om bevægelsessensorer og PIR-sensorer

Findes der PIR-sensorer uden linse?

Ja, det er der. På grund af sin lille diameter på mindre end 10 mm er de særligt velegnede til skjult overvågning, for eksempel i et hul i dørrammen. Udeladelsen af linsen går dog hånd i hånd med meget lave registreringsvinkler. Bevægelsessignalet udløses dermed kun, hvis mennesker eller dyr befinder sig umiddelbart foran sensoren. En kattelem er et typisk eksempel på anvendelse.

Hvordan kan bevægelsessensoren beskyttes mod hærværk?

Bevægelsessensorer er som regel lette at registrere som sådanne og kan dermed blive mål for hærværk. For at forebygge dette findes der et modul med integreret PIR-sensor, hvis indgangsvindue slutter med indbygningsoverfladen. Skjult indbygget i for eksempel murværk og med infrarød-gennemtrængelig skive foran sensoren, er denne bevægelsessensor næsten usynlig.

Vores praktisk tip

Hvis den eksisterende styringselektronik ikke er tilstrækkelig, kan den integrere computerunderstøttelse i en PIR-sensor, for eksempel via et Arduino-board. Specielle PIR-sensorer konfigurerer et sådant board med meldefunktioner, konfigurerer og kan styres via software.

Helt uden hobbyi klarer bevægelsessensoren sig med Bluetooth-funktion. Hos dem sker indstillingen helt enkelt via en smartphone eller tablet med iOS og Android som operativsystem. Lysstyrkegrænsen, frakoblingsforsinkelse samt registreringsområdets vinkel kan konfigureres.