bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

Mikroskopi med værd at vide

  • Was mikroskoper?

  • Opbygning af et klassisk gennemlysningsmikrochips

  • Eksempler på andre mikroskoptyper

  • Kriterier for indkøb af mikroskoper - hvad kommer det an på?

  • Vores praxistipp: Fastgørelse objektholder

  • FAQ - ofte stillede spørgsmål om mikroskopi

 

Was mikroskoper?

Mikroskoper kan vise genstande i billeder, som det menneskelige øje ikke kan opfatte på grund af sin begrænsede opløsende kapacitet. Disse omfatter f.eks. plante- og dyreceller, mikroorganismer som bakterier, men også krystaller og mineraler. Mikroskoper anvendes hovedsagelig inden for biologi og lægevidenskab, f.eks. til analyse af vævsprøver til diagnosticering af sygdomme, men kan også anvendes til kvalitetskontrol til at undersøge komponenter med hensyn til snavs, fejl eller uregelmæssigheder i strukturen.

Geo- og materialevidenskab kan bruges til mikroskopi til at identificere forskellige faser i sedimentprøver eller til at analysere sammensætningen af faststoffer som f.eks. sten eller materialer. Mikroskoper er blevet uundværlige på disse områder og har siden deres opfindelse eksisteret siden slutningen af 16./begyndelsen af 17. Århundredets udvikling.

Detaljeret optagelse af objektglas under et lysmikroskop

 

Opbygning af et klassisk gennemlysningsmikrochips

Det første lysmikroskop blev ifølge Nederlandene udviklet mellem 1590 og 1595. Zacharias Janssen og hans far hans Martens Janssen, begge brilleslibere og bærere af arbejde, afgasede en fjernrørlignende anordning, der gjorde det muligt at betragte et objekt af glas med to linser.

I modsætning til tidligere forekommer moderne lysmikroskoper betydeligt mere komplekse med hensyn til teknik og opbygning. Et klassisk gennemlysningsmikroskop består, groft sagt, af en øvre, midterste og nederste del. Øverst sidder tubus . Der er tale om et smalt rør, som er udstyret med et okular, der viser præpareret i forstørret gengivelse. Tubus slutter i en objektglas med et eller flere objektiver, der normalt udviser en forstørrelse på 4, 10 og 40 gange. Apparater, der er beregnet til professionel mikroskopi, har objektiver med en endnu stærkere forstørrelse.

Gennemlysnings-mikroskop med LED-belysning og 4-objektivrevolver

Under objektivet er objektbordet, som for det meste er udstyret med to objektholdere. Formålet er at fastgøre objektglasset med det undersøgte præparat. Denne enhed udgør så at sige den midterste del af mikrocops. Under objektbordet, ved apparatets fod, er der en lyskilde. Der er enten tale om en lampe eller et spejl, der reflekterer dagslys. For at regulere lysindfaldet er der på undersiden af objektbordet fikseret et kondenser med blænde. Lyset samles i blænder, møder nedefra gennem hullet i objektbordet på objektglasset og videre til objektivet. Sidstnævnte virker som en samlelinse og genererer i tubus et større mellembillede, der forstørres endnu mere gennem okularet.

Mikroskoper til gennemlysning skal skelnes fra mikroskoper til reflekteret lys. I forbindelse med mikroskopi med gennemlys befinder lyskilden sig på apparatets fod og udsender den nedad og opad. Ved mikroskopi med reflekteret lys oplyses objektglasset i objektivets retning, altså oppefra eller fra siden. Til dette formål er objektivet selv udstyret med en belysning. Mikroskoper med reflekteret lys egner sig især til undersøgelse af præparater, der ikke er gennemskinnelige. Dette omfatter f.eks. faste stoffer som metal, træ, sten, keramik og plast. Metallurgiske mikroskoper er derfor som regel baseret på belysningsformen. Mikroskoper med gennemlys er derimod det rigtige valg til at betragte semitransparente præparater som væsker, animalske eller vegetabilske celler.

 

Eksempler på andre mikroskoptyper

Mikroskoper fås i forskellige udførelser. Der er tale om modeller, der fungerer efter princippet om lys-mikroskopi, dvs. som anvender reflekser eller gennemlysning, eller som er baseret på helt andre funktionsmåder. I vores online shop finder du for eksempel:

Digitale mikroskoper

Digitalt LCD-mikroskop med 200 x optisk forstørrelse


Et digitalt mikroskop er udstyret med et kamera, der fotograferer eller filmer det forstørrede billede og derefter overfører det til en pc-skærm eller viser det på et display. Sidstnævnte er på sin plads i instrumentet i stedet for et klassisk okular. Et digitalt mikroskop viser sig især at være praktisk, når optagelserne skal udskrives, gemmes eller sendes videre hurtigt. werden sollen. At tegne mikroskopiske billeder med hånden bliver dermed sparet for.

Stereomikroskoper

Mikroskop med mulighed for på-, skrå, og gennemlysning


Et stereomikroskop er udstyret med to objektiver, der i forskellige vinkler er rettet mod den prøve, der skal undersøges, og som frembringer et billede i tubus. På denne måde er det muligt at bevare et tredimensionelt udsyn til objektet. For at kunne opfatte 3D-effekten, skal man med begge øjne kigge på præparets parat. Til dette formål er stereomikroskoper udstyret med to okularer. Det drejer sig altså altid om binokular-mikroskoper.

Stereo-zoom-mikroskoper

Stereomikroskop med trinokulært og dobbeltsidet zoomfunktion


Et stereomikroskop er et slags stereomikroskop, der er udstyret med en zoomfunktion ud over de tilgængelige forstørrelser, for at kunne se det undersøgte objekt endnu tættere på. Sådanne apparater anvendes f.eks. til laboratorietest.

 

Kriterier for indkøb af mikroskoper - hvad kommer det an på?

Anvendelse er et væsentligt kriterium ved køb af mikroskopi. Hvis instrumentet er beregnet til introduktion og er beregnet til brug af børn eller unge, er klassiske lys- eller børne-mikroskoper med et okular i 10 gange forstørrelse og tre objektiver i 4-, 10- og 40-gange forstørrelse.

Stereo-mikroskop med binokular og 20 x optisk forstørrelse

Monokular-mikroskoper er helt tilstrækkelige til begyndelsen. Længere tids mikroskopering er dog nemmere med binokular-mikroskoper. Principielt anbefales det, at man på forhånd informerer sig om, om der findes reservedele til de indbyggede okularer og objektiver. Med denne kan du gendanne mikrocops funktionsdygtighed, hvis enkelte komponenter svigter.

Belysningens kvalitet og art er også afgørende ved køb af mikroskoper. Modeller med spejl, der udnytter dagslys, kan ikke anvendes i mørke. Derfor anbefales kunstige lyskilder som elektriske lamper eller LED'er. Bemærk, at batteridrevne lamper undertiden er mindre lyse end dem, der forsynes via lysnettet. De har imidlertid den fordel, at de også kan anvendes mobilt og f.eks. til udendørs forskningsstationer, hvor der ikke er nogen forbindelse til elnettet.

For at opnå den maksimale opløsningsevne og for at oplyse objektet optimalt spiller kvaliteten af henholdsvis kondensatorens og blænden en en stor rolle. For at sikre en nem håndtering bør blænden indstilles trinløstMikrosmod og stativ bør desuden være svære og stabile for at forhindre, at apparatet forskubber sig under de mindste rystelser eller ændrer indstillingerne.

Praktisk tip til mikroskoper: Objektholder eller krydsbord?

Objektglassene er normalt udstyret med to objektholdere, hvortil objektglasset skubbes ind. For at kunne skubbe den så jævnt som muligt her og nu, er fingerspidsfornemmelse påkrævet. Når det drejer sig om præparater som væsker, der skal flyttes så præcist og med meget fine intervaller som muligt, viser et krydsbord sig at være praktisk. Her klemmes objektholderen fast og skubbes i x- eller y-retning ved hjælp af stilleskruer, uden at en rolig hånd er nødvendig.

 

FAQ - ofte stillede spørgsmål om mikroskopi

Mit mikroskop frembringer ved højere forstørrelser et skarpt eller kontrastrigt billede. Hvad kan det skyldes?

Det kan have flere grunde. Ofte er kondensator- eller kondensorblænden ikke indstillet korrekt. En blænde, der er for åben, resulterer ofte i for lav dybdeskarphed eller for lav kontrast. Også anvendelsen af okularer med for høj forstørrelse kan påvirke billedets kvalitet negativt.

Kan Ich efterfølgende opgradere mit mikroskop med et kamera?

Ikke altid. Mange mikroskoper er udstyret med et aftageligt okular, der kan udskiftes med et mikroskop-kamera. Sidstnævnte sættes ganske enkelt i tubus. Men der er ikke mulighed for det i alle modeller. Vær i den forbindelse opmærksom på producentens angivelser.