bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

    

Interessante fakta om vindgeneratorer

  • Hvad er en vindgenerator?

  • Hvad sker der med den producerede elektricitet?

  • Vigtige tekniske parametre

  • Hvilken vindgenerator til hvad?

  • Vores praktiske tip

  • Vigtig information om installation og brug af vindmøller

Hvad er en vindgenerator?

En vindgenerator er en del af en vindmølle. Elektriciteten genereres i denne generator. Den vandrette luftbevægelse bruges til at sætte propellernes rotorblade i bevægelse. Den faktiske generator er placeret på rotationsaksen og konverterer rotationsbevægelsen til elektrisk strøm.

For altid at kunne bruge den optimale luftstrøm er disse vindmøller drejeligt monteret på højkvalitetslejer og udstyret med en vindskovl, så vinden altid rammer så parallelt med rotationsaksen som muligt. Dette kan sammenlignes med et vanddrevet system, hvorfor man taler om en vindmølle.

For at bruge vinden uden forstyrrende indflydelse fra bygninger, træer eller terrænundersøgelser er en vindmølle monteret på en lodret mast eller på bygningens tag. Et maksimum af den tilgængelige vind kan således omdannes til rotation af den aktuelle vindgenerator, hvilket øger systemets effektivitet. Du kan normalt finde oplysninger om egnede og undgåelige installationsplaceringer i producentens oplysninger vedlagt vindgeneratoren.

Andre egenskaber ved en vindgenerator er antallet og størrelsen på rotorblade. Det er vigtigt at finde et optimalt mellem mulig hastighed, teknisk indsats og effektivitet såvel som prisen. Det logiske minimum er to rotorblade. Lodrette vindgeneratorer bruges nu også. Disse fungerer uanset vindretningen, men de siges at være mindre effektive.

Derudover er der et underordnet elektroniksystem, der regulerer opbevaring og fodring af elektricitet såvel som samspillet med forbrugerne.

Hvad sker der med den producerede elektricitet?

Som med et solsystem er direkte spænding (DC) tilgængelig ved generatorens udgang. Da tilgængeligheden af elektrisk energi afhænger af meteorologiske forhold, skal konverteret energi lagres midlertidigt. Opbevaringsbatterier tjener dette formål, hvorfra forbrugerne leveres i tider med lidt vind. En ladningskontroller tager sig af styringen mellem opladning og trækningsenergi.

Da vinden ikke er konstant og forudsigelig, bruges vindmøller undertiden i kombination med solenergisystemer. Så energikilden "natur" kan bruges på en hybrid og mere effektiv måde. Systemerne er integreret i det system, der skal leveres via hybridladningskontrollere for at sikre en mere sikker indføring i nettet. Dette sikrer et højere udbytte fra vedvarende energi.

Sammenlignet med systemer, der kun bruger et medium, kan hybride vind-solsystemer generere elektricitet mere omkostningseffektivt.

Med hybridladningskontrollere er det i de fleste tilfælde muligt variabelt at indstille slutspændingen, så der kan bruges lagerbatterier med forskellige teknologier.

Vigtige tekniske parametre

Generator

Til privat brug kan en lille vindmølle eller en vindgenerator bruges, som leverer et output på op til 1,5 kilowatt (kW) ved op til 48 volt. Specifikationen af den nominelle effekt i kilowatt i de tekniske data for vindmøllen refererer altid til en defineret vindhastighed.

Et eksempel: En vindmølle leverer et output på 600 watt (0,6 kW) med en vindhastighed på 10 meter i sekundet (36 kilometer i timen). Frigørelsen af elektrisk energi begynder med en vindhastighed mellem 2 og 3 meter i sekundet.

Ved design kan sådanne vindmøller bruges op til en specificeret maksimal vindhastighed. Dette er resultatet af centrifugalkraften i rotorbladen, stabiliteten af monteringsmasten og spændingen øges med hastigheden ved vindmøllens udløb.

Vindgeneratorer er normalt sikre op til vindstyrken 12, hvilket svarer til omkring 33 meter i sekundet eller 120 kilometer i timen, nogle endda op til 50 meter i sekundet (180 kilometer i timen). Som sikkerhed plus er der installeret elektromagnetiske og aerodynamiske bremseanordninger, som begrænser en stigning i vindmøllens hastighed ud over det maksimalt tilladte niveau.

Nogle moderne vindmøllemodeller er udstyret med WLAN-grænseflader, der muliggør installation, styring og overvågning af hele systemet via smartphone eller pc og dermed bekvemt på afstand.

Hvilken vindgenerator til hvad?

I princippet kan ethvert sted, der ikke har forbindelse til det offentlige strømforsyningsnet, bruges til brug af vindgeneratorer. Steder, hvor installationen af en netforbindelse vil medføre en uforholdsmæssig stor indsats, er især forudbestemt for vindgeneratorer.

Brugen af hybride systemer, der kombinerer fotovoltaik og vindenergi, har i høj grad øget udvalget af mulige anvendelser: fjernmålingsstationer, autonome trafikstyringssystemer, kombineret med nødopkaldssystemer på motorveje og motorveje, belysningsløsninger til billboards, sommerhuse og endda en ladestation for en elbil kan implementeres. Derudover kan vindgeneratorer bruges, uanset hvor mobile enheder ikke tillader forbindelse til lavspændingsnetværket, f.eks. På både eller i campingvogne. I haven kan en lille vindmølle levere den krævede energi til dampumpen eller drivhusbelysningen. For ikke at glemme udviklingshjælpsprojekter i fjerntliggende regioner.

Det tilrådes at anvende en vindgenerator, hvis udgangsspænding korrelerer med forbrugernes indbyggede spænding, dvs. 12 eller 24 volt jævnstrøm. Hvis du vil bruge 230 volt vekselstrøm (AC), skal du straks vælge et system med en integreret inverter.

Vores praktiske tip

Kontroller de regionale vindforhold, før du køber en stationær vindmølle. En vindmåling over en periode på mindst tre måneder på det tilsigtede sted anbefales for at kunne vurdere, om et vindkraftværk giver mening der. Fra den foreløbige måling kan du også se den vigtigste vindretning, hvorfra systemet skal flyde frit. Den tyske vejrservice udgiver regelmæssigt vinddata for brugere af vindenergi, der genereres fra adskillige vindmålssteder i hele Tyskland. Dette giver dig mulighed for at estimere mere præcist, om prisen for køb af en vindgenerator er umagen værd.

   

Vigtig information om installation og brug af vindmøller

Gør dig bekendt med bestemmelserne i din stats bygningsregler, før du installerer vindmøller. Derudover kan andre love finde anvendelse, f.eks. Naturbeskyttelsesloven eller bestemmelser om monumentbeskyttelse. De fleste af de tyske forbundsstater tillader opførelse af vindmøller op til ti meter høje uden officiel godkendelse.

En vindgenerator udsættes for store mekaniske belastninger med stigende vindhastighed. Dette kan ledsages af et ikke ubetydeligt støjniveau, som skal tages i betragtning ved valg af placering.

Den roterende rotor udgør en betydelig risiko for personskade. Ved høje hastigheder kan en rotor se gennemsigtig ud, så synligheden er begrænset. Du kan skade dig selv på de skarpe kanter af rotorbladene, selv ved lave hastigheder. Hvis der udføres vedligeholdelsesarbejde, skal rotoren blokeres mekanisk eller elektrisk ved hjælp af passende midler.

Hver vindmølle skal jordes via masten på tårnfundamentet. Linjetværsnittet fra generatoren til ladestyringen skal også være generøst dimensioneret.

Kontroller regelmæssigt rotorbladene for indhak, huller og snavs samt korrekt siddeplads og fuldstændighed af fastgørelsesskruerne. Uregelmæssigheder resulterer i ubalancer, der ikke kun bringer generatoren men også masten i fare. Det anbefales at udskifte rotorblade efter ca. fem års drift.