bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

Værd at vide til hovedafbrydere

Elektrotekniske anlæg eller større elektroniske systemer skal i forbindelse med vedligeholdelse eller ombygninger være helt og sikkert adskilt fra strømforsyningen for at undgå risici for det tekniske personales liv og lemmer samt materielle skader ved utilsigtet igangsætning af maskinen. I vores rådgiver får du mere at vide om de dertil nødvendige hovedafbrydere.

  • Hvilke krav skal en hovedafbryder opfylde?

  • Hvilke hovedkontakter findes der?

  • Was the was was was was was was was was was was

  • Was was was was was was was was was was was w

Elektrotekniske anlæg eller større elektroniske systemer skal i forbindelse med vedligeholdelse eller ombygninger være helt og sikkert adskilt fra strømforsyningen for at undgå risici for det tekniske personales liv og lemmer samt materielle skader ved utilsigtet igangsætning af maskinen.

Standard din en 60204-1 indeholder relevante generelle anbefalinger og bestemmelser om sikkerhed, funktionsdygtighed og vedligeholdelse af maskiner under overskriften »Maskinsikkerhed«. Hertil hører også, at elektriske maskiner skal være forsynet med en hovedafbryder, som kan adskille alle polerne på el- og spændingsforsyningen fra det elektriske udstyr (punkt 5.3.3).

Da hovedkontakt og lastskilleafbryder også ofte anvendes til at gøre anlægget sikkert strømløst ved reparation og vedligeholdelse, betegnes de undertiden også som »reparationsafbrydere« »vedligeholdelseskontakt« eller »sikkerhedslastafbryder«. Sådanne hovedafbrydere er obligatoriske for maskiner med en effekt på 3.680 W eller med et strømforbrug på over 16 A. Under denne effektklasse er det nok, at maskinen kan adskilles fra nettet med en stikforbindelse.

Hvis der er flere elektriske entrypunkter, skal maskinen være udstyret med en separat afbryder til nettet.

Tilladt nødstop-kontakt med en åbning i kanten til en hængelås.

 

Hvilke krav skal en hovedafbryder opfylde?

Den vigtigste egenskab ved en hovedkontakt er, at den som sådan og dens omskiftningstilstand tydeligt kan identificeres. Dette skal ske ved at:

  • Gearstangen må kun have to gearskiftepositioner: »til« og »fra«, som er mærket med »1« og »0«, »On« og »Off«.
  • I »slukket«-stillingen skal gearstangen kunne spærres f.eks. ved hjælp af en hængelås eller indbygget lås, således at det ikke er muligt for en ubeføjet person at tage anlægget eller maskinen i brug, så længe der arbejdes med det.
  • Hvis hovedafbryderen også anvendes som nødstop, skal betjeningsdelen være rød, og huset skal være gult indfarvet. Hvis hovedafbryderen ikke er beregnet som en nødstop-afbryder, skal omskiftningsknappen være sort eller grå.

Belastningskontaktens slukkeevne skal være dimensioneret således, at den maksimale strøm af alle tilsluttede forbrugere kan afbrydes. I ekstreme tilfælde kan det f.eks. også være en meget stor strøm, der optages i maskinen af en motor med fast bremse. Hovedkontakt er derfor som regel lastskilleafbryder, dvs. Kontakter, som må aktiveres under fuld elektrisk belastning.

3-polet, låsbar lastafbryder til 20 A i indbygningsudførelse.

 

Hvilke hovedkontakter findes der?

De fleste hovedkontakter er udført som drejekontakter med manuelt betjent skiftestang med en kontaktvinkel på 90o. Der er her tale om CAM-kontakt med stor strømbelastning. Den mekaniske konstruktion afhænger af monteringsmetode: Der er typer i et fast kabinet til montering på karrosseriet, til fastgørelse på fronten, montering på din-skinner, indbygning i styretavler eller med central fastgørelse.

Sidstnævnte kan for eksempel integreres i betjeningspaneler eller -pulte. Hvis låsen ikke er integreret i kontakten ved hovedafbryderen, findes der på kanten af kontakthuset og afbryderknappen åbninger, i hvilke der i stillingen "fra" kan hænges en standardhængelås.

En særlig udførelse er hoved- eller belastningsafbryder med dørkobling. Disse er mekanisk opbygget således, at døre i et kontrolkabinet kun kan åbnes, når kontakten befinder sig i stillingen »fra«.

Lastafbryder til dørkobling

 

Belastnings-skilleholder med dørkobling. Den mekaniske lås sørger for, at dørene kun kan åbnes i stillingen "fra".

 

Was the was was was was was was was was was was

De vigtigste kriterier for valg af hovedafbrydere er den funktion, de skal anvendes til, altså ikke kun som belastningsafbryder, men også som nødstop- og nødstop-afbryder. I sidstnævnte tilfælde skal den rød-gule udførelse vælges, og den kan på grund af farven straks ses som en nødkontakt af ikke-fagfolk.

Hvis f.eks. kontakten skal anvendes som belastningsafbryder for enkelte dele af maskinens elektriske udstyr, skal der vælges en sort-grå konstruktion. Hvis der er behov for, at også fagpersonale skal have adgang til det indvendige af et kontaktskab, skal der forefindes en lastskilleafbryder med dørkobling. Dette kan sikre, at anlægget ikke udgør en fare for personalet, når dørene åbnes.

Med hensyn til elektriske data skal hovedkontakten og lastkontakten være konstrueret til den maksimale strøm, spænding og effekt, der kan forventes. For de gængse typer er strømbelastningsevne mellem 10 A og 315 A. Man skal især være opmærksom på, at kontakterne i EN61140 er sikkert adskilt. For at opnå dette angives der i specifikationerne en højst tilladt spændingsværdi.

Kontaktens kapslingsklasse skal være egnet til de omgivelsesbetingelser, som den anvendes i. De fleste kontakter er IP65-konform, dvs. de er støvtætte og beskyttet mod vandstråler fra hvilken som helst retning.

 

Was was was was was was was was was was was w

Hovedafbryderen overtager som regel også en vigtig sikkerhedsfunktion. Når de fungerer som nødafbryder, skal de være placeret således, at de er til rådighed og synlige, at de kan betjenes hurtigt i nødstilfælde. Hvis det elektriske anlæg befinder sig i en vis afstand fra en maskine eller et fremdriftssystem, skal hovedafbryderen placeres i umiddelbar nærhed af denne. En reparationskontakt kan også monteres inden for et el-skab, især når dette kun skal være tilgængeligt for fagpersonale.