Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

Værd at vide om måleskyder

 • Hvad er en skydelære?

 • Matforkromet nonius, ur eller digitalvisning: Tre aflæsningsvarianter til skydelære

 • Overblik over fordele og ulemper ved aflæsningsvarianterne

 • Skydelære

 • Skydelære til forskellige anvendelsesområder

 • Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg anvender en måleskiber?

 • Skydelære eller skydelære: Hvordan lyder det rigtigt?

 • Ofte stillede spørgsmål om måleskibere

 • Konklusion: Sådan finder du den passende måleskyder

Hvad er en skydelære?

Skydelære

En skydelære er et præcist måleapparat, som kan tages i forskellige dimensioner. På den måde kan en skydelære takket være sine to bevægelige måleben tage indvendige og udvendige mål og med sin dybdemålestestang for eksempel fastslå dybden af en boring. På grund af sine justerbare anvendelsesmuligheder er den et af de mest benyttede måleinstrumenter. Der findes analog og digital skydelære samt specialudførelse til specielle anvendelsesområder.

 

Matforkromet nonius, ur eller digitalvisning: Tre aflæsningsvarianter til skydelære

Skydelære med nonius  

Nonius er en bevægelig længdeskala, som gør det muligt at foretage målinger, som er nøjagtige med en millimeterandel. Men det er nødvendigt med en øvelse, opmærksomhed og en vis regneevne. Det er også nødvendigt med et godt øje, for at den lille skala på skydelære kan ses korrekt. Den store fordel ved den klassiske skydelære med nonius er: Den er robust. Lige monoblok-skydelære af rustfrit stål har ved god pleje en ekstremt lang levetid. Og selv billigere, forkromet måleskyder af kulstofstål kan yde en god service i årtier. Sprøjte- og vandstråler kan ikke skade måleapperater.

Ur-skydelære 

Ur-skydelære - eller også skydelære med rund skala - arbejder ligeledes analogt og leverer pålidelige måleresultater højeste præcision ved korrekt anvendelse og pleje. Takket være urskiven er den lettere at aflæse end nonius-skydelære. En anden fordel er parkeringshjulet, som kan bruges til at sætte måleuret på nul alle steder, så differensmålinger er mulige uden problemer. Man skal huske på, at urskydelære på grund af sin konstruktion af tandhjul og tandstænger er lidt mere modtagelig for snavs og støv end nonius-skydelære. Det er altså en pligt at sørge for en god pleje og en omhyggelig opbevaring.

Den digitale skydelære 

Digitale skydelære er i dag standard på mange områder. Selv om de ikke måler mere præcist end analoge modeller, er det meget lettere at aflæse resultaterne. Parallaxer og andre aflæsningsfejl undgås. Som ved ur-skydelære er det også muligt at nulstille den samme position ved den digitale skydelære. Takket være ABS-funktion (absolut-funktion) kan den sidste nulstilling endda gemmes ved slukning. Dertil kommer yderligere faciliteter: På denne måde kan målinger gemmes, måleenheder kan nemt skiftes fra metrisk (cm) til det angloamerikanske system (tommer/tommer). En anden stor fordel er, at måledataene kan aflæses via et interface og viderebearbejdes direkte på computeren. Det sparer tid og besvær med manuel overførsel og gør det eksempelvis lettere at oprette statistikker til kvalitetssikring. En ulempe er, at apparaterne er afhængige af strømforsyningen, så nye batterier altid skal være på plads. Desuden er digitale skydelære mere sårbar over for skader (fald, vand) og har dermed en tendens til at være kortere end 10 år. 

 

Overblik over fordele og ulemper ved aflæsningsvarianterne 

 Høj måle-nøjagtighedLet aflæsningLang levetid/robusthed/vand-ufølsomhedFleksibel nulstilling muligLagring af måledata eller nulstillingUafhængig af strømforsyning Enkel omstilling af måleenhederDirekte overførsel af måledata til computer
Matforkromet nonius skydelære+++-+++--+++--
Ur-skydelære ++++++++++-+++--
Digital skydelære ++++++-++++++-++++++
 

Skydelære

På en digital skydelære er det nok med et kort blik på displayet, og så kender man den målte værdi. Ved en urskydelære er måleværdien også meget let at aflæse. Kun med en nonius skydelære med bevægelig længdeskala er det nødvendigt at se nøjere på, for at den nøjagtige måleværdi kan aflæses.

De fleste nonius-skydelære har to forskellige skalaer til aflæsning af måleværdien. Den nederste skala viser værdien i centimeter og den øverste skala viser den målte værdi i tommer eller tommer. De relevante aflæsningsmærker for begge skalaer er henholdsvis »0« på den forskydelige del af måleskiberen. 

Aflæs måleværdien i centimeter

I eksemplet ved siden af er den nedre skalavisning »0« den nedre skala mellem skalaerne for 3 mm og 4 mm. Altså ligger måleværdien et sted mellem 3 og 4 mm.

For at kunne bestemme den nøjagtige værdi skal man se til højre på den nederste skala. I første omgang ses der ikke på talværdierne, men på de udledninger, der udelukkende anvendes. For man skal finde en understreg på den nederste skala, som befinder sig lige under en delstreg i den øverste skala. I den forbindelse spiller det ingen rolle, hvilken delstreg i den øverste skala det er. I vores eksempel passer delstregen mellem 5 og 6 med en streg i den øverste skala (se rød markering). Skydelære viser altså en værdi på 3,55 mm.

Aflæs måleværdien på tommer

Aflæsning i øverste skala foretages efter samme skema. Dog svarer hvert led til den faste skala 1/16«. 0« for den forskydelige skala står i forhold til 2/16«. I den øverste skala svarer understregen af værdien »2« til en understreg af den nederste skala (se blå markering). Der tilføjes altså 2/16« eller 16/128« til 2/128«. Den målte værdi er således 18/128« eller 9/64«, hvilket svarer til 3,571 mm.

Matforkromet nonius skydelære
 

Skydelære til forskellige anvendelsesområder 

Lommeskydelære  

Praktisk skydelære til gør det selv-nødvendigt

Værkstedsskydelære 

Professionel skydelære til anvendelse i værkstedet, normalt standardiseret iht. din 862

Dybdeskydelære 

Speciel skydelære til dybdemåling, for eksempel til trin, noter eller boringer

Crimpskydelærer 

Skydelære til nøjagtig måling af crimphøjde og crimpbredde

Bremseskiver-skydelære  

Speciel skydelære til sikker og korrekt måling af slid af bremseskiver

Skydelære til forskellige anvendelsesområder
 

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg anvender en måleskiber?

 • Målefladerne skal være fri for grater, tørre og rene
 • Mål altid så tæt på linealen som muligt
 • Vær ved aflæsning opmærksom på gode lysforhold
 • Anvendelse sker uden kraft - forfald ikke målingerne ved unødig belastning
 • Vær opmærksom på referencetemperaturen på 20° C.

Vores praktisk tip

En almindelig fejl ved måling med måleskibere er, at værktøjet ikke rigtigt oprettes. Sørg for, at emnet ikke måles med enderne af håndtagene, men at det altid indføres til midten af måleben. Sådan undgår du udsving i måleværdier.

  

 

Skydelære eller skydelære: Hvordan lyder det rigtigt? 

Ifølge din 862 er den teknisk korrekte betegnelse i Tyskland "skydelære". Ikke desto mindre er begreberne "Schelbelære" og "skydelære" stadig meget udbredte – sidstnævnte anvendes især i Østrig. Dette forklares ved, at en skydelære med låseskrue også kan anvendes som »lære«. Også betegnelsen "kaliber" kan findes her og der, især i Sydtyskland. 

 

Ofte stillede spørgsmål om måleskibere

Digital eller analog: Hvilken skydelære er den rigtige for mig? 

Det er først og fremmest deres personlige forkærlighed, der bestemmer, hvad aflæsningen angår. Den præcise visning på den digitale skydelære letter arbejdet, og de analoge modeller er lige så robuste og uafhængige af helt præcise punkter. 

Er digitale måleskyder lige så nøjagtigt som analoge med nonius? 

Ja, med hensyn til nøjagtighed er de digitale modeller i dag ikke længere i overensstemmelse med den analoge kvalitet. 

Hvor mange penge skal jeg bruge? 

Afhængigt af hvilke krav din skydelære skal opfylde: Højtydende præcisionsværktøjer til det professionelle behov er naturligvis dyrere end simpel hjemmehåndværkerudførelse.

Enklere måleskyder af god kvalitet er normalt nok til måling i træområdet, da der her under alle omstændigheder kan forventes materialebetingede udsving. Også til lejlighedsvis måling i metalmiljø behøver du ikke en professionel værkstedsskydelære til gør det selv-arbejdet. Du skal alligevel lægge vægt på kvalitet, for værktøjets bearbejdning er afgørende for målenøjagtigheden. 

Gør-det-selv-folk
 

Konklusion: Sådan finder du den passende måleskyder

Grundlæggende bør de spørge Dem selv,
hvilket formål min skydelære skal opfylde: Har jeg brug for en praktisk allrounder til brug derhjemme eller et højpræcisionsværktøj til professionel brug - måske endda på et særligt område? Under hvilke betingelser bruger jeg udstyret, og hvordan står jeg med hensyn til batteriforbrug?
Det næste spørgsmål er, hvor præcise målingerne skal være. Og hvad er vigtigere er en pålidelig måling præcist på en nanometer eller en komfortabel og hurtig anvendelse? Svarene giver dig lidt efter lidt den ideelle skydelære til dit behov - og dit budget.