bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

Værd at vide til printplader

Printkort, også kaldet printplader, er så at sige basis for elektriske apparaters funktionalitet, for via den elektroniske tilslutning af komponenterne. Hvilke typer printkort, der findes, hvordan de adskiller sig fra hinanden, og til hvilke formål de egner sig, hører du i vores rådgiver.

  • Was en printplade?

  • Typer af printkort

  • Vores praktiske tip: Skabeloner til koblinger

  • Købekriterier - hvad er det, det drejer sig om?

  • Ofte stillede spørgsmål om printkort

  • Facit: Sådan finder du den passende printplade

Was en printplade?

Printkort eller printplader anvendes i elektriske apparater som bærere til elektroniske komponenter, dvs. til fremstilling af en elektrisk forbindelse med komponenterne. De findes i næsten alle elektriske apparater og fås separat i talrige udførelser. Uanset om du selv vil samle en pc eller skal bruge en printplade til at eksperimentere – udvalget i vores online shop er stort og holder den passende model klar til ethvert behov.

Betegnelserne printkort og printpladen bruges synonym. Andre almindeligt anvendte udtryk er f.eks. ledekort, trykt kredsløb eller PCB. Et printkort består som udgangspunkt af et basismateriale samt en kobberbelægning med lederbaner, som følger et koblingsmønster. Ved fotobelægning af printplader eksponeres en skabelon for basismaterialet, som derefter ætses og galvaniseres, altså laves elektrisk ledende. På det færdige kredsløbskort kan elektriske komponenter loddes sammen i tilslutningen. Med printkort fastgøres komponenterne mekanisk med simple isætning.

Printplade til eksperimenter
 

Hvilke printkort findes der?

I vores online shop tilbyder vi dig et stort udvalg af printplader samt alt tilbehør, herunder lodning, ætsning og galvanisering samt afstandsholder og værktøj som skalpeller og klinger. For at finde den passende printplade er de tilgængelige printplader sorteret blandt andet efter kategorier. Nedenfor følger et lille overblik over de forskellige typer printkort:

Indstiksprint

Indstiksprint, også kaldet stikboards, muliggør en loddefri fastgørelse af komponenter, da sidstnævnte nemt kan stikkes i. Denne type printplader egner sig ideal til eksperimenterende formål, da altid nye anordninger er mulige uden større besvær. Komponenterne kan nemt fjernes igen og placeres på ny.

SMD-printplader

Disse printplader er beregnet til brug af SMD-teknik (Surface-mounted device). Komponenterne fastgøres altså på printpladens overflade ved lodning og er ikke længere med tråde. Det gør monteringen nemmere, og desuden er teknologien pladsbesparende, da printkortet kan udstyres med begge sider.

Multilayer-printplader

Tendensen hen imod stadig mindre, stadig smallere apparater ved stadig større effekt og mere komplekse funktioner førte fra printkort, der først var udstyret på én og senere begge sider, til såkaldte MCBs (multi circuit boards) eller multilayer-printkort. Herved klæbes flere tynde printplader sammen på hinanden, for at udtrykke det nemmere, så der på mindst mulig plads er masser af plads til montering af komponenter og komplekse kredsløb. MCBerne anvendes ofte inden for moderne digital teknik som i computere og moderne smartphones. Når der tales om det såkaldte "motherboard" for en pc, menes dermed computerens bundkort. Niveauerne på en printplade forbindes med hinanden ved hjælp af gennemkontaktering, dvs. gennem vertikale forbindelser, der går gennem boringer i printpladens bæremateriale.

Printkort til eksperimenter

Eksperimenteringsprintkort er, som navnet antyder, specielt beregnet til eksperimenter med komponenter og kredsløb. De egner sig for eksempel til hobbyselvbyggere og til opbygning af laboratoriekredsløb. Du kan vælge mellem eksperimentplader i forskellige størrelser og rastermål samt mellem modeller, der kan stikkes på en og begge sider.

Euro-printkort

Kortet, der også er nævnt i europakort, er en (ofte) PCB, der allerede er udstyret med komponenter, som svarer til standardiserede mål. Europrintkort fås med målene 100 x 160 mm, hvor der kan afviges.

IC-printplader

IC står for den engelske term integrated circuit (tysk: »integreret kredsløb«). IC-printplader kommer dermed allerede med indbygget kredsløb. De anvendes især i mikroprocessorer og hukommelseskomponenter.

Hulprintplade

Hulprintplade har boringer og loddninger i et normalt gittermål. For at anbringe komponenter skal disse kun monteres ved lodning. Der fås hulprintkort, hvor nogle øjne er forbundet med lederbaner, samt modeller, der allerede er forsynet med lederbaner.

Man skal være opmærksom på, at en printplade kan være klassificeret til flere af disse kategorier. For eksempel er printplader med hulgitter ofte printplader med printkort til eksperimentering. Der skal principielt skelnes mellem printkort med hensyn til udstyr, type montering af komponenter og den underliggende teknologi.

 

Vores praktiske tip: Skabeloner til koblinger

Hobbyhobbyselvbyggere har mulighed for at fremstille egne printplader. Den såkaldte positive metode er taget ud af fotografiet og er baseret på UV-eksponering af en skifteskabelon på en positiv overfladebehandlet fotoprintplade. Skabeloner til printkort med alsidige koblingslayouts kan findes på internettet eller i relevante tidsskrifter. Alternativt kan der oprettes egne printpladelayouts med speciel software. For at overføre layoutet til kobberfladen er UV-stråling nødvendig. Uanset om du bruger et professionelt belysningsapparat eller hjælper med andre UV-enheder, er det op til dig. For at proceduren kan fungere, kræves der generelt flere UV-rør med lille effekt. Eksponeringstiden afhænger af den pågældende belysningsenhed og afstanden til printpladen. Beholde i baghovedet, at Fotolaminbelægningen på printpladen har en spektral følsomhed på 400 Nm.

 

Købekriterier – hvad er det, det drejer sig om?

I det væsentlige afhænger udvalget af, hvad printkortet skal bruges til. Afhængigt af Uanset om du sætter printpladen i et bestemt apparat eller har brug for et grundlag for eksperimentelle kredsløb og styring af komponenter, er præfabrikerede varianter med lederbaner og forudgivne loddesteder - eventuelt allerede udstyret med komponenter - eller "Blanko"-printkort, som giver dig alle muligheder, bedre. Specielt til udprøv og eksperimentere er printkort et godt valg, mens standardiserede modeller med specifikke, præfabrikerede kredsløb kan være fordelagtige til udstyr på computere eller andre enheder.

Et andet udvælgelseskriterium er materialet, nærmere bestemt det bæremateriale, som kobberflagslag er påført på. Tidligere almindeligt og stadig ofte findes printplader i hårdt papir (materialemærkning: FR2). Glasfibermåtter gennemvædes dog i stigende grad i epoxyharpiks (identifikation FR4), som har lavere vandoptagelse og bedre isoleringsegenskaber end den, der opnås med Hartpapirmodellen.

Størrelsen på printpladen er også vigtigt, især når printpladen skal monteres i et kabinet. Europakarernes mål er i henhold til din 41494 og IEC 60297 fastsat til 100 x 160 mm, og varianter er tilladt. Derudover er der printplader i mange formater. Du kan filtrere pladernes længde og afstand i vores online shop og dermed hurtigt finde passende produkter.

 

FAQ – ofte stillede spørgsmål om printkort

Hvordan kan Ich lave mine egne skifteskabeloner?

Hvis du vil realisere dine egne ideer, kan du lave dine egne skabeloner. Til dette formål bruger du den bedste printpladesoftware til pc'en, der er udstyret med nyttige funktioner som redigerings- og tegnefunktioner. Du kan udskrive forlægget i høj opløsning. Det er vigtigt, så hver detalje kan overføres nøjagtigt ved den efterfølgende belysning af printkortet.

Was, was been was been was been was

A og O ved egenhændig bestykning af printplader med komponenter er - ved siden af udvendige mål og en stille hånd - egnet udstyr. Hvis der er tale om printkort til lodning, er loddesteder og elektroniske loddekolber med regulerbar temperatur en fordel. Ved for høj Varme kan det ske, at komponenterne bliver beskadiget. Defekte loddesteder er en hyppig årsag til ikke-fungerende koblingskredse og kortslutninger. Uønskede forbindelser, som for eksempel opstår ved sprøjtning under lodning, kan somme tider være synlige med det blotte øje, hvis printpladen holdes mod lyset. Sådanne "broer" kan undertiden løses ved forsigtig kradsning. Kolde loddesteder«, dvs. steder med lav eller dårlig ledningsevne, kan være matte eller porøse. Her skal der efterloddes.

 

Facit: Sådan finder du den passende printplade

Hvilken printplade der er den rigtige til dine formål, afhænger af dit projekt: Alt afhængigt af, om du søger standardiserede printkort med integreret kredsløb eller printplader til eksperimenter, anbefaler du bestemte udførelser. Hos os finder du printkort og printkort til lodning i mange størrelser og gittermål. Derudover tilbyder vi dig et omfattende udvalg af tilbehør til hobby- og professionel anvendelse.