bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

Værd at vide til luxmeter/belysningsmåleudstyr 

  • Was luxmeter?

  • På hvilke områder anvendes luxmeter?

  • Hvordan fungerer luxmeter?

  • Særtilfælde lysstofrør

  • Hvem anvender luxmeter/belysningsmåleudstyr?

  • Hvilke luxmeter kan fås hos Conrad?

  • Hvad skal du være opmærksom på ved køb og anvendelse af luxmeter?

Was luxmeter?

Lys er livsquel og fare i ét. Mennesker, dyr og planter har brug for lys for at kunne producere eller stimulere produktionen af livsnødvendige stoffer. På den anden side spiller beskyttelse mod lys en vigtig rolle på mange områder. Det lys, der er synligt for mennesker, har en bølgelængde på ca. 380 til 750 nanometer og breder sig med lynets hastighed - ca. 300.000 km i vakuum i sekundet.

Det naturlige lys kommer til jorden med solstråling som dagslys. Kunstige belysningskilder skaber bogstavelig talt lys i mørket. Det synlige lys spiller en rolle, ikke blot i de omgivende områder af ultraviolet (UV, mindre end 380 nanometer) og ultrarot lys (IR, større end 750 nanometer).

Belysningsmålere anvendes til at planlægge, kontrollere og tilpasse alle disse områder i overensstemmelse med gældende regler og direktiver. Betegnelsen luxmeter, som er baseret på SI-måleenheden »lux« af belysningsstyrken, kan betragtes som synonym. Ved lux forstås den lysstrøm (i lumen), der falder på et areal (m2): lm/m 2. I lande med ikke-metriske systemer anvendes »FootCandle« som måleenhed for lysstyrke. Forkortelsen er fc og måler lumen pr. kvadratfod (lm/ft 2 ). Omregningsfaktoren er 1 fc = 10,764 lux.

 

På hvilke områder anvendes luxmeter?

Der skelnes bl.a. mellem lyskilder efter fast lys, indendørs dagslys, belysning af arbejdspladser, vej- eller sikkerhedsbelysning. Dette spørgsmål spiller en særlig rolle, bl.a. inden for biomedicinsk teknik. Og tv-apparater og monitorer stråler også lys. Vi må ikke glemme fotografer og filmskabere, der sætter deres motiver med deres smarte brug af lys (og skygger). Kunstigt lys hjælper også til orientering ved dårlig sigtbarhed, for eksempel ved trafik eller ved farer som nødbelysning.

Lovgivernes betydning for håndteringen af lyset fremgår af de mange forskellige bestemmelser, der findes. Ifølge BimSchG er lys en miljøfaktor. Udtrykket »lysforurening« har i nogen tid været anvendt til at beskrive lysspredning fra det lys, der spredes i atmosfæren, hvilket f.eks. hindrer astronomiske observationer. Samtidig kan en overstørrelse af belysningen forårsage skader på øjet og på sygen - netop ved langvarige, forkerte belastninger. Medicinske undersøgelser har vist, at UV-lys kan være en medvirkende faktor til udviklingen af øjensygdom, grå Star (linsetryd). Belysningsmålere kan anvendes inden for mange områder – hver gang det er hensigten at sikre, at lovgivningen overholdes, og at menneskers sundhed ikke forringes.

 

Hvordan fungerer luxmeter?

En belysningsmåleapparat er udstyret med et lysfølsomt byggeelement. Den er placeret i en lysdiffusor, normalt i den hvide Ulbricht-kugle, der er udpeget efter fysikkeren. Elementet ændrer ved bestråling med lys sin partikelstruktur og dermed sin ledningsevne. Denne ændring registreres elektronisk og gives som (kalibreret) måleværdi, normalt som talværdi på et display. Apparater af høj kvalitet registrerer også spektralfordelingen af lyskilden og viser måleresultatet som farvet spektrum. Afhængigt af udstyret kompenseres spektral- eller indfaldsvinkel-fejl automatisk. Lagring af måleværdirækker, USB-tilslutninger og tilslutning til netværk hører til udstyret på en del af enhederne.

 

Særtilfælde lysstofrør

Luxmeter og belysningsmålere i online-butikken fra Conrad er repræsenteret ved såkaldte lampetester. De afgiver og tester dermed funktionen ved at afgive et ioniserende højspændingssignal om strømførende Neon-, energispare-, lysstof-, kviksølvs- og natriumdamplamper. Apparaterne er til dels udstyret med teleskopantenner til hurtig afprøvning (uden ledning). Desuden kan varmevomelene på lysstofrør kontrolleres. Derved fungerer disse enheder som gennemgangsmåler med optiske og/eller akustiske signaler.

 

Hvem anvender luxmeter/belysningsmåleudstyr?

Lige så mange anvendelsesmuligheder som de tidligere nævnte er belysningsmålere. Test-ingeniører, byplanlæggere, arkitekter, arbejdssikkerhedsansvarlige, husassistenter, fotografer - alle steder, hvor der skal overholdes regler, eller hvor der er æstetiske krav til belysning, skal lyset kontrolleres, ofte allerede ved planlægning af bygninger. Også inden for landbrug eller gartneri kan relevant sollysets fald eller den afbalancerede anvendelse af kunstig belysning anvendes til plantevækst og blomstringen. 

 

Hvilke luxmeter kan fås hos Conrad?

De tilbudte Bel

Hyklerisk måleudstyr rækker fra begynder-luxmeter til professionelle, kalibrerede lys-måleapparater, der gør det muligt at analysere farvespektret, og som samtidig tilbyder omfattende dataanalyse- og lagringstilstande. Dataevalueringen er delvist mulig i form af Excel-tabeller eller grafik-filer. Certificeringer er DKD, ISO og fabriksstandard til rådighed.

 

Hvad skal du være opmærksom på ved køb og anvendelse af luxmeter?

Få et overblik over de lystekniske krav til at vælge det passende apparat før anskaffelse. I tvivlstilfælde skal de rådføre Dem med fagfolk i deres faglige miljø.

Der er ved luxmeter tale om meget følsomme apparater, oftest med krav til præcision. Det stiller særlige krav til opbevaring, anvendelse og vedligeholdelse. Brug de eksisterende afdækninger på lyssensorer, når apparaterne ikke er i brug.

Under målingen må lyssensoren ikke være angivet og skal i henhold til driftsvejledningen være indeholdt i den målte lysstrøm. Stærke elektriske eller magnetiske felter kan fordreje måleresultatet.

Der kan være krav om certificerede og kalibrerede måleinstrumenter for visse lysmålinger, f.eks. i laboratorier eller medicinske anordninger. I sådanne tilfælde kan det konventionelle udstyr kun anvendes til at vurdere situationen, men ikke til at godkende eller godkende lyskilder.

I betjeningsvejledningen finder du anvisninger til kalibrerings- og måleprocesser.

I de nævnte belysningstestere (til neonrør og coc.) bør de fjerne batterierne, inden apparatet vedligeholdes, for at undgå utilsigtet udløsning af ioniserende stråling.

Kontroller enhederne for beskadigelser før testen. Defekte apparater må under ingen omstændigheder længere anvendes.