bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

     

Værd at vide til antennedåser

 • Hvad er en antennedåse, og hvilke typer er der?

 • Hvad er det, der er tale om?

 • Særlige kendetegn ved antennestikdåser

 • Hvornår har jeg brug for en fjernfødestrømforsyning?

 • Hvad er antennestikdåsprogrammeringsenhed?

 • Karakteristiske egenskaber til koaksiale stikforbindelser:

 

Hvad er en antennedåse, og hvilke typer er der?

En antennestikdåse kaldes også en tilslutningsdåse. Målet er at sende signaler via koaksialkabelnettet til terminaler som for eksempel Fjernsyn og modtagere. Dataoverførslen sker med kabelforbindelser. Klassiske typer af antennedåser har en IEC-tilslutning til fjernsynet og en tilslutning til en VHF-radio. Moderne udførelser giver til anvendelse af et satellitsystem en F-tilslutning, som kan tilsluttes. F-bøsningen kommunikerer direkte med SAT-receiveren og overfører signalet fra SAT-skålhovederne. Monteringen foregår i planmontering eller skjult montering. På væggen monteres dåsen "på væggen" og har som regel allerede ved købet en afdækning. Indbygningsmonteringen sker "inden for væggen" i en kontaktdåse. Antenneafdækninger fås i udvidede udførelser og giver en lille, fleksibel designramme.

 

Hvad er det, der er tale om?

Enkeltdåse / stikdåse:

Enkeltstikdåsen finder først og fremmest anvendelse i lejligheder i flerfamiliehuse. Den enkelte dåse eller stikdåse må ikke være forbundet med andre doser via kabel. Den udgør standarden for den normale SAT-stjerne-fordeling og har ingen intern afslutningsmodstand. 

Gennemløbsdåse

Gennemløbsdåsen kan kombineres med andre dåser. Disse tilslutninger anvendes til at opnå et signalniveau, der er så identisk som muligt på alle tilslutningssteder. Ved installation af gennemgangsdåser skal dæmpningsegenskaberne kalkuleres. Tilslutningsdæmpning måles som en modstand i ohm. For en sidste dåse på et kabel er det tvingende nødvendigt med en slutdåse med en afslutningsmodstand på 75 ohm. Som ekstraudstyr kan der anvendes en gennemløbsdåse med monteret 75 ohm modstand. Til SAT-kabelnet er en DC-afkoblet type nødvendig som slutdåse. Betegnelsen »afkobling« angiver, at signalet skal splitte og filtrere. Afkoblingen sker via en koblet forstærker med flere udgange, en fordeler eller ved SAT-dåser med en multikontakt.

Som tommelfingerregel gælder, at jo tættere dåsen er på signalkilden, desto højere skal tilslutningsdæmpningen være. 

Loopdåse

Slutdåse

Slutdåser har fra fabrikken altid en 75 ohm afslutningsmodstand. Slutstikket hører altid til den sidste tilslutningsinstans på kabelbundtet. En gennemgangsdåse kan ombygges til en slutdåse ved hjælp af en monterbar afslutningsmodstand.

I handelen forsynes antennedåser med forskellige kendetegn og anvendelsesmuligheder. Tilslutningsdåser er i stand til aktivt at styre flere dataoverførsler. En oversigt over typiske kendetegn for antennedåser:

Egenskaber

Data-overførsel (internetforbindelse)
frekvensområde 5 - 65 MHz og 118 - 862 MHz
er egnet:

 • Data-trhuls-stik- eller gennemstrømningsdåser
 • Data sat-4-huls-stikdåser

 

FM-radiooverførsel
frekvensområde frekvensområde 87,5 - 108 MHz
egnet:

 • Tolhuls-stik- eller gennemstrømningsdåser
 • Sat-trhuls-stik- eller gennemstrømningsdåser
 • Data-trhuls-stik- eller gennemstrømningsdåser
 • Data sat-4-huls-stikdåser
 • Data-stik- eller gennemløbsdåser med fire hul
 • Sat-4-huls-stikdåser

 

Digitalt Fjernsyn og digitalradio i DVB-C standard
frekvensområde 47 - 68 MHz og 111 - 862 MHz
egnet:

 • Tolhuls-stik- eller gennemstrømningsdåser
 • Sat-trhuls-stik- eller gennemstrømningsdåser
 • Data-trhuls-stik- eller gennemstrømningsdåser
 • Data-sat-fire-huls-stikdåseo data-fire-huls-stik- eller gennemløbsdåse
 • Sat-4-huls-stikdåser

Satellitoverførsel
frekvensområde 950 - 2400 MHz
, egnet:

 • Sat-trhuls-stik- eller gennemstrømningsdåser
 • Data sat-4-huls-stikdåser


Velegnet:

 • Sat-4-huls-stikdåser


DC-gennemgang
frekvensområde: 14-18 volt
egnet:

 • Sat-trhuls-stik- eller gennemstrømningsdåser
 • Data sat-4-huls-stikdåser


Velegnet:

 • Sat-4-huls-stikdåser
 

Særlige kendetegn ved antennestikdåser

Tilbageløbsevne:
Hvad er en returkanal? Tilbageløbskanalen etablerer en passiv forbindelse til tv- eller internetudbydere visse steder. Som regel anvendes telefontelefontelefonens kommunikationsledninger til dette formål (DSL-tilslutning). Nogle antennestikdåser giver en returkanal med funktioner. Sådanne tilslutninger anvendes ofte af udbydere som Unitymedia, da internettet modtages via kabelmodem fra tv-bøsningen. Samtidig anvendes returkanalen til analyseformål af udbyderne til f.eks. at måle seertal. 

Dæmpning/adskillelse af analoge og digitale signaler:
Antennedåse med denne funktion har fast indbyggede filtersystemer, der adskiller analogt og digitalt signal fra hinanden. Ved hjælp af den ekstra afskærmning af signalkilderne neutraliseres støjsignaler. Ved satellitmodtagelse er DC-blocker eller 22 kHz-filter i antennedåsen indbygget, for at sikre den samme funktionalitet.

Dæmpningstyper for antennestikdåser:
Hver antennebøsning er udstyret med en frekvensspecifik tilslutningsdæmpning. Formålet med tilslutningsdæmpningen er at justere og udligne signalstyrken for antennedåser. Udligning af signalstyrken sker på grund af forskellige ledningslængder og mellemkobling af forgrenings- og gennemgangsdåser på antenne- eller husforstærkere.

En passiv indbygget forgreningsfordeler i forgrenings- og gennemgangsdåser sørger for en nedvarmning af Pegel til den endelige dåse. I et boligområde med FM- eller DAB-sendeanlæg anvendes der yderligere dampe i forhold til støjsignalerne. For at undgå komplikationer skal man ved køb sørge for, at antennedåser er i overensstemmelse med klasse A-standarden mod indstråling.

 

Hvornår har jeg brug for en fjernfødestrømforsyning?

En fjernfødestrømforsyning er nødvendig for at forsyne såkaldte aktive antenner med tilstrækkelig spænding. Ofte bruges strømforsyning til eksterne signalmodtagere for at forstærke det modtagne signal og øge rækkevidden for en modtagelse. Signalmodtageren står ikke til kilden i en direkte, kabelbaseret forbindelse. Aktivantenner kræver en minimumsspænding på 5 volt for korrekt drift af den indbyggede forstærker. Mange af de almindelige modtagere til SAT-anlæg og digitalt tv overfører den nødvendige spænding via det tilsluttede antennekabel.

 

Hvad er antennestikdåsprogrammeringsenhed?

User band-ID skal være identisk for antennestikdåsen og modtagerenheden. En antenne-hunstik kan kun overføre et UB-ID samtidigt. Alle andre UBS spærres automatisk. Med en programmeringsenhed kan UBS ændres. Hvis der ikke er noget identisk UB-ID i begge ender, får man ikke noget signal på TV'et. Antennedåse-programmeringsenheder anvendes ofte til sikker og konfliktfri installation i flerfamiliehuse. Derved undgås overlapning mellem samleledninger på tværs af flere dage. 

 

Karakteristiske egenskaber til koaksiale stikforbindelser:

Koaksialstik og kabler har den fordel, at de kun er underlagt en lille elektromagnetisk påvirkning og udstråling. Desuden har de en god elektrisk afskærmning. Derfor anvendes koaksialstik og kabler ofte til højfrekvensområdet. En højere frekvens har automatisk mindre bølgelængder i signalkablet. For at sikre en god overførsel af højere frekvenser skal impedans (vekselstrømsmodstand) have samme værdi i hele kabellængden. Stikforbindelserne skal have samme impedans som kablet.