bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

Værd at vide via LED-driver

Lysemitterende dioder (LED) er et energieffektivt og ressourcebesparende alternativ til andre lyskilder. Du behøver en ikke-svingende spændingsforsyning, da den ellers flimrer, hvilket bevirker, at lyskilden opfattes som ubehagelig. ...

 • Hvad er LED-drivere?

 • Grundlæggende oplysninger om LED-drivere

 • Hvilke LED-driver-typer findes der?

 • KONKLUSION

 

Hvad er LED-drivere?

Hvad er LED-drivere

Lysemitterende dioder (LED) er et energieffektivt og ressourcebesparende alternativ til andre lyskilder. Du behøver en ikke-svingende spændingsforsyning, da den ellers flimrer, hvilket bevirker, at lyskilden opfattes som ubehagelig. 

Dioden opvarmes via strøm og dermed ledende. Da dioder ikke selvstændigt kan begrænse strømmen, løber der mere strøm gennem den forhøjede ledningsevne, og dioden varmes videre. For at kontrollere dette kredsløb indkobles drivere, der begrænser strømmen eller sørger for konstant spænding. 

Hvert LED-modul, der anvendes til belysning, skal derfor have en kobling i form af et elektronisk apparat, som indkobles til modulet. Inden for LED-teknologi betegnes en sådan forkoblingsenhed som driver eller strømforsyning, hvor drivere sørger for en konstant strøm (CC), strømforsyninger for konstant spænding (CV).

 

Grundlæggende oplysninger om LED-drivere

 1. Temperaturforhold
  for at sikre, at driveren fungerer ensartet, skal overholde producentens maksimale temperaturkrav. Led-drivernes levetid er op til temperaturer. Luftcirkulation kan påvirke temperaturen og dermed øge levetiden.
 2. Overspændingssikring og EMV
  standarden IEC 61547 fastlægger kravene til lyskilder i bolig-, erhvervs- og industriområder og til mindre virksomheder. Standarden angiver, hvilke krav til immunitet der skal opfyldes. Desuden angives drivernes prøvespænding.
  EMC beskriver den elektromagnetiske kompatibilitet for udefrakommende forstyrrende signaler og immuniteten for netstrømuregelmæssigheder og netspændingsuregelmæssigheder. Som grundlag for forenelighed mellem elektronisk udstyr er standard en 55015, der fastsætter grænseværdier og målemetoder.
 3. Levetid og udfaldsrate
  før brug af en driver skal det afklares, hvilke komponenter der forbindes med hinanden, og hvor høj spændingen i de anvendte LED-moduler er. I praksis er komponenterne ideelt afstemt efter hinanden, så systemet ikke lider skade som følge af komponenter af ringe kvalitet. Afhængigt af hvor eksklusive driverne er, kan en driftstid på = 50.000 timer garanteres. Gennemsnitligt er fejlprocenten ved sådanne førsteklasses drivere ca. 0,2 procent pr. 1.000 timer. Mindreværdistige drivere har en øget udfaldsrate ved lavere samlede driftstid.
 4. Beskyttelsesklasser og kontrolmærker
  for LED-drivere består af forskellige standardiseringsforskrifter. Der skelnes mellem prøvninger efter sikkerhed (en 61347), EMC (en 50015, en 61547, en 61000-3-2), performance (ED 62384) og energiforbrug (en 62442-3). IP-numrene angiver kapslingsklassen for driveren. Drivere som er verificerede med IP20, er egnet til indbygning af normale kabinelamper. Enheder med IP65 anvendes for en stor del til udendørs belysning.

  Beskyttelsesklasse i og II
  ved apparater i beskyttelsesklasse i skal alle elektrisk ledende dele af huset være forbundet med beskyttelsesledersystemet.

  Apparater i beskyttelsesklasse II har en forstærket eller dobbelt isolering mellem strømkreds og metalkabinet. Ved anvendelse af kabler med beskyttelsesleder må denne ikke tilsluttes kabinettet.
 5. Indbygning af LED-drivere
  findes som udgangspunkt to typer montering. For det første er der en fast montering i lamperne eller i kabinettet på lysmodulet. For det andet kan driveren monteres uafhængigt i et mellemdæk. For så vidt angår elektrisk udstyr, der er i drift uafhængigt, gælder der strengere vejledende principper for prøvning med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet.
 
 

Hvilke LED-driver-typer findes der?

Drivere til konstantstrømsdrift eller konstantspændingsdrift:

Led-drivere fås som konstantstrømkilde eller som elektroniske transformatorer med en konstant spænding. Drivere med konstantspændingsdrift er netop strømforsyninger, da netspændingen først omformes til den ønskede spænding. 

Hvis LED-moduler skal anvendes ved en konstant strøm- eller spændingskilde, skal der tages hensyn til den termiske belastning. Egnede LED-drivere forhindrer en for stor termisk belastning.

Hvilke LED-driver-typer findes der?

Dæmpbar driver

Hvilke LED-driver-typer findes der?

En dæmpbar driver har i forbindelse med lysstyringssystemer nogle fordele:

 • Med dæmpning kan der spares omkostninger og energi på grund af den reducerede energieffekt.
 • Der produceres mindre CO2-belastning.
 • Du kan realisere forskellige lyse lysscenarier.


Dæmpbare drivere kan betjenes via forskellige styreenheder. Analog eller digital styring er mulig, og digital styring er blevet mere udbredt på markedet.

 

KONKLUSION

Valget af den passende LED-driver kræver, at der på forhånd tages hensyn til en række faktorer. Det er først og fremmest nødvendigt at tage hensyn til de spændinger og resultater, der er behov for. Led-driveren bør aldrig vælges for lille. Hvis forskellige størrelsesenheder ikke fører til et ensartet valg, skal du vælge en driver, der har en effekt, der er 1/3 højere, end der faktisk er brug for. Et andet afgørende kriterium er LED-lysdiodernes faktiske strømforbrug (i Ampère). Tag også hensyn til indbygningssituationen. Hvis en LED-driver skal monteres på et træelement, er et overblik over de termiske hjørnedata og producentens retningslinjer og målinger nødvendig. Som regel serieforbindes LED-drivere og er en konstant strømkilde. Ved producentens angivelser skelnes der mellem afgivende og faldende effekt.