bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

Værd at vide til kabelkontrolenheder

Et kabel-testudstyr skal være udstyret af enhver faginstallator, der arbejder inden for IT eller elektrisk udstyr. Uden et sådant måleapparat kan fejlfindingen blive en tids- og omkostningskrævende opgave. Hvilke typer af prøveapparater der findes, og hvad man skal være opmærksom på, når man køber dem, hører du i vores vejledning.

  • Fordele ved kabelkontrolenheder

  • Hvilke tests kan udføres med kabeltestapparat?

  • Kabel-testudstyr: Ledningssøger i detaljer

  • Was vigtigt ved køb af kabel-testapparater?

  • Vores praktisk tip: Vær opmærksom på certificeret kalibrering

  • FAQ – ofte stillede spørgsmål om kabel-prøvningsudstyr

 

Fordele ved kabelkontrolenheder

Uanset om det er ved installation af nye anlæg eller i kundeservice er et kabeltestapparat en værdifuld hjælp i fejlfindingen. Med denne enhed kan du hurtigt teste, om en ledning er konstant, eller om et forkert tilsluttet stik eller endda et kabelbrud udgør en hindring for signaloverførslen. Mange apparater er endda i stand til at vise installatøren, hvor fejlen befinder sig. Denne funktionalitet kan bidrage til at minimere afbrydelser forårsaget af fejlen og dermed spare penge. Også inden for eftersalgsservice glæder ordregiveren sig naturligvis over, at problemer løses så hurtigt som muligt og uden at skulle søge efter dem.

 

Hvilke kabeltests kan udføres med testapparatet? 

Moderne prøveapparater kan pålideligt finde og lokalisere kortslutninger eller brud i kabelføringen. Derudover er måling af elektrisk modstand og af isoleringsmodstand mulig. Nogle enheder giver også mulighed for med en speedtest at teste hastigheden af en netværksforbindelse. De almindelige enheder er også i stand til at oprette forbindelse via en BNC-tilslutning med koaksiale kabler eller via et Ethernet-stik (RJ45-stik) med netværkskabler.

Ping-testen hører til standardrastrattoire ved test af netværkskabler: Derved kan løbetid og tabrate bestemmes ved brug af et digitalt testsignal. Ved hjælp af den sendte impuls kan tidsrummet mellem den, der går ud og modtager, måles, was en vurdering af tilstanden af forbindelsen. PoE's funktionsevne ( P ower o ver E ternet) kan også analyseres med en passende måleapparat. PoE anvendes til at forsyne kompatible slutenheder, der er forbundet til netværket, med den nødvendige energi direkte via TP-kablet. Således kan der for eksempel på IP-telefoner gives afkald på en ekstra strømforsyning, der er kun brug for et RJ-45-stik på enheden og dermed også kun et kabel. Via en PoE-måling kan man registrere, hvilke ledere i et Ethernet-kabel der er strømførende.

Med mange netværkstestenheder kan der også udføres en TDR-måling. Forkortelsen står for Time Domain Reflectometry eller også tidsdomænereflektometri. Med testapparatet kan støjkilder som for eksempel kabelbrud spores. Også længden på en nedlagte ledning kan fastslås med en TDR-måling. For at en måling kan udføres, sendes der en enkeltimpuls i den ledning, der skal måles. Uregelmæssigheder på kablet, som for eksempel ændringer i impedans, reflekterer den impuls, som ledningen rejsende tilbage til måleapparatet. Reflexion kan på grundlag af sin art og tid vende tilbage til prøveapparatet drages til sin position som fejlkilde. Hvis der derimod foretages en total refleksion af det indlæste signal, tyder det på et kabelbrud eller en kortslutning. Også afslutningen på en linje kan give anledning til en total Reflexion af impulsen.

De fleste apparater har mindst en LED-indikator til visning af måleresultaterne fra en kabel-test. Måleudstyr i høj kvalitet er udstyret med displays i høj opløsning, som giver resultater på en overskuelig liste. Hvis der er en integreret USB-udgangsbøsning, kan der oprettes forbindelse til en computer for at eksportere de registrerede data. De gemte måleværdier kan nemt viderebearbejdes. Strømforsyningen sker normalt via batterier, så måleapparaterne også kan anvendes overalt. En tilslutning via en strømforsyning er også mulig for nogle modeller.

 

Kabel-testudstyr: Ledningssøger i detaljer

En ledningssøger kan være særdeles nyttig ved arbejde i ældre bygninger, hvor det ofte er uklart, hvor nøjagtigt strømførende ledninger befinder sig. Med dette apparat kan du ikke kun spore strømledninger, men også stålholdere, vandrør eller træbjælker. Moderne ledningssøger arbejder efter fire funktioner: Her ville den passive kabelsøgning , hvor magnetfeltet udnyttes af strømførende ledninger. Ved den aktive kabellokalisering tilføres der derimod et signal med en defineret frekvens i ledningen. Måleapparatet er nu i stand til at lokalisere denne bestemte frekvens. På den måde er en præcis sporing af ledningen mulig.

Den kapacitive måling til indførings- og mellemklasse-kabeltester kan sammenlignes med opladning af en kondensator. Isoleringen af lederparrene danner dielektrikum. Kapacitetsfaktoren for et kabel angives af producenten i Pico-Farad pr. meter (pF/m). Et netværkskabel har for eksempel værdien 4,6 pF/m. Finder måler først den samlede kapacitet af det undersøgte kabel og beregner kablets længde ved hjælp af koefficienten. Derudover er der adgang til ledningssøgere, som anvender TDR-proceduren som kabel-testudstyr.

Ud over kabel-måleapparater og ledningsfinder tilbyder vi også kabel-målemaskiner og det tilhørende tilbehør til måleapparater.

 

Was vigtigt ved køb af kabel-testapparater?

Hvis apparatet skal anvendes professionelt, bør du under alle omstændigheder gribe til et apparat af høj kvalitet. Sørg for, at måleværdierne vises overskueligt og let forståeligt. Ved hyppig brug er det hensigtsmæssigt, at måleapparatet kan tilsluttes til en computer via et USB-kabel, så måleværdierne kan behandles bedre.

 

Vores praktisk tip: Vær opmærksom på certificeret kalibrering

Kalibrering af professionelt anvendte kabel-måleapparater bør ubetinget være certificeret af DKD (tysk akkrediteringsorgan) eller ISO (International Organization for Standardization) for at sikre så nøjagtige måleværdier som muligt.

 
 

FAQ – ofte stillede spørgsmål om kabel-prøvningsudstyr

Hvornår skal Ich vælge en DKD-certificering? 

For en DKD-certificering taler den internationale anerkendelse og den højeste præcision. Da der ved kontraktarbejde normalt allerede fastlægges bestemte måleværdier på forhånd, giver en DKD-certificering den største sikkerhed.