bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

Videnværdi omkring decibel-måleudstyr

  • Hvad er decibel-måleudstyr?

  • Hvordan fungerer et decibel-måleapparat?

  • Hvilke typer decibel-målinger findes der?

  • Oplysninger om lydniveau og lydstyrke

  • FAQ – ofte stillede spørgsmål om decibel-måleapparater

Decibel-måleudstyr

Hvad er decibel-måleudstyr?

Decibel-måleudstyr (eller lydmåleudstyr) anvendes til overvågning af trafik- eller flystøj, støj på byggepladser, erhvervs- eller industristøj og fritidsstøj. Det er især vigtigt, når det drejer sig om at overholde arbejdsmiljølovgivningen og EU-lovgivningen om tilladt støjniveau på arbejdspladser og i miljøet. Måling af lydniveau får stadig større betydning inden for alle områder, især i form af mobil måling, f.eks. til vurdering af mulige stressfaktorer i kontorer eller ved vejstøj.

Lydmålingen ved hjælp af bærbare lydmålere giver mulighed for en meget hurtig situationsafprøvning samt en turnusvis kontrolmåling. Nogle lydmålere har intern lagerkapacitet, en såkaldte datalogger, som gør det muligt at foretage langtidsoptagelser af måleresultaterne.

 

Hvordan fungerer et decibel-måleapparat?

Decibel-måleudstyr

I princippet er et decibel-måleapparat en meget følsom trykmåler. Støj er en hurtig ændring af trykforholdene i luften i det frekvensbånd, der kan høres af mennesker, med bestemte bølgemønstre. Den menneskelige hørelse har et frekvensområde fra 16 Hz til 20.000 Hz (tryk fra 0,00002 Pa til 20 Pa). Med en stigende alder falder hørbarheden for højere frekvenser som regel.

Som sensor anvendes i decibel-måleapparater en mikrofon, som optager lydbølgerne og omformer dem til et adækvat elektrisk signal. Alt efter ønsket følsomhed og nøjagtighed anvendes der oftest elektret-kondensator-mikrofoner. Med det elektriske signal, som mikrofonen stiller til rådighed, realiseres en visning, og der kan gemmes data over (programmerbare) perioder med lydoptagelse som langtidsovervågning. De fleste apparater kan afstemmes med en (valgfri) støjkalibrator, for at opnå høje målepræcision.

Ekstra udstyr er SD-kort-rum til lagring af måleresultaterne direkte i apparatet, en påsættelig vindbeskyttelse til mikrofonen, der ikke påvirker støjniveaumålingen (oftest inkluderet i leveringen) og stativgevind.

 

Hvilke typer decibel-målinger findes der?

Ved emissionsmåling undersøges det, hvilken støj en bestemt støjkilde forårsager (f.eks. den støj, som en flyvemaskine af en bestemt type udsender). Da lydtryksniveauet altid afhænger af afstanden til den støjkilde, der forårsager støjemissioner, er det vigtigt, at der ved emissionsmålinger ud over den målte værdi også er behov for den afstand, hvori målingen er foretaget.

Ved måling af emissioner måles lydtryksniveauet direkte på det sted, hvor det påvirker mennesker. Et eksempel er målingen af lydniveauet i et hus, der befinder sig i en lufthavns indflyvnings-ruter. Ved målinger i luften er antallet af eksisterende lydkilder og deres afstand fra målepunkt ubetydeligt.

 

Oplysninger om lydniveau og lydstyrke 

Enheden af støjniveauet er decibel med forkortelsen dB. Decibel er en såkaldt hjælpeenhed. 

Eksempler på dB-værdier er:

LydkildeAfstandLydtrykLydtryksniveau:
SmertetærskelDirekte ved øret

100 Pa.

134 dB

Høreskader ved kortvarig påvirkning

Direkte ved øretFra 20 Pa. 120 dB

Kampfly

100 m.6,3 til 200 Pa.110 til 140 dB
Diskotek

1 m

2 Pa.

100 dB

Høreskader ved langvarig påvirkning

Direkte ved øret

Fra 360 MPa

85 dB

Hovedvej

Direkte ved øret

Fra 360 MPa

85 dB

Normal underholdning

1 m

2 til 20 MPa

40 til 60 dB

Meget rolige værelser

Direkte ved øret

200 til 630 µPa

20 til 30 dB

Bladgrøntsager

Direkte ved øret

63,2 µPa

10 dB

Høringstærskel (ved 2 kHz)

Direkte ved øret

20 µPa

0 dB

Decibel-måleudstyr

Supplerende betegnelser skal vurdere den lyd, der skal måles, ud fra specifikke kriterier:

Betegnelsen dB(A) vurderer radiofrekvensområdet, som kommer tættest på det menneskelige øre. Svarer til kurverne af samme lydstyrkeniveau ved ca. 20 til 40 Pton. DB(C) er en frekvensvurdering, hvor lavere frekvenser registreres mere, herunder måling af en maksimal værdi (peak). Svarer til kurverne af samme lydstyrkeniveau ved ca. 50 til 70 Pton. DB(Z) beskriver frekvensforløbet i området 10 Hz til 20 kHz, hvor afvigelsen fra linearitet er ±1.5 dB.

Til decibel-måleapparater findes der et datablad og ofte flersprogede brugsanvisninger, som indeholder præcise udsagn om alle tekniske parametre.

 

FAQ – ofte stillede spørgsmål om decibel-måleapparater

Hvilke konsekvenser kan en for høj støjbelastning få?

Høreskader til tab af hørelsen
- arbejdsrelaterede strøtegn
- forstyrrelse af biorytmen, søvnforstyrrelser
- øger risikoen for ulykker, fordi advarselssignaler ikke høres

Hvad skal der tages hensyn til ved anvendelse af decibel-måleapparater?

Måling er ikke tilladt, når der er tale om ugunstige vejrforhold. Dette omfatter fugt eller høj luftfugtighed, støv eller brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler, tordenvejr eller andre stærke elektrostatiske felter. Endvidere skal alle forskrifter til forebyggelse af ulykker overholdes i kommercielle anordninger. I uddannelsesinstitutioner eller hos hobbyværksteder og selvhjælpsværksteder bør håndteringen af decibel-måleapparater overvåges af uddannet personale. Som udgangspunkt bør måleapparatet aldrig tændes med det samme, når det bliver bragt i et varmt rum af kold væske. Det kondensvand, der opstår i apparatet, kan muligvis ødelægge den. Apparatet bør kunne opvarmes til stuetemperatur i slukket tilstand.

Hvor længe holder et decibel-måleapparat?

Levetiden er ca. 10 år, men afhænger af forskellige faktorer. Det omfatter anvendelseshyppighed, miljøbelastning på anvendelsesstedet samt opbevaring og vedligeholdelse af apparatet. Desuden spiller analysesasoftware's kompatibilitet med gængse pc-systemer en rolle.

Hvordan kan jeg genkende et defekt decibel-måleapparat?

En manglende indikator på displayet viser i de fleste tilfælde en ikke-fungerende strømforsyning.
Hvis grænseflader til pc'er ikke fungerer, bør det kontrolleres, om lydmålingsapparatet er kompatibelt med den anvendte software eller pc'ens styresystem.