bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

   

Trådløse installationskoblingssystemer: Kobling og styring på afstand

  • Med håndsenderen kan du åbne, lukke, koble og styre

  • Hvor mange kanaler har Ich brug for?

  • Hvilke sendefrekvenser anvendes?

  • Hvor stor er den trådløse rækkevidde?

  • Hvor sikre er de trådløse koblingssystemer?

 

Med håndsenderen kan du åbne, lukke, koble og styre

De trådløse installationskoblingssystemer er beregnet til nem, aflytningssikker og manipulationsfri fjernkobling af elektriske forbrugere. De består af mindst én sender og en modtager og udmærker sig ved en praktisk rækkevidde.

Til relæudgangene på modtageren tilsluttes de enheder eller kredsløb, der skal styres. Et tryk på en knap på senderen er nok - og åbning eller lukning af porte og døre eller lys og pumper tænder. Alt efter model kan der indlæres op til 32 sendere pr. modtager.

Anvendelsesmulighederne for professionelle trådløse koblingssystemer er mange og spænder fra garage- og gårddrev, dør- og døråbnere og adgangssystemer via lamper og belysning, markiser, persienner og rullegardiner, til ventilations- og udluftningsanlæg, pumpestyring, klima-­ og vandingsanlæg samt styring af elektriske, hydrauliske og pneumatiske systemer. Trådløse koblingssystemer muliggør også en fjernstyret åbning og lukning af svært tilgængeligt tag­ og Hall-vindue.

Let ibrugtagning

For at tage radioen i brug bliver den ene gang synkroniseret med modtageren. For at gøre dette er det nok at aktivere indlærende tilstand på apparaterne i henhold til den medfølgende betjeningsvejledning og trykke på den ønskede knap på håndsenderen – færdig! Ikke helt så komfortabel er idriftsættelsen af systemer med DIP-kontakter. Ved disse enheder afstemmes sender og modtager efter hinanden via miniomskifter i kabinettet.

I modsætning til mobile Smart-plugs, altså trådløst mellemstik, der monteres mellem stikdåse og enhed, for eksempel en standerlampe, er der beregnet en fast montering på modtagerne af installations-trådløse koblingssystemer. Afhængigt af model og udfordringen kan specialisterne til fjernstyring installeres i tilslutning og fordelerkasser eller din-skinner i kontaktskabe og sikkerhedsskabe. Nogle modeller understøtter en valgbar forsyningsspænding på DC 12 V til 24 V og AC 230 V. hvis du vil bruge modtageren udendørs, er en model med vandtæt kabinet nødvendig.  

 

Hvor mange kanaler har Ich brug for?

Antallet af kanaler afhænger af, hvor mange forskellige kredsløb og dermed enheder eller anlæg du kan styre uafhængigt af hinanden. Tommelfingerregel: For hver cirkel - for eksempel lamper eller lampegruppe, stikdåsegruppe, brønde, port eller markise - er en separat kanal påkrævet. Via en kanal kan du tænde et relæ og dermed en enkelt enhed eller en apparatgruppe.

Normalt tillader modtageren en enkelttrigning af kanaler, nogle modeller understøtter men også en synkron styring af alle kanaler.

Et eksempel: Hvis dit nye trådløse system skal åbne og lukke garageporten, er et trådløst installationssystem med en kanal tilstrækkeligt. Hvis der ved en større garage skal kobles tre porte med hver sin motor uafhængigt af hinanden, skal du bruge en modtager med mindst tre radiokanaler. Således kan hver af de tre porte åbnes og lukkes uafhængigt af de to andre.

Ved tre porte er der normalt også tre køretøjer, hvor der skal være en fjernbetjening. Som håndsender kan man forestille sig to varianter af garageporten med tre døre:

Mulighed 1: Én 1-kanals håndsender til alle mål. Til tre køretøjer har du brug for tre håndsendere. På denne måde kan enhver berettiget person fjernbetjene den tildelte port.

Mulighed 2: En håndsender med mindst tre kanaler. Til tre køretøjer har du brug for tre håndsendere. For at enhver berettiget person kun kan betjene den tildelte port, er der kun programmeret en kanal i kanalerne. Denne løsning er dog særlig fleksibel: Lejet ca. en person to af garagepladserne, kan let programmere sin 3-kanals håndsender således, at begge porte kan betjenes enkeltvis eller samlet fra en sender.  

Vores praktiske tips

Det anbefales at anvende en ekstra håndsender med mindst 3 kanaler til rengøringspersonalet eller ejeren af garagen, hvor alle tre kanaler er indstillet på de enkelte porte. På den måde kan alle tre garageporte åbnes og lukkes til for eksempel rengørings- og kontrolformål eller i nødstilfælde via en fjernbetjening.  

 

Hvilke sendefrekvenser anvendes?

Radiosystemer til installation anvender licensfrie radiofrekvenser. Alt efter model anvender du radiokanaler omkring 433 MHz eller 868 MHz. 433 MHz-frekvensbåndet er mere frekvensbaseret, fordi et stort antal enheder sender med en delvis kraftig sendeeffekt. 868 MHz-båndet må kun anvendes med begrænset sendeeffekt og kun i kort tid i overensstemmelse med retningslinjerne fra Bundesnetzagentur. Derfor kan der her forventes lavere forstyrrelser fra sendere i nabolaget. På nogle modeller kan arbejdsfrekvensen indstilles til det individuelle behov. Trådløse systemer med tovejs-overførsel giver efter ønske optisk tilbagemelding på senderen.

Kontakt- og tastfunktion

Mange modtagere muliggør styring af tilsluttede enheder eller anlæg enten via kontakt- eller knapfunktion. Dermed er systemerne meget alsidige. I kontakttilstand arbejder modtageren som vedvarende kontakt og dermed som en almindelig vægkontakt, hvor du ved at skifte vippe til eller fra kan tænde eller slukke for en lampe. I knaptilstanden (»toggle-tilstand«) fortsætter modtageren med at sende en kort skifteimpuls, som de f.eks. kender fra lyskontakter i større trappeopgange. Det pågældende relæ bliver altså kun trukket, så længe sendeknappen aktiveres. Nogle modeller har desuden en timerfunktion, som du kan indstille, hvor længe relæet skal spændes på senderen.

 

Hvor stor er den trådløse rækkevidde?

Trådløse koblingssystemer til fast installation findes med forskellige afstande. Afhængigt af model ligger den mellem 30 og 1.000 meter langt og er angivet i den pågældende Produktbeskrivelse.

Rækkevidden gælder altid på optimale betingelser med frit udsyn uden interferens. Elektromagnetiske felter, motorer, andre sendere eller forhindringer såsom armeret beton, vægge, jernhegn, glas og lignende materialer kan i enkelte tilfælde påvirke rækkevidden. Den typisk opnåelige rækkevidde inden for bygninger ligger derfor under den angivne maksimale rækkevidde.

En reduktion af rækkevidden kan også ske ved montering af den trådløse modtager i et metalskab. I dette tilfælde kan du behjælpe dig med en fleksibel ekstern antenne, som er tilgængelig for nogle trådløse koblingssystemer.

Trådløse koblingssystemer med stor rækkevidde er i øvrigt ikke kun nyttige til fjernkobling på større afstand, for eksempel ved betjening af fjernstyrede gårdport. Modeller med stor rækkevidde kan på grund af den stærkere sendeeffekt også være praktiske for pålidelige koblinger på kort afstand. Du kan bruge, hvis dine konstruktionsproblemer eller fejl ikke muliggør fjernstyring med kortdistancesystemer.

Vores praktiske tip: Kontroller rækkevidden

Den maksimale rækkevidde af trådløse systemer på det planlagte installationssted kan påvirkes af forhindringer som betonvægge, lofter eller andre elektriske apparater. I sådanne tilfælde hjælper det normalt allerede med at ændre modtagerens placering en smule for at minimere eller helt undgå interferens. For at finde ud af den optimale installationsposition er det tilrådeligt før en fast montering at teste rækkevidden i modtagerens prøvedrift på flere steder. Hvis du har bestemt den bedst mulige position, fastgør du modtageren.

 

Hvor sikre er de trådløse koblingssystemer?

De trådløse installationskoblingssystemer er som regel professionelle apparater med sikkerhedsfunktioner til beskyttelse mod manipulation. Dette sikrer, at uautoriserede f.eks. ikke kan åbne hverken gårdport eller garagedøren. Producenterne af trådløse koblingssystemer anvender forskellige sikkerhedsprocedurer, f.eks. kodede sendesignaler, som moduleres efter en bestemt nøgle. Enheder med højere sikkerhedsniveau anvender en krypteret signaloverførsel i forbindelse med Rolling-Code-processen. Hver signalpakke, som sendes fra sender til modtager, gør den unik og ikke til at gentage.

Da alle udbydere anvender en individuel beskyttelsesprocedure, er det normalt kun sendere og modtagere fra en producent, der er kompatible med hinanden, og fra en række modeller.

 
 

Vores praktiske tip: Tag højde for udvidelsesmulighederne

Har du først vænnet dig til det nye trådløse systems betjeningskomfort, finder erfaringsmæssigt hurtigt flere anvendelsesområder. Derfor anbefales det, at der allerede ved anskaffelse af en installations-trådløs kontaktløsning tages hensyn til senere udvidelsesmuligheder i form af ekstra kanaler. Du skal blot planlægge et til to reservekanaler, som du nemt kan bruge til nye anvendelsesområder.