bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

Værd at vide til hygrometer

 • Hvad er luftfugtighedsmåleudstyr/hygrometer?

 • Hvordan fungerer luftfugtighedsmåleudstyr/hygrometer?

 • Hvor anvendes luftfugtigheds-måleapparater/hygrometer?

 • Kalibreringstyper for luftfugtighedsmåleudstyr/hygrometer

 • FAQ – ofte stillede spørgsmål om luftfugtighedsmålere/Hygrometer

 

Hvad er luftfugtighedsmåleudstyr/hygrometer?

Måleudstyr til luftfugtighed er en gruppe af måleapparater til bestemmelse af luftens fugtindhold eller i materialer. Der er som regel tale om kompakte multifunktionmålere, som desuden kan registrere andre fysiske størrelser som temperatur, CO2-indhold, absolut tryk eller strømning. I denne kategori af måleapparater er også analoge modeller repræsenteret.

Navnet hygrometer indeholder det græske ord for »våd« eller »våd«: »hygrogen«.

Indeklimaet har stor indflydelse på velfærden for de personer, der befinder sig i det. CO2-koncentrationen anses for at være en væsentlig indikator for luftkvaliteten i rummet. Dårlig luftkvalitet med for høj CO2-koncentration fører til træthed, koncentrationsbesvær og kan sågar udløse sundhedsskader. Dermed er indeklimaet en beskyttelsesfaktor. Nogle af de mest almindelige værdier, som også kan overføres til kontorlokaler, er:

StedAnbefalet temperaturAnbefalet luftfugtighed
Soveværelse16 - 18 °C50 – 70 %
Køkken18 °C.50 – 70 %
Stue;20 °C.40 – 60 %
Bad;23 °C.50 – 70 %

Men også i følsomme produktionsanlæg, f.eks. i forbindelse med halvlederproduktion, eller i forbindelse med opbevaring af visse produkter, f.eks. fødevarer, er der ofte særlige krav til luftkvaliteten. Med luftfugtigheds-måleapparater eller hygrometer kan indeklimaet registreres hurtigt og reagerer rettidigt på over- eller underskridelse af standardværdier. 

 

Hvordan fungerer luftfugtighedsmåleudstyr/hygrometer?

Det grundlæggende princip for målingen er, at egenskaberne for et (måle-)medie ændrer sig, når det udsættes for fugt.

Et eksempel er hårhygrometer, hvor et menneskehår traditionelt anvendes som sensor. Ved stigende fugt udvider håret sig. Denne udvidelse overføres til en viser, der viser værdien på en kalibreret skala. I mellemtiden anvendes der undertiden syntetiske fibre til denne form for måling.

Moderne apparater bruger ændringer af elektriske parametre ved påvirkning af fugt:

Kapacitive sensorer

Mellem to elektroder er der et hygroskopisk lag, så at sige som dielektrikum. Ved ændring af vandindholdet i dette lag ændres kapaciteten mellem elektroderne. Dermed fungerer denne konstruktion som en elektrisk kondensator, hvis værdi kan ændres. Kapaciteten fungerer som måleækvivalent til fugtigheden. Dielectric anvendes ikke-ledere med hygroskopiske egenskaber, f.eks. plastpolymerer eller keramiske materialer.

Impedans-sensorer

Disse sensorer bruger et hygroskopisk lag mellem to jævnstrøms-elektroder. Med optagelse eller fjernelse af fugt ændres den elektriske (ohmske) modstand. Denne værdi beregnes som fugtighedsækvivalent.

Blandingsform impedans/kapacitiv

Når vekselstrøm anvendes, opstår der en blandingsform, da disse sensorer måler både ændringen i modstanden af et lavledende hygroskopisk materiale og dets kapacitive egenskaber.

Hygrometer

Udskrivning af måleresultater sker på strømbesparende, digitale displays. Nogle apparater afgiver advarselssignaler ved under- eller overskridelse af kritiske værdier eller reagerer med en signalsekvens, der følger ændringen af måleværdien.

Der findes luftfugtighedsmåleudstyr/hygrometer med integreret og med separat målesonder, der forbindes med hygrometer via systemstikket.

Måleudstyr til materialeprøvning har en anden type målesonde, som oftest en dobbelt metalspids, der ved at sætte på eller i mediet beregner fugtværdien ved hjælp af den gennemstrømmende strøm.

Mange af apparaterne hos Conrad kan anvendes som datalogger til at udtegne målerækker og senere evaluere dem på pc'en. Nogle modeller har en SD-kort-slot til registrering af måleresultater på et tilsvarende kort.

 

Hvor anvendes luftfugtigheds-måleapparater/hygrometer? 

 • Måling af indeklima
 • Regulering og kontrol af indeluftsanlæg
 • Måling af trykdugpunkt i trykluftsystemer
 • Vurdering af indeklima ved hjælp af IAQ-sonden (IAQ betyder indoor Air Quality)
 • Måling af fugtigheden i byggematerialer eller i komponenter til byggematerialer
Anvendelsesområder
 

Kalibreringstyper for luftfugtighedsmåleudstyr/hygrometer

ISO-kalibrering

Apparatets kvalitetsdata måles ved hjælp af kalibrerede måleinstrumenter i overensstemmelse med din en ISO 9001:2015.

Kalibrering efter DKD

Kalibreringen ved hjælp af et certifikat fra et akkrediteret kalibreringslaboratorium sikrer, at måleresultaterne kan sendes tilbage, og dermed at de kan sammenlignes internationalt. Det er det nationale akkrediteringsorgan, der er det tyske akkrediteringsorgan (DKD).

Kalibrering efter fabriksstandard:

Dette sker ved at kalibrere udstyret i overensstemmelse med fabrikantens egne specifikationer og ikke ved at forelægge et kalibreringspunkt.

 

FAQ – ofte stillede spørgsmål om luftfugtighedsmålere/Hygrometer

Hvad skal man være opmærksom på ved håndtering af luftfugtighedsmålere/Hygrometer?

 • Måleapparatet må kun anvendes i overensstemmelse med forskrifterne og inden for de parametre, der er angivet i de tekniske data.
 • Måleudstyr og sonder bør ikke måles på eller i nærheden af spændingsførende dele.
 • Måleapparat/måleceller skal aldrig opbevares sammen med opløsningsmidler og anvendes ikke tørremiddel ved opbevaring.
 • Vær opmærksom på producentens anvisninger vedrørende produktsikkerhed og på forhold, som giver garantien fortabt. Derfor må man kun åbne måleapparatet, hvis det udtrykkeligt er angivet i dokumentationen til vedligeholdelses- eller vedligeholdelsesformål.
 • Håndtag og ledninger bør ikke udsættes for temperaturer over 70 grader celsius, hvis disse temperaturer ikke udtrykkeligt er tilladt til højere temperaturer. Temperaturangivelser på sonder eller målefølere refererer kun til sensorernes måleområde.
 • Ved vedligeholdelses- og reparationsarbejder bør du anvende originale reservedele
 • Et måleapparat skal altid bortskaffes korrekt efter brug.
 • Defekte batterier eller tomme batterier skal leveres på de dertil beregnede samlesteder.
Visning

Hvor kan luftfugtighedsmåleudstyr/hygrometer ikke anvendes?

 • I eksplosionsfarlige områder
 • Diagnostiske målinger på det medicinske område

Hvor længe holder et luftfugtighedsmåler/hygrometer?

Apparaterne i Conrad-Profi-Shop er underlagt de gældende to års garanti. Ved korrekt anvendelse, opbevaring og vedligeholdelse er en multipel længere levetid mulig. Særligt vigtige er den regelmæssige kontrol og den rettidige udskiftning af batterier.