bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

    

Værd at vide til trykmåleapparater

 • Was trykmålere?

 • Hvordan fungerer trykmålere?

 • Anvendelsesområder til trykmålere

 • FAQ – ofte stillede spørgsmål om trykmålere

 • Udvalgte producenter og mærker

Was trykmålere?

Trykmålere, også kaldet manometre, skal identificere og vise eller dokumentere væskens fysiske størrelse eller gasblandingens fysiske størrelse, enten i forhold til dens omgivelser eller i forhold til dens absolutte værdi. Trykenheden er Pascal (forkortelse Pa) eller bar. I praksis anvendes Bar-værdier for højere og Pascal-værdier til lavere tryk.

Konverteringstabel med udvalgte værdier fra Pascal til bar:

PascalHektopascalKan milesBar
1 Pa.0,01 hPa0,01 mbar0,00001 bar
100 Pa.1 hPa1 mbar0,001 bar
10.000 Pa.100 hPa100 mbar0,1 bar
1.000.000 Pa.10.000 hPa (1 MPa)10.000 mbar10 bar

Mange enheder, som Conrad Shop finder, kan omstilles til andre trykmålingsenheder og de imperialistiske enheder som pund per kvadrat-inch (psi), kviksølvsøjle i mm (mmHg) eller inch (inHg), vandsøjle i cm (cmH2O) eller fod (ftH2O).

 

Hvordan fungerer trykmålere?

Ved måling af trykket tager en måleføler trykket op og leder det videre til en skærm på mekanisk eller elektronisk vis. Til registrering af trykket findes der forskellige systemer, som analyserer fysiske størrelser, der opstår ved trykændringer på elektriske komponenter. Det kan være:

Modstandsændringer ved forlængelse, også kaldet piezoresistiv måling: Variable modstande er monteret på trykmålembranen og ændrer deres værdi ved udvidelse eller stuvning.

Ændring af spændingen som følge af piezo-effekter: Ved en ladeafbrydelse genereres en elektrisk spænding i en krystal.

Kapacitetsændringer: To plader, der ligner en kondensator, ændrer deres afstand til hinanden, hvorved kapacitetsværdien ændres.

Induktivitetsændring: En magnetanker ændrer sin position i forhold til spoler, hvorved induktivitetsværdien ændres.

Den såkaldte Hall-effekt: Den beskriver ændringer i en leder, der befinder sig i et magnetfelt, der ændres af trykudøvelse.

Ældre trykmålere er rent mekanisk konstrueret som barometre, rør- eller pladeplademometre. Disse udformninger finder ikke længere anvendelse i de enheder, der er tilgængelige i vores butik.

Et måleapparats konstruktion afhænger bl.a. af de medier, der skal bedømmes, for måleelementerne må ikke beskadiges af kemiske påvirkninger eller reaktioner. Desuden findes der udstyr til stationær drift og mobilt måleudstyr. Nogle modeller har en magnetisk bagside, så de midlertidigt kan fastgøres på magnetisk hæftende overflader. Desuden er der trykmålere, der er designet til tilslutning af eksterne sensorer, så forskellige måleopgaver kan udføres. Mange apparater har grænseflader, som kan viderebehandle og/eller registrere måleværdierne ved hjælp af en tilsluttet pc.

Conrad tilbyder et udstyr af høj kvalitet til forskellige anvendelsesområder, der kan vælges efter forskellige kriterier:

 • Målestørrelser: Beskriver de medier, der skal måles, som f.eks. væsker, ikke-aggressive og korrosive gasser (herunder luft)
 • Trykforhold: Absolut tryk beskriver trykket i forhold til et absolut vakuum, mens det relative tryk altid måles i forhold til omgivelsernes tryk.
 • Trykmålingsområde: Fra - 7.000 til + 7.000 bar (svarer til - 700 til + 700 Megapascal)
 • Kalibrering: DKD, ISO eller fabriksstandard (uden certificering)
 • Målenøjagtighed: Fra 0,002 bar til 2 % måleområde
 • Funktioner: Udstyr med sensorer i rustfrit stål, integrerede dataloggere til langtidsovervågning samt højde- og temperaturmålefunktion, magnetisk bagside


Til de tilbudte trykmålere findes der udførlige datablade, der indeholder nøjagtige oplysninger om alle tekniske parametre, tilslutningsbart tilbehør og tilgængelige måle-tilstande. Disse kan downloades på den pågældende produktside i Conrad-butikken. 

 

Anvendelsesområder til trykmålere 

Trykmålere anvendes for at opnå

 • At kontrollere eller overvåge belastningen af trykførende beholdere og ledninger permanent
 • Advare om under- eller overtryk eller derfor ændre eller regulere processer, til- eller frakobles, som har indflydelse på trykket
 • Kalibrerer eller kontrollerer udstyr til at aflevere eller absorbere et medie under tryk, f.eks. et påfyldningsanlæg i en tankstation
 

FAQ – ofte stillede spørgsmål om trykmålere

Was was been was been was been was been was been w

Ved arbejde med medier under tryk skal der altid tages hensyn til sikkerheden. Der skal være trykfrihed, før trykmålere forbindes eller frakobles med målestedet. Dette kan ske ved hjælp af formidlende ventiler eller forudgående frigivelse af ledningen eller beholderen.

Hvor længe holder en trykmåler?

Levetiden er cirka 10 år, men afhænger i detaljer af mange faktorer. Det omfatter anvendelseshyppighed, miljøbelastning på anvendelsesstedet samt opbevaring og vedligeholdelse af apparatet. Desuden spiller analysesasoftware's kompatibilitet med gængse pc-systemer en rolle. Der er fabrikanter, der ved årlig vedligeholdelse af trykmålere hos producenten giver en funktionsgaranti på op til 15 år.

Hvordan kan Ich se et defekt trykmåler?

En manglende indikator på displayet viser i de fleste tilfælde en ikke-fungerende strømforsyning.

Som følge af mekanisk slid kan måletilslutninger eller -adaptere samt tilslutninger til testledninger og -sensorer blive utætte, så medium, der skal måles, (kan høres og/eller ses) undslipper.

Hvis der er tale om et ikke-fungerende interface til pc'en, skal det kontrolleres, at trykmåleren er kompatibel med den anvendte software eller pc'ens styresystem, og om tilslutningen er snavset/oxideret.

 

Udvalgte producenter og mærker

Beha Amprobe: Det kendte tyske mærke BEHA og den amerikanske Amprobe producerer diverse måleapparater. Firmanavnet er i Gottertal.

Extech har siden 1971 været specialiseret i test- og måleudstyr til professionelle formål og til gør-det-selv-arbejde. Hovedsædet er i staten New Hampshire i USA.

Fluke er en globalt agerende amerikansk industrivirksomhed, der fremstiller elektroniske måleapparater. 

GHM Greisinger: Har siden 1980 arbejdet på udvikling og produktion af måle- og reguleringsudstyr samt tilhørende sensorer i Regstrinnet under GHM Group.

Laserliner producerer måleapparater til det professionelle og gør-det-selv-område med firmasæde i Arnsberg.

Testo udviklet og bygger siden 1957 måle- og testudstyr til vidt forskellige anvendelser i Lenzkirch.