Kundebedømmelser og anmeldelser samt spørgsmål og svar vederørende anvendelsevilkår

Disse anvendelsesvilkår regulerer din adfærd i forbindelse med kundebedømmelser, anmeldelser samt  spørgsmål- og svartjenesten, der tilbydes af Conrad ("CRR-tjenesten").

 

Ved at sende indhold til Conrad garanterer du:

 • At du er den eneste forfatter og ejer af de immaterielle rettigheder til indholdet;

 • At alle moralske rettigheder, du måtte have i forbindelse med dette indhold, har du frivilligt givet afkald på;

 • At alt indhold du sender er korrekt;

 • At du er minimum 18 år gammel;

 • At brugen af det indhold, du leverer, ikke overtræder disse anvendelsesbetingelser og ikke vil forårsage skade på personer eller entiteter.

Du accepterer og garanterer derudover, at du ikke må indsende indhold:

 • Som du er vidende om er falsk, ukorrekt eller vildledende;

 • Som krænker tredjeparts ophavsrettigheder, patent, varemærke, forretningshemmelighed eller andre immaterielle rettigheder eller rettigheder for reklame eller privatlivets fred;

 • Som overtræder love, vedtægter, bekendtgørelser eller forordninger (herunder, men ikke begrænset til, love, vedtægter, bekendtgørelser eller forordninger gældende for eksportkontrol, forbrugerbeskyttelse, unfair konkurrence, bekæmpelse af forskelsbehandling eller falsk reklame);

 • Som er eller som med rimelighed kan anses for at være ærekrænkende, injurierende, hadefuldt, racemæssigt eller religiøst forudindtaget eller anstødeligt, ulovligt truende eller ulovligt chikanerende over for personer, partnerskab eller selskab;

 • For hvilket du blev kompenseret eller givet et vederlag af en ikke-godkendt tredjepart;

 • Som omfatter oplysninger, der henviser til andre websteder, adresser, email-adresser, kontaktoplysninger eller telefonnumre;

 • Der indeholder computervira, orme eller andre potentielt skadelige computerprogrammer eller -filer.

Vi kontrollerer flere gange om ugen, om nye anmeldelser er autentiske, og vi lægger dem kun online, hvis de opfylder retningslinjerne. Forfatterne af disse anmeldelser informeres om dette via e-mail.

Du accepterer at fritage og friholde Conrad (og dets ledelse, direktører, agenter, datterselskaber, joint ventures, ansatte og tredjeparts tjenesteudbydere, herunder, men ikke begrænset til, Bazaarvoice, Inc.) for alle påstande, krav og skader (direkte og indirekte) af enhver art og beskaffenhed, kendte som ukendte, herunder rimelige advokatsalærer, der måtte opstå som følge af brud på de ovenfor fremsatte erklæringer og garantier eller din overtrædelse af loven eller tredjeparts rettigheder.

 

For alt indhold, du sender, overdrager du en varig uigenkaldelig royalty-fri rettighed og licens, der må overdrages til Conrad  som har ret til at anvende, kopiere, ændre, slette, tilpasse, udgive, oversætte, oprette arbejde afledt heraf og/eller sælge og/eller distribuere et sådant indhold og/eller indføre et sådant indhold i enhver form, ethvert medie eller enhver teknologi i hele verden uden kompensering af dig.

 

Alt indhold, du sender, må anvendes efter Conrad's eget skøn. Conrad forbeholder sig retten til at ændre, forkorte eller slette ethvert indhold på Conrad's website, som Conrad vurderer, efter eget skøn, overtræder retningslinjerne for indhold eller anden bestemmelse i disse anvendelsesbetingelser. Conrad kan ikke garantere, at du vil have mulighed via. Conrad for at redigere eller slette evt. indhold, du måtte have sendt. Bedømmelser og skrevne kommentarer bliver generelt lagt op inden for to til fire arbejdsdage. Dog forbeholder Conrad sig retten til at fjerne eller nægte at lægge en indsendelse op i det omfang, lovgivningen tillader dette. Du accepterer, at du og ikke Conrad er ansvarlig for det indhold, du indsender. Intet af det indhold, du indsender, vil være underlagt tavshedspligt, hverken for Conrad , selskabets agenter, datterselskaber, associerede selskaber, partnere eller tredjeparts-tjenesteudbydere og deres respektive direktører, ledere og medarbejdere.