bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

Værd at vide om ringetransformatorer

  • Was en klokketransformator?

  • Hvordan fungerer en klokketransformator?

  • Tilslutning af transformatorerne (udvendig montering)

  • Udskiftning af en ringetransformatorer

  • Spørgsmål og svar

 

Was en klokketransformator?

Klokketransformator

Ordet »klokketransformator« er en forkortelse for klokketransformator. Den forvandler spændinger, som hans navn antyder. På denne måde kan en netspænding på 230 volt konverteres til færre spændinger, for at drive dørsignalanlæg med en passende netspænding. Herunder falder på den ene side dørklokken , på den anden side også den elektroniske klokke, summer ved elektriske døråbnere eller samtaleanlægget.

Vigtigt: Spændinger på 3, 5 eller 8 volt skal opnås gennem transformatorer. Denne spænding kræver elektriske dørklokker og lignende, kompakte signalanlæg.

 

Hvordan fungerer en klokketransformator?

For at en dørklokke, en dørsummer eller lignende apparater kan monteres og fungere, skal der opnås en strømkreds. Den løber fra klokketransformator til dørknappen, som igen forbindes med selve dørklokken. Husdørklokken forbindes ligeledes med transformatoren. Så snart dørklokkeknappen trykkes ind, lukkes strømkredsløbet. Som følge heraf kan klokken ringe eller buzzer høres – og den besøgende kan mærke sig.

 

Tilslutning af transformatorerne (udvendig montering)

De fleste elektriske dørklokker har brug for en svagstrøm på kun 8 volt. Disse opnår du ved installation af ringetransformere. 
På den ene side af ringeklokketransformeren er der en normal nettilslutning, der drives med 230 volt. Derfor kræver en sådan transformer altid et strømstik eller monteres via en fast tilslutning. Før et kabel, transformatorens udgangsside har kun få volt vekselspænding, som regel 3, 5, 6, 8 eller 12 volt. Her bliver dørklokken tilsluttet.

Praxitip

Du kan anvende et specielt monteringssæt, som det er vist på figur 2, for at omdanne en klokketransformator til din-skinnen til en overflademonterings-klokketransformator. Vi har naturligvis et sådant sæt.

  

 

Udskiftning af en ringetransformatorer

En AP-dørklokketransformer kan relativt nemt monteres. Vi viser Dem, hvilke fire skridt der er nødvendige for at muliggøre en korrekt ibrugtagning. Arbejde med husinstallation må kun udføres af en fagmand eller person, der er bekendt med de relevante sikkerhedsforskrifter.

1 Slå strøm fra: Det er vigtigt, at der slukkes før monteringen af strømmen. Se til gengæld på sikringen, eller tryk på hovedkontakten.

2. Forberedelse af tilslutningen: Forbered tilslutningen ved at løsne den øverste og nederste afdækning med en flad skruetrækker. Skru plastskruerne på, indtil de kan tages af.

3. Til udvendig montering: Nu anvendes klokketransformeren. Denne fastgøres ved at anvende de medfølgende skruer og dyvler. Der er fire huller i klokketransformeren til fastgørelse. Disse er placeret parvist på over- og undersiden. Transformatoren fastgøres på fordelerskinnen i el-fordeleren.

Godt at vide: Der er også varianter til planforsænket montering. Derefter skjules ringetransformeren i en planmonteret ring. Monteringen er ofte lidt mere omfangsrig. Kontakt med vores service-afdeling, hvis du har spørgsmål.

4. Transformer tilslutning: Klokketransformatoren har to hovedkabler. De tilsluttes til de nederste 220/240 V~ klemmer, men ringeklokkeledningerne kan tilsluttes til de øverste 8 V~ klemmer. Nu fastgøres afdækningen, strømmen er ansat, og klokken er klar til brug.

 

Spørgsmål og svar

Hvor bliver klokketransformeren tilsluttet?

Transformatoren arbejder elektronisk og bør tilsluttes i under- eller hovedfordeleren. Hvis den monteres efterfølgende, anbefales en AP-ringetransformer (til overflademontering). Den fastgøres lige ved siden af dørklokken. En transformator kan også tilsluttes en 230 volt stikkontakt, men kræver et kabel og naturligvis et netstik.

Hvor højt er strømforbruget for en transformator?

Strømforbruget er normalt forsvindende lille, men kan ikke fastsættes skønsmæssigt. Normalt angives forbruget på apparatet på samme måde, f.eks. på emballagen eller i brugsanvisningen. Strømforbruget kan stige pr. ringning.

Er en klokketransformator egentlig kortslutningssikker?

Ja, en ringetransformer skal være sikret mod kortslutning. På den sekundære side af transformeren er der alt efter model sikret maksimal kortslutningssikkerhed. Normalt kan genoptagelse af driften også ske uden problemer efter en kortslutning, som ikke altid kan undgås.

Kan der efterfølgende indbygges en dørklokketransformer?

Ja, men kun på din-skinnen eller i AP. Der er for eksempel transformatorer, der har to eller flere forskellige spændingsudgange og dermed egner sig til mange klokker og en efterfølgende indbygning.

Hvilke ekstra funktioner findes der til transformatoren?

Alt efter model kan der bruges flere signalklokker på samme tid. Mange klokketransformator kan også købes med en separat afbryder eller som en plomberbar variant. Du finder dette ekstra - hvis det forefindes - direkte i produktbeskrivelsen.