bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

Spar strøm med energiomkostningsmåleudstyr 

Energiomkostningsmålere bruges til at bestemme et apparats energiforbrug. Dermed kan strømslugere i husholdningen findes og bedre vurderes til de forventede strømudgifter. Hvordan energiomkostningsmåleudstyr fungerer, og hvad det gælder om at være opmærksom på, når du køber det, hører du i vores vejledning.

  • Hvad er en energiomkostningsmåler?

  • Hvilke typer udstyr til måling af energiomkostninger findes der?

  • Kriterier for indkøb af udstyr til måling af energiomkostninger – hvad er det vigtigste?

  • Vores praxistipp: Indstilling af strømtariffer

  • FAQ – ofte stillede spørgsmål om energiomkostningsmåleudstyr

Hvad er en energiomkostningsmåler?

For effektivt at kunne spare på strømmen skal man først og fremmest kende sit forbrug. Den, der ikke kan stole på oplysningerne i strømregningen, og som principielt vil have mere kontrol over sit strømforbrug, er rigtig med et energiomkostningsmåleapparat.

Energiomkostningsmåleudstyr registrerer den mængde elektrisk energi, som et apparat bruger i drift eller i standby-tilstand. De er - helt præcist - ikke helt identiske med strømmålere. Mens strømmålere alene måler elektrisk strøm, er energiomkostningsmålere ofte udstyret med den ekstra funktion til at bestemme de påløbne strømudgifter ud fra forbruget. Med henblik herpå indtastes den individuelle strømtarif i måleapparatet, som baseret på forbruget beregner energiomkostningerne. Energiomkostningsmåleudstyr er næsten avancerede strømmålere, der ofte har ekstra funktioner. Nogle versioner er f.eks. i stand til at måle ikke kun det aktuelle strømforbrug, men også CO2-udledningen eller temperaturen.

Apparat til måling af energiomkostninger
 

Hvilke typer udstyr til måling af energiomkostninger findes der?

Apparat til måling af energiomkostninger

Smarte strømmålere er bedre egnet til krævende anvendelser end enkle strømforbrugsmålere. Du har en internettilslutning og muligheder for dataeksport , for eksempel et Bluetooth-interface, til at registrere måleværdier overskueligt og bygge videre på dem med analyser. Undertiden oprettes der også omkostningsprognoser for strøm-måleapparater , kan programmeres på mange måder og kan ofte styres via app. Mange digitale energiomkostningsmålere er kompatible med smarte Home-systemer som "Conrad Connect" eller "energynote" og giver derfor brugerne en høj anvendelseskomfort.

 

Energiomkostningsmåleapparater findes i en lang række prisklasser. Selv om det dyreste måleapparat ikke altid er det bedste, peger en højere priskategori ofte på et mere omfattende udstyr til den pågældende model.

Strømmåleapperater kobles som regel ganske enkelt mellem enhed og stikdåse. De fleste registrerer strømforbruget i både driftstilstand og i standby-tilstand. På denne måde kan man beregne det samlede strømforbrug, som man kan beregne efter energiomkostningerne. Energiomkostningsmåleudstyr til permanent installation mellem enhed og stikdåse fås også. De anbringes enten i fordelingskassen for at registrere forbruget af flere enheder eller enhedsgrupper eller indbygget i fordeler- eller apparattilslutningsdåse.

Energiomkostningsmåler
 

Købekriterier for energiomkostningsmåleudstyr - hvad kommer det an på?

Hvert enkelt strømforbrugsapparat skal kunne vise den spænding, der er til rådighed på apparatet, tidspunktet for målingen og varigheden af målingen, energiforbruget og ideelt set de omkostninger, der er forbundet hermed. Målområdet og målmålenøjagtigheden bør være afstemt efter det pågældende anvendelsesformål. For også at kunne måle mindre forbrug, som det f.eks. er tilfældet i standby-tilstand, bør et energiomkostningsmåleapparat kunne måle ydelser fra 0,5 watt (endnu bedre end 0,1 watt). Nøjagtigheden må ikke afvige mere end 5% nedad eller opad. Det anbefales at anvende energiomkostningsmålere, der ud over den aktive effekt tager højde for reaktiv effekt. Ved aktiv effekt forstås det faktiske energiforbrug for et apparat, der skal betales. Der er behov for en reaktiv effekt for at overføre den aktive effekt, f.eks. ved at bruge den til at opbygge magnetfelter i transformere. Den bruges ikke af apparatet, går tilbage til strømforsyningen og koster derfor intet.

Måleapparater til måling af energiomkostninger
Måleapparater til måling af energiomkostninger

Betjeningskomforten må heller ikke forsømmes ved valg af et egnet strømmåleredskab. Det er vigtigt med et godt læsbart, ideelt oplyst display, der i givet fald giver mulighed for en grafisk visning. Til langtidsmålinger anbefales datalogger-funktioner til permanent lagring af måleværdier samt interfaces til dataeksport. Yderligere målefunktioner, der går ud over målingen af strømforbruget, kan alt efter anvendelse også være nyttige. Nogle strømmåleapparater er udstyret med en børnesikring eller en alarmfunktion, som afgiver en signaltone, når en foruddefinerede strømforbrug-grænse er overskredet.

Det er også vigtigt at sikre, at der anvendes et strømforbrugsmåleudstyr, der er egnet til det pågældende anvendelsesland. Det skyldes, at der findes forskellige landespecifikke stikdåsetyper, som ikke alle strømforbrugsmålere er kompatible med. For at måleapparatet ikke selv kan blive strømslugere, skal der tages hensyn til dets eget energiforbrug ved køb, især når der anvendes permanente målinger.

 

Vores praxistipp: Indstilling af strømtariffer

Mange af de strømmålere, vi har til rådighed, har funktionen »indstilling af eltakster«, f.eks. Voltcraft-, geo- og Brennenstuhl-målere. For at programmere din individuelle hustakst på apparatet, skal du først kende omkostningerne til et kWh. Denne er angivet på den månedlige afregning for din elleverandør. Hvis man ønsker at vide det mere præcist, kan man for nogle strømforbrugsmålere også skelne mellem dag- og nattelakst og indskrive to tariffer.

 

FAQ – ofte stillede spørgsmål om energiomkostningsmåleudstyr

Hvornår anbefales det at bruge en energiomkostningsmåler?

At kontrollere energiforbruget regelmæssigt anbefales i grunden altid af forbrugerne. Det er dog særligt tilrådeligt at måle, hvis strømregningen pludselig stiger pludseligt, uden at dette forklares med en ændret brugsadfærd.

 

Hvilke apparater bør kontrolleres ved hjælp af et energiomkostningsmåleapparat?

Til enheder, der anvendes permanent eller i det mindste regelmæssigt, anbefales en permanent måling af strømforbruget. Det omfatter for eksempel computere, Fjernsyn, vaskemaskiner, tørretumblere og opvaskemaskiner. Køleskabe forbruger ofte mere energi, end man tror. Dette skyldes, at de normalt ofte åbnes og lukkes og tændes og slukkes flere gange. Ved elektriske apparater som symaskiner, der kun anvendes lejlighedsvis eller i korte perioder, er det ikke muligt at foretage en permanent måling.

 

Hvad kan jeg gøre for at spare på strømmen?

Forbrugerne er ofte ikke klar over, hvad en stor del af elomkostningerne består af på eludbyderens regning. Fuldt opladede batterier for eksempel også strøm, hvis der ikke er tilsluttet nogen enhed. Selv små knibe i hverdagen kan hjælpe med at spare strømudgifter. På den måde anbefales det for eksempel at undgå standby-tilstanden så vidt muligt og helt slukke de apparater, der er tilsluttet strømnettet, selv om forbruget ved standby-drift ved første øjekast kan være lavt. Gamle elektriske apparater forbruger ofte mere strøm end moderne udgaver. Det er ofte værd at udveksle synspunkter på lang sigt. For at spare omkostninger kan det være tilrådeligt at skifte leverandør, forudsat at der findes mere fordelagtige alternativer.