bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Leder du efter et multimeter eller en strømtang? Uanset om du har brug for at arbejde i små rum eller i store fabrikshaller, finder du mere end 1000 multimetre og strømtænger fra en række kendte mærker hos os. Kalibreret til fabriksstandarder, find bl.a. et ISO eller DAKKS kalibreret multimeter.

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

Multimeter: Nyttige måleapparater i ethvert værksted

 • Hvad er et multimeter?

 • Hvilke typer og typer multimetre findes der?

 • Kriterier for valg af multimeter - hvad kommer det an på?

 • Facit: Så køber du det rigtige multimeter!

 • Nyttigt tilbehør til multimeter

Multimeter til dit værksted
 

Hvad er et multimeter?

Et multimeter bruges til måling af elektriske størrelser. Dermed er de enkelte målefunktioner som regel inddelt i flere måleområder for både høje opløsninger og høje målepræcision inden for det normalt relativt brede samlede måleområde. Til et multimeters grundlæggende målefunktioner tæller praktisk talt altid spændings- og strømmålefunktioner til jævn- og vekselspænding samt en modstandsmålefunktion, hvor sidstnævnte ofte stadig er kombineret med en akustisk signalgiver til gennemgangsprøvning.

Bedre udstyrede multimetre har ekstrafunktioner, for eksempel til måling af frekvenser, puls- og knapforhold samt kapacitet. En diode-testfunktion til måling af gennemgangsspændingen af dioder, hører her også ofte til udstyret. Desuden er der enheder til separate måleområder til måling af for eksempel temperaturer, omdrejningstal, lydniveau, belysningsstyrker og strømme via eksterne sensorer og specielle måleadapter.

 

Hvilke typer og typer multimetre findes der?

 
Multimeter fås i en lang række udformninger. Vidt udbredt og vel de mest kendte er hånd-multimeter, der takket være deres kompakte konstruktion og drift med batterier eller genopladelige batterier er mobile og dermed kan anvendes meget fleksibelt. Enkle begyndermodeller fås allerede meget billigt og hører derfor nu til grundudstyret hos næsten alle hobbyselvbyggere. Professionelle hånd-multimetre finder anvendelse til elektrikere og elektronikfolk, inden for bilelektronik samt inden for serviceteknikere så godt som alle fagområder. 

Hånd-multimeter med digitalt display dominerer markedet og har med et analogt visermåleapparat stort set fortrænger multimetret. Årsagerne hertil kan findes i en lavere anskaffelsespris, en langt højere følsomhed over for stød samt en klar og hurtig aflæsning. Alligevel har multimetere med analog visning deres eksistensberettigelse; de tillader i tilfælde af svingende og skiftende måleværdier en enklere og bedre trendanalyse takket være det trinløst visnings-måleapparat. 

Hånd-multimeter fås også i særligt kompakte udformninger, der ligner topolet spændingstester. En fast tilsluttet måleledning forbinder begge dele af huset, som samtidigt indeholder testelementerne. En af de to dele i huset indeholder både betjeningselementer og digital visning af måleværdier.

Som navnet antyder, kan et bord-multimeter monteres stationært på arbejdsbordet i laboratorier og værksteder. De har som regel høje målenøjagtighed og opløsninger, mange målefunktioner og et stort, godt aflæseligt display. Til dem er der anvendt dual-displays eller grafikkompatible displays. Apparater med grafiske displays giver derudover ikke kun mulighed for en visning af måleværdier i form af trend- og søjlediagram, men også visning af måleværdier over dit tidsmæssige forløb som kurve eller plot. Delvist findes der på bagsiden af apparatet ekstra måleindgange, så måleapparatet kan integreres i kontrol- og måledataegistrationssystemer uden kabelrod på forsiden. Desuden kan der være yderligere interfaces eller udvidelsesmuligheder i form af specielle stikpladser. Enheder med indbygget hukommelse eller en USB-tilslutning til tilslutning af et USB-stik muliggør datalogging også uden tilslutning til et måledataindsamlingssystem eller en pc. 

Såkaldte strømtangsmultimeter forbinder de klassiske funktioner af en strømmåletang med et multimeter. Strømme måles selv via selve måletangen, de yderligere målefunktioner til spænding, modstand og gennemgangstest via måleledninger, der kan tilsluttes separat. Som hånd-multimeter kan også strømtangsmultimeter have udvidede målefunktioner, for eksempel til diodetest eller frekvens- og kapacitetsmålinger. Rene strømtænger har derimod hverken måletilslutninger eller multimeter-funktioner; de måler udelukkende strømme. 

 

Kriterier for valg af multimeter - hvad kommer det an på?

Ud over beslutningen om et hånd- eller bordmultimeter eller en multimeter-strømmåletang, bør det på forhånd afklares, i hvilke omgivelser der skal foretages målinger. IEC 61010-1 beskriver de tilladte anvendelsesområder for måle- og kontrolapparat til elektriske anlæg og driftsmidler og opdeler dem i såkaldte målekategorier. Der skelnes her mellem: 

 • Cat i: Kredsløb uden direkte forbindelse til nettet, batteridrevne apparater, bilteknik (lavvolt), apparater i beskyttelsesklasse III (sikkerhedslavspænding)
 • Cat II: Målinger på apparater med forbindelse til lavspændingsnettet via netstik
 • Cat III: Målinger i bygningsinstallationer, underinddelinger
 • Cat IV: Målinger på overførselspunktet for lavspændingsinstallationen, for eksempel hovedtilslutning, tællerkasse, hustilslutningskasse

Disse fire kategorier er endnu en gang opdelt efter deres driftsspændinger (300 V, 600 V og 1000 V). Bemærk: Af sikkerhedsgrunde er det under ingen omstændigheder tilladt at anvende et måleapparat, som ikke er godkendt til mindst den anvendte målekategori! 

Det anbefales under alle omstændigheder at overveje et multimeter, der måles ved »True RMS«-målingen. Ikke kun ved anvendelse i industrielle omgivelser er et multimeter uundværligt, hvis det præcise sand effektivværdi-målinger (True RMS) gør muligt. Frekvensomformer til motordrev og mange andre taktede forbrugere arbejder med ikke-sinusformede strømme eller forvrænger sinussignalet. Dertil kommer ofte højfrekvente signaloverlapninger, der derudover fører til yderligere måleunøjagtigheder. Almindelige multimetre producerer her til dels betydelige målefejl, da de kun kan måle rent sinusformede spændinger og strømme korrekt. Brugen af et sådant multimeter anbefales i dag ikke længere uden for det rene hobbyområde, da det kun er sinusformede og ikke-forvrængede signalformer, der næsten ikke længere er til at finde. 

Målenøjagtighed, opløsning og nødvendige målefunktioner skal passe til de pågældende måleopgaver. Den rene displayopløsning siger ikke nødvendigvis noget om den faktiske målepræcision. Flere steder bag kommaet ser ganske vist imponerende ud, men det tæller den faktiske måle- og visningsnøjagtighed, som - med de enkelte målefunktioner og i måleområdet iht. - fremgår af databladet eller produktbeskrivelsen. 

Hvis måledata skal registreres og evalueres, eller hvis der skal udføres delvis automatiserede testforløb, er det absolut nødvendigt, at multimeteret har passende interfaces. Ud over det kendte USB-interface findes der også IEEE-488 (GPIB) og RS-232-interface på det professionelle område. Erhvervsmæssige brugere skal normalt have regelmæssig kalibrering af deres måleudstyr. Det anbefales derfor allerede på forhånd at være opmærksom på, at det overvejede multimeter overhovedet kan kalibreres efter den tilsvarende kalibreringsstandard, f.eks. DKD. En god betjeningsergonomi er vigtigt, lige så klart en skærm, der er let at aflæse, selv ved skrå synsvinkel. Er indbygningen i et rack beregnet til bord-multimetre, så skal dette monteres mekanisk (19" monteringssæt?) Og ligeledes udstyret med bagvendte måleindgange. God service er en fordel: De færreste brugere vil i længere tid kunne undvære et ofte nødvendigt måleapparat, når der skal foretages reparation eller kalibrering. Kendte producenter har som regel servicecenter, der udfører sådanne tjenesteydelser hurtigt og pålideligt.  

 

Facit: Så køber du det rigtige multimeter!

Vær opmærksom på den faktiske målenøjagtighed og ikke kun på antallet af displaypunkter, når nøjagtige målinger skal foretages. Multimeteret skal have den passende målekategori til brug i det planlagte miljø. Hvis der ofte arbejdes på svagt oplyste områder, er en displaybelysning en fordel. Mange håndmultimetre muliggør betjening af måleområdeknappen med én hånd. Det er praktisk, hvis ikke begge hænder er frie. En magnetholder kan være lige så nyttig, som fås til mange multimetre som tilbehør. En beskyttelsesramme af gummi øger hånd-multimeterets gribeevne, hvorved apparatet ikke falder så let ud af hånden og er beskyttet mod stød. 

Når det er muligt, bør du gribe til et True-RMS-multimeter. De nuværende strøm- og signaler er for det meste overlejret med ikke-sinusformede andele, som kan føre til betydelige målefejl. Hvis målinger skal udføres på trange eller farlige områder, anbefales det at anvende et hånd-multimeter med aftagelig displayenhed eller mulighed for at overføre måledata - også i realtid - til en smartphone eller tablet via Bluetooth og app. 

I det industrielle miljø er et lavpasfilter, der kan slås til og fra, nyttig til at undertrykke højfrekvente signalaflejringer, der for eksempel genereres af taktede motorer. Ved spændingsmålinger kommer det, betinget af det høje indgangssimpedansmultimeter, der nu er aktivt, ofte til forkerte spændingsvisninger, betinget af såkaldte blindspændinger. Nogle af disse multimetre har en funktion, der oftest kaldes »LoZ«, og som reducerer indgangsmodstanden kraftigt og dermed undertrykker forstyrrende blindspændinger. Denne funktion er ved siden af også velegnet til at fastslå almindelige batteriers tilstand i husholdningen. Belastningen med en lille strøm giver langt mere meningsfulde måleværdier end en næsten ubelastet måling. 

Et interface eller USB-stik er praktisk til at gemme og overføre måledatasæt til PC'en eller for at sikre og gendanne enhedskonfigurationer. Softwareopdateringer er så enkle som muligt. Ved mange apparater medfølger der en PC-software, som både muliggør en styring af multimeteret samt en realtids-visning og registrering af måledata. Hvis en kalibreringsprotokol er nødvendig, skal kalibreringen bestilles med det samme for at undgå unødvendig forsendelses- og nedetid. 

 

Nyttigt tilbehør til multimeter

Alt efter model og producent findes der et alsidigt tilbehør i form af beskyttelsestasker, hårde kaffer, fastgørelses- og ophængningssæt, interfacekabel og software. Derudover tilbyder vi et bredt udvalg af universelt tilbehør, som kan anvendes uafhængigt af producent og model. Eksempler herpå er måleledninger, måleklemmer, testprober, komplette måleledningssæt, tangstrømsensorer, termoelementer, måleadapter, reservesikringer og -batterier og meget mere. 

Til multimetere
 

Et must-have til enhver værktøjskasse

Men ikke kun værktøjskassen af elektrikeren hører multimeter, også vicemester har brug for de små hjælpere! Hvorfor multimetre hører til dine top 10-værktøjer, kan du få i vores vejledning!

 • Grundudstyr til elektrikere

 • Værktøjer til viceværter