bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

Værd at vide til digitale indbygnings-måleapparater

 • Was digital installationsmåler?

 • De mange anvendelsesmuligheder for digitalt måleudstyr til indbygning

 • Hvilke digitale installationsmåleapparater tilbyder Conrad?

 • FAQ – ofte stillede spørgsmål om digitale installationsmålere

Was digital installationsmåler?

Ved digitale indbygningsmåleapparater drejer det sig om elektrisk testudstyr til registrering af bestemte elektriske parametre. Visningen af de beregnede værdier sker som digital talangivelse eller som grafik, afhængigt af hvilken visningsform der er bedst egnet til den pågældende målestørrelse. I denne kategori finder du også produkter, som ved hjælp af grafik i høj opløsning efterligne viseren til analoge måleapparater.

Ved hjælp af komplekse omformere omdanner digitale installationsmåleapparater de elektriske størrelser, der skal bestemmes, til brugbare måleresultater. I den forbindelse kan enkelte værdier, målerækker og kontinuerlige målingsforløb registreres (gemmes) over forskellige tidsspænd. Digitale måleapparater programmeres ofte til måle- og testopgaver, så de kan måles uafhængigt af menneskeligt tilgør. De fleste apparater er udstyret med bufferbatterier for at kunne gemme den programmerede driftstilstand af måleudstyret uafhængigt af fremmedstrømskilder. Programmering af måleudstyr er mulig på flere måder: På den ene side kan eksterne programmeringskilder anvendes via grænseflader, på den anden side er måleapparaterne udstyret med DIP-kontakter eller brostik til programmering, som er beskrevet detaljeret i den pågældende driftsvejledning. Der findes desuden digitale måleapparater med menustyret indstilling og betjening med klartekstvisning på displayet.

De mange anvendelsesmuligheder for digitalt måleudstyr til indbygning

Conrad-monterede digitale måleapparater kan alt efter model anvendes til registrering af talrige parametre og til forskellige formål:

 • Spænding
 • Strøm
 • Neutralledningsstrøm
 • Skin-, virke- og blindeffekt
 • Ydelsesfaktor
 • Frekvens
 • Min.-/maks.-værdier med dato og klokkeslæt (tidsstempel)
 • Klirfaktor:
 • Forvrængningsstrømstyrke
 • Fasevinkel
 • Oversvingninger
 • Måling af forbruget af en del- eller produktionsproces
 • Som driftstimetæller eller grænseværdiovervågning med hændelsesoptagelse

Ved passende programmering kan måleresultaterne klassificeres som information, advarsel eller alarm. Ved udvidelser med digitale eller analoge moduler kan processer, der overvåges af disse måleinstrumenter, udløses, reguleres eller standses.

 

Indbygningsmålingsapparater

Til tilslutning af digitalt installationsmåleudstyr til de komponenter, der skal overvåges, anbefales det at anvende bestemte kabler med ledningsbelser og afskærmninger, som du også kan købe hos Conrad, for eksempel datakabler eller netværkskabler.

Måleapparaterne monteres normalt i el-tavler med de hyppige mål for monteringen 144 x 144, 96 x 96 eller 68 x 68 millimeter. Der kan dog også fås et rektangulært design. 

Mange af de apparater, der er tilgængelige hos Conrad, er egnet til anvendelse i industriomgivelser , ofte har den synlige forside en garanteret kapslingsklasse (op til IP 65: Støvtæt, fuldstændig berøringsbeskyttelse og beskyttelse mod stænkvand på alle sider).

Mere om IP-standarden

Hvilke digitale installationsmåleapparater tilbyder Conrad?

Måleapparaterne kan vælges i Conrad indenfor prissegment, nyheder og tilbud (med RoHS), kundevurdering, filialtilgængelighed og producenter.
I teknisk henseende skelnes der mellem de tilgængelige interfaces på det pågældende måleinstrument. En del af udstyret har flere grænseflader:

Ethernet (LAN)

Tilslutning til netværk til programmering af måleapparatet og/eller til analyse af måleresultaterne enten via LAN-tilslutninger eller andre former for netværkskabler

RS 232 Modbus RTU

Industriel busarkitektur til master-slave-kommunikation med tilsluttede komponenter via en ledning med begrænset ledningslængde

RS 485 Modbus RTU

Som RS 232 Modbus RTU, men med op til 32 deltagere og store ledningslængder

RS 232

Recommended Standard 232 fra begyndelsen af 1960'erne til serielle interfaces på computere

RS 485

Industri-interface-standard for asynkron seriel dataoverførsel med bedre elektromagnetisk kompatibilitet

USB

Universal Serial Bus, som fra 1996 skulle erstatte alle tidligere eksisterende serielle interfaces

Profibus DP

Master-slave-dataudveksling via en hurtig seriel forbindelse med decentrale enheder via en fastlagt systemarkitektur

Intet interface

Enkle måleapparater med eget strømforsyningsbatteri, der tilsluttes direkte til målestedet

Valgfri interface

Måleudstyr med mulighed for eftermontering med interfaces

Der kan downloades brugsanvisninger til de tilbudte produkter, hvoraf nogle er flersprogede.

FAQ – ofte stillede spørgsmål om digitale installationsmålere

Hvor anvendes digitalt måleudstyr til indbygning?

Især inden for professionel industri til overvågning af komplekse processer og i husinstallation. Nemmere apparater er egnet til kontrol, fejlfinding, analyse og reparation på hjemme- og hobbyområdet.

 • Håndteringen af disse apparater kræver specialviden af behørigt kvalificeret personale.
 • Sørg for, at enhederne er omhyggeligt og kun med egnet værktøj i transportemballagen, og udfør en visuel kontrol for skader.
 • Kontrollér, at leveringsomfanget er komplet, før du begynder installationen.
 • Anvend kun digitale installationsmåleapparater iht. angivelserne i driftsvejledningen og overhold i givet fald de nødvendige juridiske og sikkerhedsmæssige forskrifter for det pågældende anvendelsesformål. Der kan være nationale afvigelser.
 • Vær ved installation af signal- og styreledninger opmærksom på reglerne for elektromagnetisk kompatibilitet: Netledninger, motorledninger, jævnstrømsledninger og lignende hører ikke hjemme i nærheden af måle- og styreledninger. Disse ledninger bør installeres i ledende, jordede kabelkanaler. Dette gælder især ved lange ledningsstrækninger. Eltavler skal altid være jordet.
 • Før signalledninger i kontaktskabe så langt væk som muligt fra at beskytte, styrerelæ, transformatorer og andre støjkilder.
 • Til rengøring af displayet skal du bruge bløde klude med et mildt opvaskemiddel og ingen aggressive rengøringsmidler.
 • Sæt straks apparatet ud af drift, hvis der kan ses en beskadigelse eller fejl.
 • Du kan få mere at vide om garantibestemmelserne, før du åbner en enhed, og dele strømforsyningen.
 • Digitalt måleudstyr til indbygning kan genanvendes som elektronisk affald i overensstemmelse med lovbestemmelserne. 
   

Hvordan kan fejl på digitale indbygnings-måleapparater mærkes?

 • Ingen indikator på displayet på grund af en defekt måleapparat, manglende forsyningsspænding eller manglende måleresultater fra målepunktet
 • Dårligt aflæseligt display på grund af forkert indstillet Kontrastregulator
 • Ved programmerbare måleapparater kan datoen springe til den 1.1.1970, starten på den såkaldte UNIX-tid. I dette tilfælde er bufferbatteriet for det meste opbrugt.
 • En sekvens af bogstaverne »E« i displayet henviser til en fejl (»Error«), som for det meste er forsynet med supplerende oplysninger, f.eks. »V« for »fejlbehæftet spændingsmåling«.
 • Digitale måleapperater kan gøres ubrugelige ved længere opbevaring under ugunstige forhold (uden for de tilladte klimagrænser, fugt, dug) eller transportbelastninger.