bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

Værd at vide til VDE-prøveapparater

VDE-testapparater er apparater, som afhængigt af modellen både kan teste fast indbyggede el-installationer og mobile elektriske apparater for konformitet og sikkerhed.

  • Opbygning og anvendelsesområde for VDE-testapparater

  • Hvilke funktioner giver VDE-enheder?

  • Was, was was was was was was

  • KONKLUSION

 
 

Opbygning og anvendelsesområde for VDE-testapparater

VDE-testudstyr er beregnet til elektriske apparater og anlæg, som overholder standarderne fra elektroteknikkens sammenslutning, elektronik og informationsteknik, kort VDE. Der er tale om en samling af din-standarder, der foreskriver grundparametre for egenskaber for elektriske apparater og enheder for at sikre, at de er fuldstændig sikre og funktionsdygtige. Med disse testapparater kan de lovmæssige din VDE-forskrifter kontrolleres og sikres.

Der skelnes mellem to kategorier af VDE-apparater. Apparattestere er beregnet til at teste mobile elektriske forbrugere. Det omfatter for eksempel de fleste elektriske forbrugere som mikrobølger, controllere eller højttalere, uanset om de anvendes privat eller erhvervsmæssigt.

Installationstester er egnet til kontrol af fast monterede elektriske kredsløb og installationer. Det omfatter både fast monterede elektriske apparater som loftsbelysning eller køkkenindretning, men også de bagvedliggende el-installationer, som er installeret i bygningen. Dette omfatter for eksempel strøm- og dataledninger fra fordelerboksen til stikkontakten.

Umiddelbart følger apparaterne oftest en simpel opbygning. Du har som standard en drejeknap, hvormed den ønskede målemetode vælges. Med et LCD-display viser apparatet måleværdierne og andre oplysninger. Testenheden forbindes til testeren via måletilslutninger.

Derudover findes der også nogle ekstra knapper, der alt efter enhed giver bestemte ekstrafunktioner. Det omfatter ca. forskellige måleområder, automatisk forløb af forskellige målinger eller en hukommelsesfunktion til sikring af måleresultaterne. Apparattesterne kan desuden anvendes i en robust kuffert til beskyttelse mod skader ved mobil brug.

 

Hvilke funktioner har VDE-testudstyr?

Prøvningsudstyret er opbygget på samme måde, men adskiller sig med hensyn til dets funktioner.

Installationstester og apparattester har forskellige funktioner og specialfunktioner, som du kvalificerer til dit arbejdsområde.

Nogle funktioner behersker dog begge enheder. Det omfatter f.eks. de klassiske grundlæggende multimeterfunktioner til test af spænding, strømstyrke og modstand.

Også måling af isolationsmodstanden behersker begge typer enheder. På denne måles modstanden ved beskyttelsesisolering for at kontrollere disse for fejl. På denne måde sikres det, at alle ledere er korrekt isoleret.

Apparattester kan desuden bruges til yderligere specifikke funktioner. En af dem er den såkaldte beskyttelsesledermodstandstest. Sammen med denne bliver testapparatet tilsluttet til forbrugerens metalliske dele og beskyttelseslederen og testet for, om disse er korrekt forbundet med hinanden overalt. Modstanden skal være meget lav.

Måling af beskyttelseslederstrømmen tæller også med i apparattestens funktionsomfang. Denne må kun udføres efter en vellykket test af isolationsmodstanden. Herved måles, om der ved drift af den elektriske forbruger flyder en strøm gennem dens beskyttelsesleder. Ved normal funktion bør der ikke strømme strøm, men praktisk flyder der oftest en lille lækstrøm.

Om dette ligger under de lovmæssige maksimale værdier, kan testes med en VDE-apparattester. Alternativt kan reserveafledestrømmen måles. Måleopbygningen er den samme, men finder dog sted ved slukket forbruger. I stedet bruges en spænding udendørs- og nulleder af apparattester, og beskyttelseslederen er testet.

Hvis enheden er mindre uden beskyttelsesleder, måles berøringsstrømmen alternativt. Her bliver det testet, om metalliske udvendige dele af slutenheden af strøm kan finnes.

Installationsapparater giver derimod yderligere ca. sløjfemodstandsmåling. I denne måles den samlede impedans på strømkilden og alle ledere, der løber igennem i tilfælde af fejlstrøm. På denne måde kan der for eksempel drages en slutkonklusion på kortslutningsstrømmen i tilfælde af fejl. I den forbindelse kontrolleres også den beskyttelsesleders lave ohmsgrad. Er denne for høj, udløses en fejl fra Fi-sikkerhedsafbryderen, der indgår i koblingen, ikke.

Denne RCD-/Fi-sikring kan også testes med hensyn til startspænding og -strømstyrke og deres aktiveringstid. Med denne RCD/Fi-analyse sikres det, at sikkerhedsafbryderen adskilles korrekt i tilfælde af fejl.

Via en gennemgangsmåling kan man desuden ved væginstallationer konstatere, hvilke kabelender der er forbundet med hinanden.

 

Was been test

VDE-apparattester bruges både til test af el-installationer og til kontrol af elektriske apparater. Ud over denne grundlæggende opdeling er de forskellige enheder også forskellige med hensyn til funktionalitet og specifikation, så de er særligt kvalificerede til forskellige opgaver.

For at finde det rigtige VDE-testudstyr til anvendelsesformålet kan det betale sig at være opmærksom på nogle nøgledata. Disse findes hos Conrad på produktsiden eller på datablade og vejledninger, der findes under "dokumenter & downloads".

For at gøre det muligt for disse apparater at kontrollere, hvordan el-installationer eller elektriske apparater fungerer, og om de er sikre, skal de certificeres. Apparaterne, der fås hos Conrad, er derfor certificeret i henhold til de tilsvarende VDE-retningslinjer.

Udstyret skal være konstrueret til bestemte målekategorier og spændinger. Disse finder du både i databladet og på den pågældende produktside. Disse må ikke overskrides for at undgå skader.

Mens installationstestere kun må anvendes af uddannet personale, findes der særlige måleapparater til kontrol hos apparaturet, som ikke-professionelle må anvende til kontrol. Disse skal angives direkte ved målingen, om den målte værdi er i overensstemmelse med VDE-direktiverne.

Afhængigt af hvilken type enhed du ønsker at kontrollere, er tilslutningstypen for denne til testapparatet relevant. Dette kan gøres på forskellige måder afhængigt af apparatet. Således er tilslutning via krokodillenæb, prøvespidser eller Schuko-tilslutning mulig alt efter testudstyret. Mange apparater giver endda flere muligheder.

Hvis du vil teste både mobile terminalenheder og faste elektriske anlæg, kan du bruge et apparattester-sæt, som samler de to måleapparattyper i ét.

Hvis du er usikker på tidspunktet for dit køb, eller hvis du har flere spørgsmål, kan du også meget gerne bruge vores kundeservice med personlige råd.

 

KONKLUSION

Med enheds- og installationstester underkaster du mobile elektriske apparater eller faste el-installationer en test i henhold til lovmæssig din VDE-standard. Sådan fastsætter du funktionen og den elektriske sikkerhed.