Er du på udkig efter måleudstyr, opladningsudstyr, strømforsyninger eller batterier? Inden for måleteknik og energi finder du et bredt og dybt sortiment af produkter til dit daglige arbejde. Specialiseret måleudstyr som varmebilledkameraer eller laboratoriestrømforsyninger, men også mere generelle produkter som AA-batterier.

✓ Altid originale produkter ✓ Gratis returnering ✓ 30 dages fortrydelsesret 

Købes oftest

Meest gekocht

Bedst bedømte produkter

Best beoordeelde producten

Populære mærker

Rådgiver

Hvad er måleinstrumenter?

I industri og handel bruges måleinstrumenter til at måle forskellige fysiske størrelser som elektrisk strøm, spænding, modstande eller frekvenser. Værdier som kraft, tryk og støj kan måles, og det samme kan temperaturen på elementer og miljøer. Gasser, væsker og elektromagnetiske felter registreres også meget nøjagtigt af egnede enheder.

Hvordan fungerer måleinstrumenter?

Måleudstyr bruger mekaniske, optiske eller elektroniske sensorer til at måle den værdi, der skal testes, enten absolut eller i forhold til en referenceværdi (setpunkt).
I modsætning til testudstyr viser rene måleinstrumenter som miljømålere eller multimetre værdier, der ikke fortolkes, men kræver en ekspert til at vurdere dem. På den anden side udsender test- og måleudstyr nogle gange optiske eller akustiske signaler, når bestemte måleområder nås eller under- eller overskrides. Laboratoriemåleinstrumenter, som også hører under måleteknologi, har nogle gange ikke kun signalmålefunktioner, men også signalgenererende funktioner, som f.eks. funktionsgeneratorer.

Forskellige typer af måleudstyr

Vælg mellem laboratoriemåleudstyr af høj kvalitet, multimetre, test- og inspektionsudstyr og miljømåleudstyr.

Test- og inspektionsudstyr

Fra 2-polede spændingstestere, kabeltestere, jord- og isolationstestere til hastigheds- og vibrationstestere finder du test- og måleudstyr til forskellige fysiske størrelser. Der er hårdheds- og materialetykkelsestestere til materialemålinger. Mikroskoper og endoskopkameraer er tilgængelige til optisk inspektion. Testtelefoner, VDE-testenheder og andre specialenheder til specialisten - hos os finder du alt, hvad du har brug for.

Måleudstyr til laboratorier

Professionelt måleudstyr, der er tilpasset særlige laboratorieforhold, bruges i laboratorie- og værkstedsmiljøer. Laboratoriemåleudstyret i Conrad-serien omfatter: elektroniske belastninger, der funktionelt er det modsatte af strømkilder. Du finder også funktionsgeneratorer og frekvenstællere samt logiske analysatorer til kontrol af signalprofiler. Oscilloskoper og spektrumanalysatorer kortlægger signaler i forhold til tidsforløb eller frekvensområde.

Laboratoriemåleudstyret fra Conrad suppleres af USB-dataopsamlingsmoduler og andet tilbehør.

Multimetre

Multimetre måler grundlæggende strøm, spænding og elektrisk modstand. Nogle apparater i Conrad-serien måler frekvenser, kondensatorers kapacitans eller tester funktionen af dioder eller ledninger.

I vores sortiment finder du multimetre i typerne bærbare multimetre til mobil brug, bordmultimetre til værksteds- og laboratoriemiljøer og strømtangsmultimetre.

Vi tilbyder multimetre til følgende målekategorier:

 • CAT I til kredsløb uden forbindelse til netværket
 • CAT II til enheder på lavspændingsnetværk
 • CAT III til målinger på bygningsinstallationer
 • CAT IV ved overførselspunkter for lavspændingsinstallationer, såsom husforgreningsdåser

Udstyr til miljømåling

Miljøfaktorer som temperatur, fugtighed, stråling, støj og forurening er af stor betydning inden for måleteknik. Inden for miljømålingsteknologi tilbyder Conrad dig et bredt udvalg af vindmålere, fugt- og væskemålere samt målere til gasser og forurenende emissioner. Du kan også finde apparater til kraft- og trykmåling, apparater til temperaturmåling og apparater til bestemmelse af elektromagnetiske variabler (såsom elektrosmog eller radioaktivitet) i butikken. Dataloggere er en nyttig tilføjelse til den langsigtede indsamling af sådanne måledata og muligheden for senere evaluering. De er en del af nogle enheder, andre kan tilsluttes som ekstraudstyr.

Hvad skal man være opmærksom på, når man køber måleudstyr?

Hvilken måleenhed, der er bedst egnet til din applikation, afhænger af en række faktorer:

 • Type: håndholdt enhed eller standalone? Det er et spørgsmål om driftsmiljøet. Hvis du ønsker at foretage mobile målinger, f.eks. fordi du ofte er på farten med kunder, er håndholdte enheder det rigtige valg. I faste laboratorie- eller værkstedsmiljøer eller til permanent brug kan stationære enheder være mere velegnede, især fordi de ofte tilbyder et bredere udvalg af funktioner.
 • Måleområde: Måleinstrumenter er kun gode, hvis de bruges korrekt. Det betyder, at enhedernes måleområder skal ligge inden for det område, hvor de bruges. Vær også opmærksom på den specificerede nøjagtighed af værdierne, og om absolutte værdier eller referenceværdier for et setpunkt er relevante for dig.
 • Tilbehør: Overvej også, om du har brug for ekstra tilbehør som f.eks. dataloggere til at bruge måleinstrumentet eller til at evaluere eller overføre data. Det er normalt ikke tilfældet med stand-alone-enheder. Grænseflader som tilslutninger til USB eller hukommelseskort kan også være nyttige.

Hvad er strømforsyninger?

Inden for industri, handel og teknologi bruges begrebet strømforsyning om alle faciliteter, der forsyner tilsluttede enheder med den energi, de har brug for. Det er ligegyldigt, om enheden skal drives af en jævnspænding eller en vekselspænding. Det er også irrelevant, om der er en jævn- eller vekselspænding til rådighed som spændingskilde.
Men det er ikke kun spændingsjustering, der er vigtig for strømforsyninger. Justering af ydeevnen er også et afgørende kriterium. Strømforsyningen skal naturligvis være i stand til at forsyne det apparat, der skal betjenes, med tilstrækkelig elektricitet. Forsyningsspændingen må ikke falde, selv ved fuld belastning. På den anden side fører et overdimensioneret strømforsyningsdesign unødigt til højere anskaffelses- og driftsomkostninger.
Alt efter anvendelsesformål er de strømforsyninger, vi tilbyder, beregnet til mobil brug, til stationær brug eller til fast installation.

Hvordan fungerer strømforsyninger?

I de fleste tilfælde består en strømforsyning af en strømforsyningsenhed, der er forbundet til forsyningsnettets vekselspænding. Strømforsyningsenheden omdanner derefter 230 V vekselspænding til en lavere jævnspænding. For at gøre dette bliver spændingen først konverteret, ensrettet og derefter udglattet med kondensatorer. Strømforsyninger med integreret spændingsstabilisering genererer en udgangsspænding, der altid er den samme. Uanset om strømforsyningen er under maksimal belastning eller i tomgang uden belastning.
Situationen er anderledes for spændingskilder, der allerede opererer med en DC-spænding. Da en DC-spænding ikke kan konverteres, er strømforsyningen nødt til at tænde og slukke for indgangsspændingen hurtigt. Takket være den høje koblingsfrekvens kan denne kunstige vekselspænding konverteres meget effektivt. Afhængigt af kredsløbsdesignet kan en DC-spænding på f.eks. 12 V generere en 24 V DC eller endda en 230 V AC-spænding.

Hvilke typer strømforsyninger findes der?

Strømforsyninger

Strømforsyninger er nok den største gruppe af strømforsyninger, hvilket ikke er overraskende, da mange enheder eller konstruktionsfaser i apparater og systemer ikke kan drives direkte med 230 V / 50 Hz vekselstrøm. For at kunne tilbyde den rigtige løsning til enhver anvendelse har vi strømforsyninger i en lang række former og i en bred vifte af ydelsesklasser.

Transformatorer

Transformere er ikke bare en del af en strømforsyning. Selv alene og uden yderligere ekstern ledningsføring kan de fungere som strømforsyning. F.eks. når man forsyner LED-belysning til udendørs brug. Ud over at reducere spændingen er galvanisk isolation og dermed elektrisk sikkerhed også en prioritet for en transformer. Det er derfor, man bruger særlige isolationstransformere til vedligeholdelse, service og laboratorieformål. Dette er blot nogle få eksempler på den brede vifte af anvendelsesmuligheder for transformere.

AC-spændingsregulatorer

Ved styring af motorer fungerer justerbare strømforsyninger i form af vekselstrømsregulatorer eller lysdæmpere perfekt. På den måde kan elektriske motorer reguleres trinløst i hastighed eller nemt justeres til den perfekte arbejdshastighed. Armaturer og varmeplader kan også styres ideelt. Men vær forsigtig: Ikke alle vekselstrømsregulatorer er egnede til alle typer belastning.

DC/DC-konverter/inverter

Det er teknisk set ret nemt at lave en jævnspænding med en lavere værdi end en DC-spænding. Situationen er anderledes, hvis udgangsspændingen skal være højere, eller hvis man endda har brug for en 230 V vekselspænding med sinusform. Hvis der også er behov for høj udgangseffekt, bliver det virkelig komplekst. Men også her har vi den rigtige løsning.

Uninterruptible Power Supplies (UPS)

Vigtige data går tabt på få sekunder, hvis strømmen går. Ofte er en kort strømafbrydelse nok, og vigtige data slettes. Med en uafbrudt strømforsyning er der tid nok til at gemme aktuelle data for at undgå det irriterende datatab.

Generatorer, kraftværker

En strømafbrydelse, der betragtes som ubehagelig derhjemme, kan være en katastrofe for industrien. Hvor godt er det, hvis man kan falde tilbage på en generator, der holder de vigtigste systemer kørende? Det forhindrer økonomiske tab på grund af tabt arbejdstid og beskadiget udstyr.

Hvad skal du overveje, når du køber strømforsyninger?

Den ideelle kost er let at finde, hvis du overvejer følgende punkter.

 • Det vigtigste kriterium er anvendelsesformålet. Hvad skal strømforsyningen bruges til, og hvad er opgaven helt præcist? Har jeg brug for en strømforsyning, en spændingsomformer eller en nødstrømsforsyning?

 • Skal strømforsyningen installeres i enheder, tavler eller systemer, eller er det nødvendigt med en ekstern strømforsyning?

 • Hvilken indgangsspænding har jeg, og hvilken udgangsspænding er påkrævet? Er én udgangsspænding tilstrækkelig, eller er der behov for flere spændinger og forskellige polariteter?

 • Hvad er strømforbruget for den enhed, der skal forsynes? Strømforsyningens ydeevne afhænger også af forbrugerens strømbehov eller strømforbrug.

 • Hvilke yderligere krav skal opfyldes? Skal strømforsyningen være stænkvandsbeskyttet eller helt vandtæt?