Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

 
 

Værd at vide om effektmodstande

 • Hvad er en effektmodstand?

 • Hvilke typer af effektmodstande giver Conrad?

 • Hvilke typer af effektmodstande er tilgængelige?

 • FAQ – ofte stillede spørgsmål om præstationsresultater

Hvad er en effektmodstand?

Effektmodstand

Effektmodstande hører til gruppen af elektriske modstande og udmærker sig ved en høj belastning. Denne modstand findes i særlige konstruktioner for at opfylde ydelseskravene. Det omfatter blandt andet metalkabinetter med køleribber og er egnet til montering på yderligere køleelementer eller udstyret med varmeaflederplader. Nogle modstande er udført på Keramikrør som vikling. Derudover kan de fås i SMD-konstruktion til industriel bestykning.


Effektmodstande anvendes i elektriske kredsløb for at

 • Strøm ved bestemt spænding eller spænding skal indstilles med given strøm
 • Dele elektrisk spænding (som serieforbindelse)
 • Dele elektrisk strøm (som parallelkobling)
 • Defineret indgangs- og udgangsimpedans
 • Ved overbelastning at fungere som sikring. Modstanden må ikke gå i brand i den forbindelse
 • Fungerer som varmemodstande, afladningsmodstande eller som beskyttelsesmodstande til strøm- og spændingsgrænser
Effektmodstand

Modstandsværdi (R) angives ligeledes i ohm (ohm). Modstandsværdierne i denne kategori spænder fra 0,005 ohm til 470 kilo-ohm.

Effektmodstandernes belastningsevne rækker fra 0,5 til 300 watt. Til sammenligning: Belastbarhed ved normale metallag rækker fra 0,25 watt til 5 watt. Modstande i denne kategori er konstrueret til at modstå høje termiske belastninger på op til 350 grader celsius. Derudover er modstandselementerne indhyllet i visse udformninger med brandsikre keramik.

Da modstandsværdien ved større temperaturudsving ændres betydeligt, er afvigelserne angivet som dataposter i »ppm«. Det betyder parts per million, på tysk millionstel (= 10-6) Ohm, som reagerer på modstandsværdi pr. grader temperaturændring. Den største del effektmodstande har en tolerance på modstandsværdien på 5 procent. De resterende effektmodstande fordeler sig på tolerancer på 1 %, 2 % og 10 %.

Modstandsværdier og belastningsevne angives som regel ved en temperatur på 25 grader celsius. I databladene er der ofte angivet temperaturområder, hvor modstandsværdien garanteres et lineært forandringsforhold. Denne adfærd betegnes som en kurve over tab ved værdiforringelse (engelsk: derating curve). Derudover er nogle modstande sikkert imod spændingsspidser.

Med RoHS-muligheden kan du vælge effektmodstande, hvor grænseværdier for sundhedsfarlige og miljøfarlige stoffer overholdes ved fremstillingen af disse.

 

Hvilke typer effektmodstande tilbyder vi?

Metalmodstand
 • Trådmodstand: Med modstandsvikling af specielle metallegeringer, ofte også med håndtag til modstand i små dele
 • Højbelastningsmodstand: Bærer høj belastning i forhold til de geometriske dimensioner
 • Metalbro-modstand: Til meget lave modstandsværdier og relativt høje termiske belastninger
 • Metalmodstand: Med høj nøjagtighed af den angivne modstandsværdi, modstandsdygtig og temperaturstabil end kulmodstande
 • Rørmodstand: Som regel med modstandsvikling til høje termiske belastninger
 

Hvilke typer af effektmodstande er tilgængelige?

 • SMD-modstande: Til industriel bestykning med SMT (Surface-mounting Technology)
 • Skruetilslutning: Til pålidelig kraftsluttende forbindelse med spændebånd eller lodderinge ved høje strømbelastninger
 • Stiktilslutning: Til forbindelse med standardiserede kabelsko
 • Med aksial tråd: Som konstruktion til tilsvarende indbygningsomgivelser
 • Med radial tråd: Til passende lodrette monteringsomgivelser
 • I kabinettet: Til høje belastninger med egne køleelementer eller fikseringsmuligheder på separate køleflader ved påskruning eller nitning
 

Nogle producenter tilbyder også at levere kundespecifikke tilslutninger til deres effektmodstande. Mere end 95 % af færdigmodstande sælges i industriemballage. Dermed opnår du gunstige indkøbspriser. Med hensyn til effektmodstande sørger producentens datablade for detaljerede oplysninger. Disse kan downloades på den pågældende produktside i Conrads butik.

 

FAQ – ofte stillede spørgsmål om præstationsresultater

 

Hvordan kan man se modstandsværdien af en modstand mod ydeevne?

Der findes konstruktioner, som er mærket med de almindelige farveringe. Til afkodning står der et såkaldt vitrometer til rådighed i Conrad-butikken. Større udformninger er påtrykt direkte med modstandsværdierne eller forkortelserne, som kan forstås med databladet.

Hvad skal der tages hensyn til ved udskiftning af effektmodstande?

 • Da det oftest drejer sig om komplekse elektriske enheder eller enheder med højere strømninger og spændinger, må kun uddannede fagfolk arbejde med dem.
 • Ved udskiftning af effektmodstande kan der på grund af konstruktionsstandarder og belastningsevne kun anvendes identisk erstatning.
 • Før der skiftes effektmodstand, skal det elektriske anlæg være forbundet spændingsfrit og sikret mod utilsigtet gentilkobling.


Hvor længe holder en effektmodstand?

Levetiden under belastning ligger ved betydeligt under de normale modstande, for eksempel angives metalbro-modstande ved 70 grader celsius driftstemperatur med 1.000 driftstimer. Andre former for byggeri har årelang holdbarhed.

Hvordan kan jeg genkende en defekt effektmodstand?

Defekter kan mærkes som følge af overdreven opvarmning. Det kan medføre, at modstand beskadiges eller gennembrænder modstandsmateriale, hvilket medfører, at enheden eller apparatet går helt i stykker bag den pågældende modstand. Nøjagtig information om tilstanden fås som eftermåling af modstanden med for eksempel et ohmmeter eller et multimeter, som fås i Conrads butik.

Hvad skal der tages hensyn til ved måling af en effektmodstand?

Til måleprocessen skal modstanden på mindst en tilslutningstråd være adskilt fra det elektriske miljø for ikke at forfalske måleresultatet ved hjælp af andre elektriske komponenter.