bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

 

Værd at vide til CEE strømfordeler

 • Hvad er CEE-strømfordeler?

 • Hvordan er CEE-fordeleren opbygget?

 • Hvilke CEE-strømfordelere tilbydes?

 • FAQ – ofte stillede spørgsmål om CEE-distributører

Hvad er CEE-strømfordeler?

CEE-strømfordelere er udstyret med CEE-stikanordninger til at opsplitte en indgangsspænding til flere forbrugere. Forkortelsen CEE er et angivet benævnelse, der er knyttet til stik, stikdåser og koblinger, især til industrielle anvendelser, som er beskrevet i den internationale standard IEC 60309. Der er tale om røde stikforbindelser til 3-fasede vekselstrøm med 400 volt nominel spænding og blå stikforbindelser med 230 volt nominel spænding.

Forkortelsen CEE stod engang for »Commission International de réglementation en Vue de l’approbation de l’équipement Électrique«. Siden 1985 har Kommissionen været i IECEE og er et standardorgan under IEC, den Internationale Elektrotekniske Kommission.

CEE-strømfordelere anvendes overalt, hvor der kun er få strømkilder til rådighed, men hvor mange apparater skal bruges med disse tilslutninger. Et eksempel på en anvendelse er byggepladser.

Det tilladte temperaturområde til brug af CEE-strømfordelerne udgør -25 til +40 °C.

 

Hvordan er CEE-fordeleren opbygget?

CEE-fordeler

CEE-strømfordeler består af et hus, som ofte er modstandsdygtig over for grove mekaniske belastninger i barske omgange. Derved sikres som regel beskyttelsesklasse IP44, hvilket betyder, at strømfordeleren er beskyttet mod faste fremmedlegemer med en diameter på mindst 1 millimeter og adgang med en tråd samt mod vandsprøjt. Strømtilførslen sker enten via et ført kabel og CEE-stik eller et separat CEE-forlængerkabel, der tilsluttes fordelerens indgangskobling.

Mange fordelerkasser er udstyret med egne beskyttelsesafbrydere og sikringer for at beskytte det strømforsyningsnet, der skal leveres. Som udgange er der CEE-koblinger og -stik samt Schuko-stikdåser til rådighed. I nogle udførelser er det muligt at slibe forbindelser via RJ45-tilslutninger.

Som speciel konstruktion finder du de såkaldte energisøjler. Disse strømfordelere kan anvendes til en fastmonteret struktur, f.eks. på campingpladser, bådebroer eller offentlige parker. Tilsvarende har de en højere kapslingsklasse IP54 med støvbeskyttelse og komplet berøringsbeskyttelse samt beskyttelse mod vandsprøjt. Strømtilførslen sker på disse modeller via skrueklemmer. Det eloxerede aluminiumkabinet er ekstremt vejrbestandigt og alle elektriske komponenter er anbragt i et lukket plastkabinet.

Til nogle CEE-strømfordelere er der valgt signalfarver til huset for at sikre dets synlighed. Ved opbevaring findes der stabelbare fordelere.

 
 

Hvilke CEE-strømfordelere tilbydes?

I Conrads forretningskunder står der ud over nyheder og tilbud, eftervurderinger og varemærker (producenter) elektrotekniske kriterier til rådighed for udvalget af CEE-strømfordelere. Der er tale om følgende:

 • Nominel indgangsstrøm kan vælges fra 16 til 125 ampere
 • Antal sikkerhedskontakt-stikdåser fra 1 til 9 (som udgange)
 • Antal CEE-koblinger fra 1 til 6 (som udgange)
 • Kategori som CEE-hængefordeler, som tomt kabinet, CEE-strømfordeler og som energisøjle

Til alle CEE-strømfordelere tilbyder Conrad en langtidsgaranti, som kan forlænges til 48 måneder.

 

FAQ – ofte stillede spørgsmål om CEE-distributører

CEE-fordeler

Hvad skal der tages hensyn til ved anvendelse af CEE-strømfordelere?

 • Strømfordelere må kun anvendes af personer med relevant elektroteknisk viden og erfaring, som har gjort sig bekendt med driftsvejledningen. Dette gælder også reparationer, som kun må foretages med originale reservedele for at opretholde sikkerheden og i givet fald sikre, at udstyret er sikkert.
 • Inden brug af en strømfordeler skal du kontrollere, at eventuelle beskyttelsesanordninger som f.eks. fejlstrømsafbrydere og sikringer er intakte.
 • Stik og koblinger skal altid sluttes helt til modstykket.
 • Indeksering og beskyttelse af anvendte kabelforbindelser. Dårligt sikrede kabler og forbundne apparater eller værktøjer kan blive til farekilder og forårsage skader.
 • Du kan ikke foretage ændringer på apparatet eller på dets komponenter.
 • Brug ikke adapterstik i forbindelse med disse strømfordelere.
 • Træk ikke tilledningerne hen over skarpe kanter eller genstande, og undgå skarpe knæk på tilledningen og på de tilsluttede forbrugeres ledninger.
 • Undgå at overkøre strømfordeleren og de tilsluttede ledninger og stik samt mekaniske belastninger, der ikke er i overensstemmelse med formålet.
CEE-fordeler
 • Hold strømfordelerne væk fra varmekilder , og indstil apparatet et sted under drift, hvor der tages hensyn til kapslingsklassen for CEE-strømfordeleren. Sørg for, at apparatet ikke står i vand.
 • Ved brug af strømfordeleren i det fri skal du kun tilslutte elektriske forbrugere, der er tilladt til udendørs brug.
 • Brug ikke CEE-strømfordelere i omgivelser, hvor brændbare væsker, gasser eller støv befinder sig, når de ikke udtrykkeligt er egnede til det. Tilsluttet elværktøj frembringer gnister, som kan tænde støv eller dampe.
 • Sørg for, at forbrugere, der skal tilsluttes, er frakoblet. Dette gælder især elektriske maskiner, som ellers ville blive sat i gang automatisk (f.eks. en boremaskine).

Hvordan kan defekte CEE-strømfordelere mærkes?

 • Kabel- og/eller isoleringsbrud, specielt til apparat-gennemføringer
 • Korrosion af tilslutningsstifter eller -bøsninger i stik og koblinger, som mindsker strømmen
 • Komplet udfald af den tilsluttede fordeler og de tilsluttede apparater bagved
 • Strømudsving ved udgangene (stik B)
 • Unnormal opvarmning af stik og tilsluttede kabler
 • En bue ved frakobling af forbindelser under belastning medfører øget slitage
 • Mekaniske skader som revner eller skår på kabinettet på CEE-fordeleren eller på stik eller koblinger