bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

Værd at vide om nødstop-kontakter

Gult kabinet, rød knap - sådan er det klassiske design af en nødstop-afbryder. Kontakter med nødafbryderfunktion anvendes i kombination med maskiner, anlæg og til dels køretøjer. I vores vejledning finder du ud af, hvad der sker, når du køber nødstop-kontakter, og hvilke variationer der findes.

  • Nødstop-afbryder eller nødstop-taster – forskellene

  • Overblik over nød-STOP-aktuator

  • Vigtigt til køb af nødstop-kontakter

  • Vores praktiske tip: Safety first

  • FAQ – ofte stillede spørgsmål om NØDSTOP-kontakter

 

Nødstop-afbryder eller nødstop-taster – forskellene

Rød knap på et gult underlag - sådan en kontakt er sikkert opfaldet i hverdagen. Med farverne sikres det, at kontakten i nødstilfælde hurtigt kan findes. Det kan redde liv, hvis det bliver alvor, for ved hjælp af en nødstop-kontakt kan en maskine slukkes med det samme i nødsituationer. Det betyder, at udstyr ved hjælp af nød-stop-funktionen skal adskilles fra energiforsyningen for f.eks. at beskytte sig mod elektriske stød. Ud over nødstop-kontakter er der nødstop-anordninger eller nødstop-befalingsapparater. Hvis en NØDSTOP-kommando udlæses, stoppes maskinens drev. Den standses, men ikke tilsluttes automatisk spændingsfrit. Det påvirker derfor ikke tilførslen af elektricitet.

I nogle tilfælde anvendes begreberne synonym, selv i officielle direktiver. Det skyldes en forkert oversættelse fra engelsk, hvor emergency stop ofte overføres som en nødafbryder. faktisk står emergency stop for nødstop, mens emergency switching off svarer til nødstop. I den nye standard "Maskinsikkerhed – nødstop – designprincipper" finder du imidlertid en ajourført terminologi. Her anvendes hele begrebet nødstop.

 

Overblik over nød-STOP-aktuator

Nødafbryder omsættes ofte som trykknap eller slagkontakt. Ud over svampetasker anvendes også tovtræk-nødkontakt. Hvis der opstår en nødsituation, skal knappen kunne betjenes uden problemer, og den skal kunne modstå stærkere slag. Så snart NØDSTOP-kontakten er aktiveret ved fare, går den i hak og kan først igen låses op efter kommando. Det skal f.eks. trækkes ud, drejes eller føres tilbage til den oprindelige position ved hjælp af en nøgle, så et apparat igen kan sættes i drift. I maskindirektivet forankres de præcise krav til nødstop og nødstop, herunder en ISO 13850.

Nødstop- og nødstop-anordninger kan opdeles efter stopkategorier. Ved stopkategori 0 afbrydes energitilførslen med det samme. Ved stopkategori 1 standses dele af maskinen (f.eks. drivelementerne) først, før strømtilførslen afbrydes.

 

Vigtigt til køb af nødstop-kontakter

Ved køb af nødstopkontakter skal du først og fremmest være opmærksom på certificeringer og underliggende standarder, som er vigtige for den tiltænkte anvendelse. Andre vigtige salgskriterier omfatter:

Konstruktion: Nødstop-enheder og nødstop-afbryder fremstilles i forskellige udførelser. Nogle modeller er med, nogle uden beskyttelseskrave. En beskyttelseskrave hjælper med at forhindre en utilsigtet aktivering af kontakten. Det er vigtigt, at den delvis kant ikke forstyrrer udløsningsprocessen. Det skal fortsat være muligt at aktivere nød-STOP-knappen med fingre, håndben, håndflader, håndkant og faust. Da nødkontakten ved fare sommetider aktiveres med kraftige slag, bør den også være fremstillet af robuste materialer. 

Oplåsning: Hvordan skal NØDSTOP-kontakten i fremtiden låses op? For eksempel kan træk- og drejeoplåsning (med eller uden nøgle) lade sig gøre.

Beskyttelsesklasse: På nogle områder er en særlig beskyttelsesklasse nødvendig. Ved køb skal du være opmærksom på, om nødstop-kontakten opfylder kravene.

 

Trykte bogstaver spiller en vigtig rolle i forhold til anvendelsesområderne. Det afgørende er, at alle personer straks kan se, hvad kontakten er til for at kunne foretage en tilsvarende handling og trykke på knappen.

Kontakt: Også her tilbydes forskellige varianter med en, to eller tre brydekontakter og med eller uden lukkere.

Koblingsspænding: Afhængigt af det beregnede formål bør du kontrollere, om koblingsspændingen for de favorit-modeller er passende.

Temperaturinterval: Hvis der er meget lave, høje eller svingende temperaturer på maskinens anvendelsessted, er der særlige krav til materialet. 

Indbygningsåbning: Til en problemfri montering og installation er passende tilslutninger og en passende diameter af indbygningsåbningen nødvendig.

Yderligere funktioner: I nogle områder er der ud over hovedafbrydere endda behov for flere nødstopknapper eller andre modulære kommandoenheder med nødstop-funktion. Kontrollér, om alle nødvendige elementer er kompatible. I mørke rum kan nødstop-kontakter være vigtige, da de er belyste og dermed altid er nemme at se.

 

Vores praktiske tip: Safety first

Afhængigt af risikovurdering og -kategori er der behov for flere meldeapparater end nødudstyr for at forhindre, at personer i nød kommer til skade. De generelle sikkerhedsforanstaltninger omfatter også professionelle personaleinstrukser, sikkerhedsuddannelse og passende beskyttelsesudstyr eller -beklædning, der kan redde liv i tilfælde af en alvorlig ulykke. For at gøre det muligt for enhver, der er til stede i farlige situationer, at slukke eller standse et apparat, bør nødkontakten være monteret således, at den uden problemer er tilgængelig for alle.

 

FAQ – ofte stillede spørgsmål om NØDSTOP-kontakter

Hvilke producenter tilbyder nødafbryderen?

Nødafbryder finder du i vores online-butik af mange forskellige mærker, herunder Schlegel, Schneider Electric, Siemens, Deca eller Baco.  

Hvorfor er der monteret en nødkontakt på motorcykler? 

Motorcyklister kender måske også vippekontakt. Nødafbryderen befinder sig på højre side af styret og bruges til at afbryde tændingen og brændstoftilførslen. For modeller fra Byggeår 2006 med Euro 3 og elektronisk brændstofindsprøjtning sker dette automatisk, når motorcyklen befinder sig i en bestemt hældningsvinkel. Denne sikkerhedsteknik finder du også i biler. Den udløses, når der sker en kollision, og airbag'en aktiveres.  

Kan nødkontakten opgraderes?

Om og hvordan du skal udstyre ældre apparater med nødafbrydere, er afhængig af de aktuelle retningslinjer for maskiner. Mange apparater kan efterfølgende udstyres med tilsvarende know-how og udstyr med nødafbrydere.