Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

 

    

Værd at vide via drejepotentiometer

 • Hvad er et drejepotentiometer?

 • Omdrejningsakse og fastgørelse af drejepotometre

 • Modstandsværdi og belastningsevne

 • Bemærkninger til fremstillingen

 • Hvilke typer og typer drejepotentiale findes der?

 • Købekriterier for drejepotentiometer

 • FAQ – ofte stillede spørgsmål om potentielle roterende spor

Hvad er et drejepotentiometer?

Drejepotentiometer er justerbare elektriske modstande, som gennemfører reguleringsprocesser i elektriske og elektroniske anlæg, f.eks. til lydstyrkeregulering i en radio. Potentiometer består af en bærer, hvor modstandsmaterialet er anbragt.

Ved rotorpotentiometere er modstandsmaterialet ofte fladt og cirkelformet. I begge ender er der elektriske tilslutninger til påskruning, samling eller lodning. På modstandsmaterialet bevæges en glidende kontakt, den såkaldte sliber, ved hjælp af en drejeaksel. Afhængigt af den drejelige kontakts vinkelposition til en af tilslutningerne opnås en defineret elektrisk modstand mellem tilslutning og sløjferposition. Den maksimale drejevinkel rækker op til ca. 300 grader. Men der findes også specialudførelser, såkaldte flergængse drejepotentiometer, hvor modstandsmaterialet er spiralformet opbygget, så slibere kan udføre flere omdrejninger 360 grader. Specielle modeller er udstyret med drivmotorer, som kan benyttes til at fjernbetjening. Afhængigt af det anvendte modstandsmateriale er forskellige effektområder mulige. Ligeledes har det anvendte materiale indflydelse på rotorpotentiometerets holdbarhed. Til betjening er slæbesko udført ud af potentiometeret med en akse. Aksen kan have forskellige udførelser, så der kan anbringes på deres betjeningsknapper. Til de sjældent nødvendige indstillinger har aksen et kærv/krydskærv til skruetrækker. Ved samtidig reguleringsproces kan flere drejepotentiometre placeres efter hinanden og være forbundet med en gennemført aksel. Et eksempel er en stereoforstærkers lydstyrkeregulering.

Hvad er et drejepotentiometer
 

Omdrejningsakse og fastgørelse af drejepotometre

Drejeaksen er ved mange drejepotometre omgivet af et gevindstykke, hvormed potentiometeret kan fastgøres på en bærer som for eksempel på apparatets kabinet eller en beslag. De fleste potentiometer-modeller er omgivet af et kabinet, der enten er fast forbundet med gevindet eller kan loddes på printkort. På selve gevindet eller huset er der ofte anbragt ekstra elementer, som sikrer det samlede drejepotentiometer mod vridning, når slutpositionen nås.

 

Modstandsværdi og belastningsevne

Drejepotentiometer er tilgængeligt i en bred båndbredde af modstandsværdier fra 4,7 ohm op til 4,7 megaohm. Belastningsevne rækker fra 0,05 til 170 watt. Der findes desuden drejepotentiometer med kontaktfunktion i en af slibefunktionens slutpositioner samt med låsbare drejepositioner.

 

Bemærkninger til fremstillingen

Ved produktionen skal producenterne overholde grænseværdier for sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer. Dette sker ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. Juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Den ikke-officielle betegnelse er RoHS 2.

 

Hvilke typer og typer drejepotentiale findes der?

Lineært drejepotentiometer

Ved drejepotometre med lineær modstand ændres modstanden proportionalt med drejevinklen. 

Logaritmisk drejepotentiometer

I denne udførelse ændres kun en lille modstandsværdi ved drejning i begyndelsen, så modstandsværdien pr. grader drejevinkel bliver altid større og omvendt. De klassiske anvendelsesområder er lydstyrkereguleringsordninger. Decibel-skalaen omsættes som mål for lydstyrken, der også har et logaritmisk forløb.

Special-drejepotentiometer

Det er drejepotentiometer med særlige egenskaber, som for eksempel støvbeskyttelse og meget høj præcision.

Gevindmål

Enheder med gevind findes i tommer-mål, startende med 3/8 tommer og med metriske gevindmål M7 til M10. Sidstnævnte er oftest repræsenteret.

Aksediameter

Aksediameter fra 3 millimeter til 6,35 millimeter. Den mest almindelige aksediameter i Conrad-tilbuddet er 6 millimeter.

Akseldesign

Akslens konstruktive udførelse har indflydelse på, hvordan potentiometeret er i brug. Hos Conrad findes:

 • Flade ender til fastskruning af betjeningselementer
 • Riflede aksler til direkte betjening eller til påsætning af betjeningselementer
 • Slidset aksel til skruetrækker
 • Glatte aksler til fastskruning af betjeningselementer
 • runde aksler til fastskruning af betjeningselementer
 • Plastaksler, der kan føres isolerende udad, og
 • Metalaksler for høj stabilitet
 
 

Købekriterier for drejepotentiometer

Ud over den høje præcision af de angivne modstandsværdier bør drejepotentiometer tilbyde et godt kompromis mellem letglidende og det moment, der skal bruges til bevægelse. For nogle modeller er der oplysninger herom i produktbeskrivelsen eller i databladet. I databladene anføres oplysninger om holdbarhed, som rækker til rotationscyklusser i det midterste 5-cifrede område. Ved udviklingen af nye enheder hjælper leverandørernes datablade med at finde det nøjagtigt passende drejepotentiometer til det ønskede anvendelsesområde.

Med industriemballage i store mængder kan der opnås gunstige indkøbspriser.

 

FAQ – ofte stillede spørgsmål om potentielle roterende spor

Hvad skal man være opmærksom på ved udveksling af potentiel roterende kraft?

Udskiftning af potentiometre bør kun foretages af specialuddannet personale, da der kan opstå stor skade i forbindelse med ikke-teknisk opgradering eller aflodning af udstyret. Ved udskiftning skal man være opmærksom på, at erstatnings-potentiometeret har nøjagtigt de samme egenskaber. Det tilbudte drejepotentiometer lever op til høje kvalitetskrav og er kendetegnet ved pålidelighed og lang levetid. Vær i hvert fald opmærksom på eksisterende garantikrav. Ved indgreb i apparatet slukker produktgarantien som regel. De generelle sikkerhedsregler inden for elektroteknik skal overholdes.

Hvad erkender jeg, at et drejepotentiometer er defekt?

Defekte drejepotentiometer gør for det meste opmærksom på sig selv på grund af et af følgende problemer:

 • Knitren eller skn ved ændring af lydstyrken
 • Træge akse
 • Løs fastgørelse
 • "Drejning" uden reguleringsindstrømning ved at fjerne sliberen fra akslen

Dette skyldes slid på mekaniske komponenter.