bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

Loddestationer: Du skal vide det, før du køber det.

Loddestationer kan bruges på mange områder til at lodde to elektroniske komponenter sammen takket være en intermetalliske forbindelse. For eksempel kan komponenter fastgøres på printplader eller printplader. Inden for forskning og udvikling er lodning en meget anvendt teknik til at handle rettidigt i forbindelse med udvikling og forbedring af prototyper. På denne måde er stykkerne hurtigt klar til de næste procestrin og til test. 

Fordi de elektroniske komponenter er mindre og mindre bestykket med printkort, betyder dette at loddearbejde bliver mere omfattende og mere kompliceret. Loddestationer skal derfor fungere pålideligt og nøjagtigt, netop ved udviklingen af nye dele, for ikke at fordreje testresultaterne eller påvirke udviklingsprocessen negativt. Særligt vigtig for professionel brug er hurtig opvarmning, en standby- eller frakoblingsfunktion samt en nem håndtering.

  • Hvilke loddestationer findes?

  • Kriterier for en god loddestation

  • Lodde-materiale

  • Tilbehør

 

Hvilke loddestationer findes?

Digital, analog og varmluft

Normalt egner almindelige analoge eller digitale loddestationer sig til chipkort, mikrocontrollere, printplader og andre elektriske komponenter. Den eneste forskel mellem analoge og digitale loddestationer er temperaturreguleret. Analoge apparater er udstyret med en drejeknap til at indstille temperaturen, uden at brugeren kender det præcise gradtal. Det betyder, at der er brug for stor fingerspidsfornemmelse og erfaring, hvis man skal arbejde på graden.

Præcist kan temperaturen på digitale loddestationer indstilles via et display og knapper. På denne måde er en præcis temperaturregulering mulig. Desuden forbliver temperaturen stort set konstant under hele processen og i loddepauser. 

SMD-komponenter er følsomme og kan ved lodning med en almindelig loddestation beskadiges. En varmluftloddestation er bedre egnet til at opvarmet lod via en varmluftdyse. Ud over rene varmloddestationer, som er dyrere, tilbyder producenterne nu kombinerede apparater, som ud over en almindelig loddekolbe også indeholder en varmluftdyse.

SMD-komponenter loddes med varmluft.

SMD-komponenter loddes med varmluft.

Også her findes der forskellige varmluftdyser.

Også her findes der forskellige varmluftdyser.

Lodde- og udloddestation

Med mange loddestationer kan to komponenter loddes og aflodning. Denne proces er besværlig, da udlodning tager betydeligt længere tid end lodning. På den måde skal komponenterne holde loddekolbens Varme ud i længere tid, og skader er mulige.

 
 

Kriterier for en god loddestation

Håndtering

Først og fremmest gælder det om at få grundlæggende forhold i loddestationen.
Batteri- eller netdrift: Loddestationer, som er batteridrevet, har en højere fleksibilitet. De kan anvendes uanset hvor du befinder dig, uafhængigt af strømforsyningen. Dette er dog kun muligt i op til en periode på ca. en time. Netdrevne loddestationer er mindre fleksible, når det skal placeres, men har ingen tidsbegrænsninger.

Bekvemt greb: Afstanden mellem greb og spids på loddekolben kan ikke undervurderes. Hvis du for eksempel ønsker at lodde modstande og transistorer på printkort, der er tæt udstyret, sørger en kort afstand mellem loddespids og greb for et præcist arbejde. Hvis større komponenter skal loddes med en grov spids, skal afstanden være længere. Årsagen er den højere temperatur, som dette loddearbejde kræver. Denne skal opretholdes i længere tid på grund af det større areal, der skal loddes.

Fleksibelt kabel: Et andet element, der gør det nemmere at håndtere en loddestation, er det samme som at forbinde kablet, loddekolben og station. Jo tyndere og lettere det er, desto mere fleksibel er loddespidsen at bevæge, uden at komponenternes position skal ændres. 

Yderligere elementer for en nem håndtering af loddestation:  

  • Letlæseligt display på digitale loddestationer, som for eksempel kan vise den nominelle og den faktiske temperatur eller opvarmningsstatus
  • Lagring af flere temperaturenheder, der kan indstilles ved tryk på en knap
  • Den rigtige loddespids: Som regel medfølger loddespidser med en diameter på 2 millimeter ved en loddestation. Spændebredden er dog tilstrækkelig fra 0,2 til 35 mm, så der findes en passende loddespids til ethvert loddearbejde. De bør være lette at skifte.
Analog loddestation

Analog loddestation

Digital loddestation

Digital loddestation med display.

Effekt

Afhængig af værktøjets ydelse afhænger f.eks. varigheden af opvarmningstiden. Loddestationer har en tilstrækkelig ydeevne på 10 til 900 watt. Til de mindste loddeopgaver egner loddestationer med 10 watt. Et flertal af apparaterne har 50 til 80 watt og opnår temperaturer mellem 150 til 450 grader celsius. Bedre apparater har en maksimal temperatur på 600 grader celsius.

I elektronikområdet er 50 til 60 watt er for det meste tilstrækkeligt til at behandle daglige anvendelsestilfælde. Til de mindste loddeopgaver er selv enheder med 10 watt ofte tilstrækkeligt. Ved lodning af materialer med højere varmeledeevne som kobber eller plade anbefales en loddestation med mere end 60 watt.

temperatur

Den temperatur, der skal bruges til lodning, afhænger af smeltepunktet på loddet. Værktøjer med et temperaturområde på 150 til 450 grader celsius er som regel tilstrækkelige. Loddespidsen skal nå en lidt højere temperatur for at kompensere for temperaturtab.  Et eksempel: Loddetin Sn99Cu1+ML smelter ved en temperatur på 227 °C. Ved valg af det rigtige værktøj skal man være opmærksom på, at loddespidsen afkøler, så snart den rører loddematerialet. Derfor har loddestationer på 350 grader celsius vist sit værd i praksis. Således forbliver temperaturen konstant over smeltepunktet, men er ikke for varm. Der er risiko for, at de dele, der skal loddes, bliver beskadiget. Desuden brænder flusmidlet ved længere tids påvirkning. Komponenterne ville ikke længere være funktionsdygtige.

Derudover bør temperaturvariationen være så lille som mulig. Der er således en tendens til udsving på op til ±10 grader celsius.

Opvarmningstid:

Jo højere værktøjets ydeevne er, desto hurtigere kan opvarmningen foretages. De mest effektive apparater med 150 watt varmer på 9 sekunder op fra rumtemperatur til 350 grader celsius. Konventionelle loddestationer med 60 watt klarer denne driftstemperatur på 40 til 70 sekunder.

Hvis der er brug for værktøjet flere gange om dagen, anbefales det at anvende en loddestation med tilsvarende høj ydeevne. På denne måde går kun lidt tid tabt til opvarmning. Dette er også en fordel, når en permanent drift eller standby-tilstand ikke kan betale sig, selv om den ofte bruges. Således er enheden klar til brug inden for kort tid.  

Loddestation

Standby-funktion og automatisk slukning

Det anbefales at anvende loddestationer, som automatisk kan skifte til eller frakoble i standby. I standby-funktionen køler loddespidsen ned til 100 til 150 grader celsius. Radiator og loddespids slides mindre hurtigt. Desuden kan der spares energi.

Enhederne er endnu mere sikre med tænd- /slukfunktion. Hvis loddekolben ikke anvendes i længere tid, afbrydes strømtilførslen automatisk. Ud over det lavere energiforbrug og slid reduceres risikoen for skader eller brand.

Udsugning

De sundhedsskader, der opstår som følge af loddedampe, betragtes af lovgiveren som sundhedsskadelige. De må derfor ikke undervurderes. Efter at der ikke længere er tungmetaller som bly i loddematerialet, er det nu det flusmiddel, der nedbrydes med varmen og frigiver ubehagelige dampe.

Derudover er loddedampen, der sætter sig på komponenter og printplader, kvalitetshæmmer. Her hjælper filtreringssystemer, som suger partikler og gas ud af luften.

Bemærk: I modsætning til i private områder er udsugningsanordninger obligatoriske i industrielle og industrielle anlæg (VBG 15). Filtrene fra anlæggene skal udskiftes med jævne mellemrum.

Til udsugning af lodderøg

Potientialeudligning

Vigtigt ved arbejde med elektriske komponenter er deres følsomhed over for statiske afladninger. Mange loddestationer har derfor en tilslutning eller tilslutning, som kan bruges til at potientialeudligning. 

Luftmængde ved varmluft-loddestationer

Ved varmluft-loddestationer og forsyningsenheder, som kan muliggøre lodning med varmluft, er luftmængden af betydning. Den angiver, hvor meget liter luft der maksimalt udstødes i minuttet. werden. Mængden rækker fra 2,5 til 120 liter pr. minut. Det er vigtigt ikke at vælge for stor luftmængde, da dele af komponenterne, der skal loddes, ellers kan blive beskadiget. 

Vores praktiske tip: Pleje af lodde- og udloddespids

For at loddespidsen ikke slides for hurtigt gennem oxidation og aflejringer, er en nem håndtering værd. Disse tips forhindrer for tidlig slitage:

  •  Før brug rengøres loddespidsen med en fugtig svamp eller bedre med en fin, tør messinguld.
  •  Loddetemperaturen skal være passende. En for høj temperatur medfører en stærkere belastning af loddespidsen.
  • Efter loddearbejdet skal spidsen rengøres med rengøringsmiddel til loddespidser

     

 

Lodde-materiale

Om det er blødlodning eller slaglodning, afhænger af smeltepunktet på loddet. Ligger den under 450 grader celsius, taler man om blødlodning. Denne metode egner sig til bearbejdning af elektroniske dele, der ikke udsættes for stærk Varme, for at beskytte dem mod skader.

På hårdlodning skal lod'et opvarmes stærkere. Loddespidsen når temperaturer på over 450 grader celsius. Netop ved materialer som stål, kobber, messing eller sølv samt forbindelser, der udsættes for kraftig belastning med Varme og mekanik, er slaglodning egnet.

Derudover når højtemperatur-loddeprocessen ofte en temperatur på op til 900 grader celsius og anvendes ved industriel lodning. 

Der findes diverse loddemiddel til blød og hård lodning. Det skal bemærkes, at elektronikindustrien siden 2006 kun har kunnet anvende blyfri loddematerialer (EF-direktiv 2002/95/EF). Bly er kun tilladt i ganske få tilfælde i elektronisk udstyr. Til erstatning anvendes tinlegeringer med kobber og nikkel eller med kobber og sølv. 

 

Vores praktiske tip: Rigtig lodning for begyndere

Hvis du endnu ikke har erfaring med at lodde, og du først vil læse det grundigt, anbefaler vi vores vejledning "korrekt lodning" >. Her får du detaljerede oplysninger, for eksempel om emnerne hårdlodning og blødlodning, til de hyppigste fejl og til materialerne. 

 

Tilbehør

Tredje hånd

Denne stabile klemmeforbindelse med mindst to krokodillenæb kan indstilles individuelt. På den måde har du begge hænder fri til at holde loddekolben og lod. Ofte befinder der sig en lup i den tredje hånd for også at kunne se mindre loddesteder.   

 
En tredje hånd hjælper ved lodning.

Aflodningssugepumpe og udlodningstråd

Når komponenter skal udskiftes, er der to mulige hjælpemidler: Desolderpumpen og desoldertråd. Når lod'et er flydende igen, suger den desolderpumpen som en støvsuger. Pumpen kan betjenes manuelt ved et tryk på en knap og er egnet til et større antal lod. Aflodningstråd er et trådnet af kobber, der i varm tilstand opsuger små mængder af flydende lod. Den reneste, men også dyreste variant er en elektrisk pumpe, som optager det overflødige lod.

 
 

Loddespidsrenser

Med en Kemisk proces fjerner rengøringsmidlet rester af flusmiddel og lod. Samtidig fortinnet loddespidsen. En anden måde at rengøre loddespidsen på er at rengøre rengøringsmidlet af messinguld. Hvis loddespidsen rengøres regelmæssigt, slides den mindre hurtigt og er klar til brug i længere tid.

 

Flusmiddel

Loddematerialet indeholder ofte et flusmiddel. På denne måde løber det ind i de mindste åbninger, så komponenterne ikke bare bliver loddet, men også limet sammen. Flusmiddel kan også købes separat.

 

Forvarmeplader til lodning

Forvarmeplader til lodning reducerer den nødvendige loddetemperatur

Reduktionen af komponenter, den tættere bestykning af printplader samt de højere loddetemperaturer, der er nødvendig på grund af de blyfri lodder, gør ofte lodning kompliceret. Varmeplader hjælper med at skåne varmefølsomme komponenter og undgå skader. Forvarmepladerne varmer nemlig printpladerne op fra undersiden, hvorved loddekolbens driftstemperatur kan sænkes betydeligt.