Decibelmålere

En decibelmåler er et praktisk måleinstrument til at måle lydniveauet. Den har både mikrofon og display, og i de fleste tilfælde kører apparatet på batteri. Decibelmålere anvendes ofte til at undersøge lydforurening.

Lydniveau er en værdi, der stammer fra lydtrykket, og som måles i dB (decibel). Decibelmålernes ydelse er fastsat efter internationale IEC-standarder, f.eks. A-vægtning, B-vægtning og C-vægtning. Lyd, som måles med et A-filter, udtrykkes i dB(A). Når lydniveauet er rigtig højt (100 dB eller mere), er oplevelsen af lyden mere konstant over det hørbare frekvensområde (filteret er da mere fladt), og her kan man anvende B- eller C-vægtningen. I praksis anvendes disse vægtninger dog yderst sjældent.

Der findes to klasser af nøjagtighed, klasse 1 og klasse 2. Klasse 1-målere er passende til de meget akkurate målinger, for eksempel i et laboratorium, eller til at bestemme hvorvidt lydproduktionen opfylder lyd- eller miljøkravene. Klasse 2 er målere, der er lidt mindre nøjagtige, men de kan anvendes til at få en indikation af lydniveauet. Klasse 1-målere er normalt dyrere end klasse 2

> Se vores udvalg af decibelmålere her

For at sikre decibelmålernes præcision skal de kalibreres regelmæssigt. Siden hen skal enhedens funktionalitet også kontrolleres umiddelbart inden målingen ved hjælp af eksempelvis en pistonfon – et kalibreringsværktøj bliver ofte anvendt til målesystemer i laboratorier eller kontorer.

I mikrofonen omformes det vekslende lydtryk, der rammer mikrofonens membran til en elektrisk spænding. For at måle lyd anvendes der altid en integrationstid til at forvandle tidssignalet fra mikrofonen til en RMS-værdi.

Der findes decibelmålere af forskellige typer og med forskellige størrelser. Hos Conrad har vi decibelmålere i alle prisklasser og til alle behov. Prisforskellen bygger på nøjagtigheden, hvormed lyden måles. Den mest prisvenlige decibelmåler kan for eksempel registrere lyd på ± 3 dB, mens den mest nøjagtige måler ± 0,5 dB. Desuden er målerækkevidden vigtig, samt hvor lavt måleren kan måle. Eksempelvis kan de billigere decibelmålere ofte ikke måle lavere end 35-40 dB. Det er også vigtigt, at den samme nøjagtighed gør sig gældende for alle frekvenser (frekvenssvar).

> Se vores udvalg af decibelmålere her