Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

  

Værd at vide om nettransformatorer

  • Hvad er nettransformatorer?

  • Hvilke typer og typer nettransformatorer findes der?

  • Kriterier for køb af nettransformatorer - hvad kommer det an på?

  • Facit: På den måde køber du den rigtige nettransformator

  • FAQ – ofte stillede spørgsmål om nettransformatorer

Hvad er nettransformatorer?

Transformatorer, også kaldet induktionsspoler, består af mindst to spoleviklinger, der er anbragt på en fælles jern- eller ferritkerne. Vekselspænding, der føres på indgangssiden, omdanner en transformator fra dens udgangsside til en lavere, højere eller identisk spænding. Vindingstallene for indgangs- og udgangvikling (primær- og sekundærsiden) definerer forholdet mellem indgangs- og udgangsspænding. For eksempel konverterer en transformator med et vindforhold på 10:1 den almindelige netspænding på 230 volt til 23 volt på den sekundære side. Naturligvis fungerer det analogt hertil også i den modsatte retning. Ved nettransformatorer anvendes tale-transformatorer, der er beregnet til brug i lavspændingsnet med de almindelige frekvenser på 50 eller 60 Hz.  

 

Hvilke typer og typer nettransformatorer findes der?

De mest kendte er de klassiske nettransformatorer, der i vidt forskellige elektrisk og elektronisk udstyr omdanner netspændingen på 230 volt AC til betydeligt lavere spændinger, og som galvanisk adskiller ind- og udgangssiden. Først med disse små spændinger, der ofte endda ensrettes, udglattes og stabiliseres, bliver drift af elektroniske komponenter og kredsløb overhovedet mulig og sikker for brugeren.

Styretransformatorer

Anvendes til forsyning af styrekredsløb. Ud over en spændingstilpasning, der kan være nødvendig for styrestrømkredsen, f.eks. fra 230 volt til 23 volt, adskiller de den primære og sekundære side elektrisk fra hinanden. Ofte er Styretransformatorer forsynet med flere zapninger på indgangssiden for at muliggøre en bedre spændingstilpasning til lysnettet på stedet.


skilletransformatorer;

Tilbydes både med et udvekslingsforhold på 1:1 samt med diverse andre vindforhold. Du sikrer en galvanisk adskillelse til indgangskredsen for at undgå farlige berøringsspændinger mod jord.


Sikkerhedstransformere

Udfør også en elektrisk adskillelse mellem indgangs- og udgangssiden. Din udgangsspænding er også begrænset til maks. 50 V AC i tomgang. De er ofte forsynet med ekstra beskyttelsesanordninger, f.eks. i form af sikringer. Nogle gange er sikkerhedstransformere også sikret mod kortslutning.

Skille- og sparetransformatorer findes der ved siden af enfasede varianter, også som trefaset udførelse til drift i trefasenet. 

 

Kriterier for køb af nettransformatorer - hvad kommer det an på?

Gode nettransformatorer har en høj elektrisk virkningsgrad og har et lavt tomgangstab. Jo mere effektiv en transformator er, desto vigtigere er disse aspekter. En lav virkningsgrad kan medføre betydelige ekstraomkostninger i årenes løb, da energi uden at blive omdannet til overskudsvarme. Desuden kan der opstå yderligere anskaffelses- og driftsomkostninger til den nødvendige bortledning af Varme.

Nettransformatorer

Derfor er det vigtigt at fortolke nettransformatoren korrekt, dvs. at den er så præcis som muligt for at opnå den nødvendige elektriske ydelse. En underdimensioneret nettransformator medfører overbelastning og tidlig svigt, mens en for stort udvalgt transformator forårsager unødvendige omkostninger ved anskaffelse og drift.

Det skal bemærkes, at værdierne for transformatorers udgangsspænding(er) refererer til den angivne nominelle belastning. Tilsvarende leverer en transformator med lav belastning en højere udgangsspænding, en overbelastet transformator oplever derimod et spændingsdyk.

For de fleste transformere gælder det, at den specificerede effekt i databladet henviser til drift ved en omgivelsestemperatur på 40 °C og står frit. Hvis der indbygges en transformator i et kabinet, reduceres den effektive effekt tilsvarende under den dårligere varmeafledning.

Afhængigt af den påtænkte anvendelse skal beskyttelsesarten på nettransformeren vælges tilsvarende. Når det kan forventes, at de miljømæssige betingelser er vanskeligere, for eksempel i form af støv eller fugt, er der især støbte nettransformatorer. Dens hermetisk tætte indkapsling beskytter vikling og kerne mod skadelig fugtadgang og mekanisk beskadigelse. 

 

Facit: På den måde køber du den rigtige nettransformator

Ud over de rent elektriske data, altså ind- og udgangsspænding, udgangsstrøm og effekt, skal du være opmærksom på den nødvendige type nettransformator. Transformatoren skal være af en konstruktion, der opfylder alle sikkerhedskrav. For eksempel er det ved udskiftning ikke tilladt at udskifte en sikkerhedstransformator med en almindelig transformer. 

Som regel er der monteret små til mellemstore nettransformatorer i et hus eller andre indhukninger. Her skal man ved udskiftning sørge for, at størrelsen på den nye transformator stemmer, og at de elektriske tilslutninger ligger passende eller så vidt muligt er kompatible med de eksisterende stikforbindelser eller ledninger.

Sørg for, at nettransformatoren har de nødvendige kontrolmærker og opfylder de gældende standarder. Nettransformatorer, som tilbydes i butikken hos Conrad, lever op til høje kvalitetskrav, udmærker sig ved pålidelighed, høj virkningsgrad og lang levetid.

Vores praktisk tip: 

Spartransformatorer egner sig ikke, hvis der kræves galvanisk adskillelse mellem primær- og sekundærsiden. Der er livsfare på grund af farlige berøringer!

 

FAQ – ofte stillede spørgsmål om nettransformatorer

Nettransformer

Transformatoren brummer eller surfer på stille vis, er det normalt?

Elektromagnetiske kræfter kan stimulere viklinger og iskerner til at frembringe minimale vibrationer, som derefter kan høres ved 50 Hz-frekvens som brummelyd med en frekvens på 100 Hz. Ved meget følsomme anvendelser kan der anvendes fuldt støbte transformatorer, der med deres indkapsling forårsager mindre forstyrrende støj.    


Hvilken fordel giver autotransformere?

Spartransformatorer giver især fordele i forhold til vægt, størrelse og materiale, når ind- og udgangsspænding ligger relativt tæt ved hinanden fra et udvekslingsforhold på ca. 3:1 bliver denne fordel gradvist mindre.


Kan jeg erstatte en sikkerheds- eller skilletransformator med en normal nettransformator eller en sparetransformator?

Nej, det er på ingen måde tilladt!


Kan en nettransformator drives ved en højere spænding end den specificerede driftsspænding?

Nej Drift af højere spændinger medfører ikke blot beskadigelse af nettransformatoren, men kan også føre til elektriske ulykker, da viklingsisolering ikke er konstrueret til dette formål, og der kan opstå isolationssvigt.