bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

En magnetventil, også kendt som en elektroventil, er en elektromagnetisk styret anordning, der styrer passagen af ​​gasser eller væsker ved hjælp af en afstandsventil. Disse er derfor et af ​​de mest anvendte elementer i gas- og væskesystemer. Magnetventiler benyttes således i mange anvendelser, f.eks. i kaffemaskiner, centralvarmesystemer og endda ved bilvaske.

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

Værd at vide til magnetventiler

 • Hvad er magnetventiler?

 • Hvordan arbejder magnetventiler?

 • Hvor anvendes magnetventiler?

 • Hvilke magnetventiler fås hos Conrad?

 • FAQ - hvad skal man være opmærksom på ved arbejde på og med magnetventiler?

 

Hvad er magnetventiler?

Magnetventil

Magnetventiler anvender el-magneters kraft til åbning og lukning af ventiler. Dermed kan strømmene styres af flydende og gasformige medier. Mediet, som skal styres, er altid rumligt adskilt fra styringen.


Som en undtagelse fra anvendelsen af magnetkraften i en strømgennemstrøet spole tilbyder Conrad i denne kategori også ventiler, hvor styringen sker gennem gasser eller væsker.

En anden fremdriftstype er udført med servomotorer, så det ikke kun er muligt at styre ventilens tilstand "til" og "op", men også at dosere det kontrollerede medie.


Ventiler er forsynet med vejnavne, der beskriver antallet af tilgængelige styringsveje: »2/2« betyder »op« eller »til«, svarende til en skyder i vandløbet. 3/2« er en alternativ udløbstemperatur, når den første udløbstemperatur lukkes.

 

Hvordan arbejder magnetventiler?

Funktionsprincippet kan inddeles i fire tekniske løsninger:

Magnetventil funktionsprincip

Direkte styrede ventiler

Den drevne elektromagnet er direkte forbundet med tætningselementet. Ved slukket elektromagnet holder en trykfjeder ventilen lukket. For at åbne ventilen skal tætningselementet løftes ud af ventilsædet alene gennem det elektromagnetiske drev.

Forstyrede ventiler

Ventiler af denne type skal til åbning og lukning have en trykforskel af driftstrykket. Minimumstrykket er angivet i det tekniske datablad. Drevet opfylder her kun en styringsfunktion, som aflaster hovedtætelementet (membran eller stempel). Trykket på mediet hæver hovedtætningen. På den måde kan små magneter styre høje tryk.

Tvangsstyrede ventiler

En kombination af forhåndsstyrede og direkte styrede ventiler, således at drevet kan åbne og lukke ventilen ved hjælp af et differenstryk uden hjælp.

Trykstyrede ventiler

Ventiler af denne type styres ved hjælp af en separat såkaldt pilotventil og kan styre høje temperaturer, store tryk, snavsede eller aggressive medier med et rent styremedium.

 

Hvor anvendes magnetventiler?

Der findes næsten ingen tekniske områder, hvor (magnet-)ventiler ikke anvendes. Som eksempel kan nævnes kraftværker, olie-, kemi- og gasindustri, opvarmning, klima- og udstødningsanlæg i køretøjer, vand- og spildevandshåndtering i jernbanevogne, miljøteknik og drikkevaresektoren.

 

Hvilke magnetventiler fås hos Conrad?

De tilbudte magnetventiler kan vælges i Conrads Onlineshop efter forskellige kriterier. Det drejer sig bl.a. om:

 

Kabinetmateriale

Det anvendte materiale til kabinettet, gennem hvilket mediet, der skal styres, flyder, har stor indflydelse på de mulige temperaturer, det maksimalt mulige tryk og mediets type. Der kan vælges mellem rustfrit stål, messing, PVC, PVDF, polyamid, polyphenylensulfid og polypropylen.

Forseglingsmateriale

Tætningen sørger for en pålidelig afslutning mellem ventilsædet og spredeelementet. Det anvendte materiale afhænger hovedsagelig af det medium, der skal styres.

 

Overblik over tætningsmaterialer:

EPDM: Ethylen-propylen-dien-kautsjuk

Velegnet til varmt vand og vanddamp, vaskemiddel-, natrium- og kaliumlud, silikoneolier og -fedt, mange fortyndede syrer og kemikalier. Er uforenelige med alle mineralolieprodukter.

FKM: Fluorgummi

Meget høj temperatur- og kemikaliebestandighed, god aldrings- og ozonmodstandsdygtighed og selvslukkende brandreaktion. Ikke bestandig, blandt andet i varmt vand, vanddamp, bremsevæsker på glycolbasis og på visse organiske syrer.

FPM

Din/ISO-betegnelse for FKM. FKM er navnet efter ASTM, en international standardiseringsorganisation (oprindelig American Society for Testing and Materials).

NBR: Gummi vævsmaterialer

Pakninger og lign. af bomuldsstof eller af kunstfibermateriale. Vævet er imprægneret med NBR, hvorefter det vulkaniseres til pakning. Høj slidstyrke, meget gode riv- og glideegenskaber, en god kuldebestandighed samt en høj trykstyrke og formstabilitet.

PEEK: Polyetherketon

Fleksibel termoplastisk plast med meget god Kemisk bestandighed i et temperaturområde på -100 til +300 grader celsius. Bestandig mod stråling (kerneenergi), mineralske smøremidler, benzin, kulbrinter, svage mineral- og organiske syrer, lud, acetone, alkohol samt varmt vand og vanddamp.

PTFE: Polytetrafluorethylen

Næsten universel kemikaliebestandighed fra -100 til +250 °C, meget gode glideegenskaber, næsten ubegrænset ozon-, vejr- og ældningsbestandighed. Egnet til næsten alle hydraulikmedier og smøremidler. Fysiologisk uskadeligt og dermed også egnet til levnedsmidler, farmaceutisk og medicinsk brug. Dette plast kan ikke antændes.

 

Funktion

Angiver kun magnetventiler, som er lukket i hvilestilling.

Kategori

Menupunktet beskriver den tekniske udførelse af ventilstyringen:

Ventil
 • Direkte styret pneumatik-ventil
 • Direkte styret ventil
 • Luftstyret ventil
 • Mekanisk aktiveret pneumatik-ventil
 • Servostyret ventil

Driftstryk maks./min.
Fra maks. 0,2 til 100 bar og min. -1 (undertryk) til 0,5 bar.
Maks./min. Medietemperatur
kan vælges enkeltvist i et samlet område fra -40 til +180 grader celsius.

Funktion

Adskiller sig fra 2/2- og 3/2-vejs-ventiler.

Tilslutning

Viser alle muffentilslutninger i standardmål.

Driftsspænding

Denne rækker fra 12 volt DC over 24 volt AC/DC op til 110/230 volt AC. Tendensen går i retning af forsyning med lavspænding.

Medium

Den vel nok vigtigste udvælgelsesmulighed efter aggressive, neutrale eller let tilsmudsede medier samt (neutrale) gasser og neutrale, rene og snavsede væsker.

Særlige kendetegn:

Viser tilslutningsmulighederne med flange eller muffe.

 

 FAQ - hvad skal man være opmærksom på ved arbejde på og med magnetventiler?

 • Disse ventiler anvendes ofte i forbindelse med farlige medier - overholdelse af sundheds- og sikkerhedsbestemmelser har højeste prioritet.
 • Før der arbejdes på anlæg, der styres med ventiler, skal systemet være uden tryk, før tilslutninger monteres/afmonteres. Overhold ligeledes de generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af elektrisk spænding.
 • Før vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder skal anlægget sikres mod utilsigtet genoptagelse af drift. Derefter skal der sikres et kontrolleret genstart.
 • Kontroller ved fejl, at ventilen og alle tilslutninger er installeret korrekt, og at der ikke forekommer skader.
 • Hvis en magnet ikke arbejder, skal du kontrollere, at der ikke foreligger en kortslutning eller en spoleafbrydelse, eller om snavs hæmmer magnetens arbejdsvej.
 • Vær opmærksom på fremstillingsmåden ved anvendelse af pakninger på ventilernes ind- og afløb.
 • Brug kun egnet og intakt værktøj.
 • Brug de medfølgende betjenings- og installationsvejledninger og opbevar dem i tilfælde af reparationer.