Pålidelig kontrol? Målingsteknologi, som du kan regne med

Conrad tilbyder inspektions- og testteknologi til vedligeholdelse og service, som pålideligt tester eller konstant kontrollerer funktionaliteten af elektronisk udstyr, elektriske systemer og maskiner eller komponenter. Fra termisk billedteknologi til test af særlige områder - til permanent installerede måleapparater direkte i kontrolskabe.

   

INSPEKTION AF BYGNINGER

Udfordringen

Vandindtrængning, fugtophobning, luftlækager og kuldebroer er nogle af de mest almindelige og kostbare fejl i bygninger. Det kan være meget tidskrævende udelukkende at bruge fugtmålere, temperaturpistoler og stresstestere.

LØSNINGEN- TERMISKE KAMERAER.

Da de fleste virksomheder der udfører bygningsinspektioner, følger American Society for Testing and Materials (ASTM) og RESNET's standardspecifikationer, skal det termiske kamera de anvender, opfylde de tekniske retningslinjer der er fastsat heri.

Den prisbillige FLIR E5-XT opfylder eller overgår anbefalingerne i RESNET-standarden med:

  • 160 × 120 pixel opløsning.
  • Rumlig opløsning på 5,2 mRad.
  • Termisk følsomhed på <0,10 °C

Tip: Ved at parre E5-XT med en ekstra fugtmåler, f.eks. FLIR MR77, kan du også bekræfte fugtophobning der kan skyldes utætheder eller utilstrækkelig ventilation.
 

RESULTATER

  • Højere pålidelighed gennem visuel dokumentation af resultater
  • Højere produktivitet takket være kortere inspektionstider
  • Højere effektivitet, da problemerne identificeres præcist og de udførte reparationer kan verificeres uden tvivl

   

Moderne definition af tredjeparter

Differentiering af mængder fra tredjeparter betyder, at elektricitet, der købes af en virksomhed eller et anlæg, adskilles fra elektricitet, der købes af tredjeparter gennem denne virksomhed eller i dens lokaler. Det kan f.eks. være erhvervsdrivende, der har brug for elektricitet til deres arbejde, eller lokaler, der lejes af tredjemand, f.eks. haller eller kantiner, som ikke har en separat elmåler.

Den MID-certificerede UMG 96-PA-MID+ giver mulighed for manipulationssikker installation og har en særlig hukommelsespartitionering der gemmer vigtige data i op til to år.

Den supplerende certificerede måleraflæsning gør det muligt at foretage kvartalsvis måling af forbrugt og eventuelt selvproduceret elektricitet (f.eks. med egne solcelleanlæg).

Takket være den standardiserede 96-frontpanelform kan UMG 96-PA-MID+ også nemt integreres i kontrolskabe.