bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

Vidensværdi til omdrejningstæller

 • Was omdrejningstæller?

 • Hvordan fungerer en omdrejningstæller?

 • Hvad anvendes der omdrejningstæller til?

 • Hvilke omdrejningsmåler kan fås hos Conrad?

 • FAQ – ofte stillede spørgsmål om hastighedsmålere

Was omdrejningstæller?

En omdrejningsmåler er et mekanisk eller elektronisk måleapparat, der måler antallet af omdrejninger pr. tidsenhed af roterende elementer. En enkelt cirkelformet bevægelse af den roterende genstand i en hel cirkel på 360 grader betragtes som en omdrejning. En omdrejningsmåler vurderer omdrejningerne pr. tidsenhed og viser dem som analoge skalaværdier eller som digitale tal.

Som standardenheder er der etableret »omdrejninger pr. minut« (min -1 ) og »omdrejninger pr. sekund« (s -1 ). Forkortelserne »Upm« og »rpm« er også almindelige. Den videnskabeligt korrekte betegnelse for hastigheden i SI-enhedssystemet »1/s« (svarer til s-1 ) er ikke særlig almindelig.

 

Hvordan fungerer en omdrejningstæller?

Ved drift af omdrejningsmålere skal der skelnes mellem følgende principper:

Mekanisk måling af omdrejningstal

Ved denne type måling udnyttes centrifugalkraften. Jo højere hastighed, desto større er den spænding, hvormed den bevægelige masse bevæger sig fra akslen. Denne bevægelse udlæses via en løftemekanisme til en viser på en skala. Med denne målemetode kræves en direkte mekanisk kontakt mellem det objekt, der skal måles, og måleapparatet. Det realiseres med målespidser, hulspidser, forlængeraksler og/eller målehjul.

Elektrisk måling af omdrejningstal

Her roterer en magnet i en elektrisk spole , hvor en spænding induceres. Deres højde stiger med omdrejningstallet, så denne værdi kan analyseres. Drejebevægelsen skal også kunne overføres gennem en mekanisk forbindelse mellem den roterende del og måleinstrumentet.

Elektronisk måling af omdrejningstal

Der findes forskellige tekniske løsninger på dette område, men de går alle ud på at afbryde en lysstråle (forskellig produktion, styrke og bølgelængde). Omdrejningstallet bestemmes af afbrydelserne pr. tidsenhed. En anden mulighed er at tælle hyppigheden af refleksioner fra et reflekterende element, som påføres den roterende del. Målingen kan foretages ved mekanisk kontakt eller uden kontakt, for eksempel ved belysning med en laserstråle.

Stroboskop-måling

Ved denne målemetode kan det objekt, der skal måles, være forsynet med yderligere markeringer. Til måling belyses den med ekstremt lyse lysblitz i en defineret blitzfrekvens. Stemmer blitzfrekvens og omdrejningstal overens, vises det objekt, der skal måles, for beskueren som stående. Det skal bemærkes, at denne effekt også forekommer ved retlinjet dele eller hyppigt omdrejninger. Til frembringelse af lysglimt anvendes Xenon-lamper eller højtydende LED'er. Stroboskoperne har ofte brug for en ekstern trigger til den definerede styring. Der fås blitzfrekvenser op til 120.000 blitz i minuttet. Apparater med denne målemåde findes også praktiske mikroskop.

Særlige kendetegn:

På grund af muligheden for at måle roterende processer er der med enkle hjælpemidler mulighed for yderligere vurdering. Som eksempel kan nævnes transportbåndets hastighed, således at det også er dets længde, idet omdrejningshastigheden suppleres med et målehjul på båndet.

Digitale apparater viser talværdier på displays, har hukommelse til mellem-, maks.- og min.-værdi samt den sidste måleværdi. Ofte medfølger der tilbehør, såsom reflekterende målemærker.

 

Hvad anvendes der omdrejningstæller til?

Anvendelsesmulighederne spænder fra omdrejningsmåler i biler til overvågning og vedligeholdelse af roterende dele i mange industrisektorer, f.eks. trykkerier, olie- og gasindustriens kompressorstationer og indmåling af en pladespiller.

 

Hvilke omdrejningsmåler kan fås hos Conrad?

I Conrads Onlineshop fås mekaniske og elektroniske omdrejningsmåler og stroboskop-anlæg med forskellig ydeevne.

Prisspændet for de tilbudte produkter varierer fra 2 til 4. Som en selektionsegenskab "kalibrering" kan man vælge mellem DKD, ISO og fabriksstandard.

Til dels er betjeningsvejledninger og datablade til download tilgængelige. På samme måde får du i det pågældende produkt anbefalinger til nyttigt tilbehør, som du kan købe med det samme hos Conrad.

 

FAQ – ofte stillede spørgsmål om hastighedsmålere

Was was was was was was was was was was w

 • Omdrejningstæller er præcisionsmåling og bør behandles med omhu. Brug den originale emballage til transport og opbevaring. Opbevar apparaterne tørre; dryp- og vandsprøjt skal undgås fuldstændigt.
Omdrejningstæller
 • Målinger på bevægelige, vibrerende og roterende dele kan gå hånd i hånd med alvorlige sundhedsrisici. Hold dig altid præcis i betjeningsvejledningen til den pågældende enhed og sørg for, at betjeningsvejledningen altid er tilgængelig.
 • Bevægelige objekter vises i stroboskoplys stående eller i en langsom bevægelse. Objekterne må under ingen omstændigheder berøres.
 • Lyset fra stroboskop-lamper kan udløse epileptiske anfald hos sårbare personer.
 • Apparatets elektroniske komponenter indeholder miljøskadelige stoffer. De skal bortskaffes i overensstemmelse med de gældende miljødirektiver
 • Der kan være krav om justering for visse anvendelser.
 • Elektroniske fejl kan påvirke måleresultater fra elektroniske apparater.
 • Rengør omdrejningstæller grundigt efter hver brug.
 • Åbn ikke omdrejningstalsmålere, bortset fra batterirum der er beregnet til udskiftning. Ved forkert brug, reparationer eller åbning bortfalder garantien. Lad producenten eller leverandøren foretage reparationer.


Hvor længe holder en omdrejningstæller?

Levetiden på ren mekanisk omdrejningstæller er i teorien ubegrænset. Det samme gælder for digitale apparater, hvor batterierne fra tid til anden skal udskiftes.

 

Hvad kan Ich se defekte omdrejningsmåler?

 • Ikke plausible måleværdier angiver defekt apparat eller forstyrrende påvirkninger fra omgivelserne.
 • En manglende visning på displayet er i de fleste tilfælde et tegn på en ikke-fungerende strømforsyning, was oftest kan korrigeres på grund af et batteriskift.
 • En sløret visning kan skyldes, at der stadig er beskyttelsesfolien på displayet.