bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

   

Værd at vide til analoge indbygnings-måleapparater

  • Was analoge installationsmåleapparater?

  • Konstruktioner og funktionsmåder

  • Der er udvælgelseskriterier for analogt installeret måleudstyr

  • Vores praktiske tip: Rigtig aflæsning

  • FAQ - ofte stillede spørgsmål om analoge indbygningsmåleapparater

 

Was analoge installationsmåleapparater?

Svaret er allerede i navn. Det drejer sig om måleinstrumenter til indbygning i nye eller eksisterende anlæg. Måleværdierne vurderes på analog vis. Det adskiller apparaterne fra digitale måleinstrumenter til indbygning, som fungerer med digital elektronik.

Ved analog måling sker der en trinløs behandling af målesignalet, men ved digital måling sker der en trinvis forarbejdning. I mange tilfælde er analoge instrumenter udstyret med visere, som viser måleresultatet på tal- eller farveskala. Derudover kan der fås analog tælleteknik, der fungerer mekanisk, elektromekanisk eller elektromagnetisk, herunder for eksempel driftstidstæller.

Disse måleinstrumenter er som regel udstyret med et numerisk display eller driftsindikator, hvor modeller har forskellige positioner. Nogle angiver værdien med decimaler, f.eks. ved klassiske analoge energimålere (Ferraris-tællere eller trefasetælgere).

Ved analoge målere til indbygning med viser og talskala er der i mange tilfælde tale om instrumenter til måling af strømstyrke, også kaldet amperemeter eller strømmåler, eller den elektriske spænding, den såkaldte spændingsmåler eller voltmeter.

 

Konstruktioner og funktionsmåder

Der findes et stort antal analoge målere til indbygning, som fungerer analogt og er beregnet til indbygning. Opbygning og funktionsprincip kan variere - alt efter hvilke parametre der skal registreres og måles. Nedenfor følger en lille oversigt over hyppigt anvendte analoge måleteknikker:

Installationsmåler med drejespolemåleværk

Mange visermåleapparater er elektromekaniske indbygningsapparater med drejespolemåleværk. Sidstnævnte sørger i det væsentlige for viserudslag på den pågældende skala. I det indre befinder der sig en drejelig spole i feltet af en permanentmagnet.

Løber der strøm ind, opstår et andet magnetfelt, der omgiver de bløde isenkere i drejespulningsmagnetiseringsredskabet. Den elektriske og permanente magnet udstødes was, hvilket betyder, at spolen drejer og viseren slår sig ud. To spiralfjedre fungerer som modvægt til den magnetiske kraft, som på den ene side muliggør strømtilførslen, og på den anden side stiller viserne tilbage i hvilebelastningen.

I princippet kan der kun måles jævnstrøm med drejespolingsmåleværker, men ved at forkoble en ensrettet måler bliver det også muligt at måle vekselstrøm. Hvis den elektriske spænding skal måles, er det nødvendigt at forkoble modstand.

Drejespolmålere kan ikke kun anvendes som amperemeter og spændingsmåler, men også til måling af andre værdier, for eksempel temperatur, effekt og modstand.

 

Indbygningsmåleapparat med blødtjernsinstrument

Derudover findes der visermåleapparater med blødtjernsmåler. Den grundlæggende funktion er meget lig den, der anvendes af drejespolemålere, men indbygningsapparater med dækjern kan også anvendes til måling af vekselstrømme, uden at det er nødvendigt at tilsætte ensrettere. I den indre er der to jernstykker, hvoraf den ene er fast forbundet med spolen og den anden med viseren. Med strømtilførslen magnetiseres isenkerne og støder mod hinanden – viseren bevæger sig gennem jernkernens drejebevægelse, som den er forbundet med. Som modkraft, der til sidst bringer viseren til stilstand, virker en spiralfjeder.

Analogt indbygningsmåleinstrument med blødtjernsinstrument anvendes til måling af vekselstrømme og generelt til større strømme og spændinger. Indbygningsmåleapparaterne er mere robuste end drejespolemålekesystemer , men kan ikke registrere meget lave strømstyrker og spændinger. I sådanne tilfælde er drejespolemåleudstyr bedre egnet.

 

Indbygningsmålere med mekaniske og elektromekaniske tællerværk

Ofte anvendte mekaniske tællekarsystemer er rulletællemaskiner. Flere ruller på en aksel drejes separat af hinanden ved hjælp af en mekanisme og går i indgreb i næste stilling. Rullerne bærer tallene 0 til 9. Hvis hjulet en gang har drejet sig helt (der smapper 9 med 0), springer talhjulet til venstre med et tal videre. Tallene kan aflæses umiddelbart.

I elektromekaniske tællekraftværker drives rullerne elektrisk ved hjælp af en elektrisk magnetmotor eller en elektrisk motor. Målere til indbygning med tæller er f.eks. driftstimetællere, målere og kilometertællere i biler, selvom de i dag overvejende anvender digitalt eller elektrisk testudstyr og måleinstrumenter i køretøjer.

Der anvendes i stigende grad digitale måleanordninger til at tælle energiforbrug.

 

Der er udvælgelseskriterier for analogt installeret måleudstyr

Det er principielt altid hensigtsmæssigt at anvende indbygningsmåleapparater, når en bestemt værdi permanent eller regelmæssigt skal måles på samme sted. I vores online shop kan du udvælge analoge instrumenter efter samme kriterier som digitale måleapparater.

Vigtige aspekter ved valget af passende måleteknologi er blandt andet:

  • Målefunktion: Det afgørende er naturligvis, hvilke størrelser der kan måles. Blandt andet måleapparater og testapparater til måling af vekselstrøm, jævnstrøm, vekselstrøm, jævnstrøm, temperatur og frekvens samt impulsmåler og mekaniske tællere, som kan anvendes til forskellige tælleopgaver.
  • Måleområde: Du kan vælge produkterne i vores online shop efter det målbare område eller de minimale og maksimale grænseværdier.
  • Monteringsbredde og -højde: Da der er tale om instrumenter, der skal monteres i et nyt eller eksisterende anlæg, er det vigtigt at vælge modeller med passende dimensioner.


Andre udvælgelseskriterier for et installationsinstrument afhænger i høj grad af anvendelsesformålet og anvendelsesomgivningen. Afhængigt af omgivelserne kan der for eksempel være brug for en bestemt kapslingsklasse. Også typen af montering kan spille en rolle. Mange af de tilbudte måleapparater er beregnet til montering i el-tavler.

Men man kan for eksempel også få mekaniske tællere til bordmontering, impulstæller med spændebøjlefastgørelse og varianter til skinnemontering i fordelere. Hvis du har brug for et målerapparat, skal du være opmærksom på, at der er tilstrækkelige steder til dine formål, og om der eventuelt kan foretages en nulstilling.

Praktisk tip: Korrekt aflæsning

En ulempe ved analoge måleinstrumenter, især ved brug af viser- og skalaenheder, er, at der lettere sker fejl ved aflæsning af den målte værdi end ved håndtering af digitale enheder. Det er vigtigt at undgå parallaxenfejl ved at kigge vinkelret på skalaen.

Nyttige er spejlskalaer , som er indbygget i nogle visemåleapparater og skal forhindre måleafvigelser, som kan opstå ved skrå grundrids. Det drejer sig om en spejlende flade, der er anbragt parallelt med skalaen med stregmarkeringen. Hvis viseren og spejlbilledet dækker sig præcist, kan man være sikker på at kigge lodret på skalaen.

   

 

FAQ - ofte stillede spørgsmål om analoge indbygningsmåleapparater

Er moderne digitale måleinstrumenter ikke at foretrække frem for gamle analoge måleinstrumenter?

Digitale måleapparater, for eksempel multimeter til måling af forskellige parametre, har effektivt opløst deres analoge pendanter i mange områder. Der er dog stadig muligheder for at anvende instrumenter, som fungerer på samme måde som digitale apparater, eller som er bedre end andre. En fordel ved analog strømmåler er for eksempel, at strømudsving kan registreres med viserudslag med det samme.

Generelt kan variationer og tendenser lettere og betydeligt mere anskueligt spores end ved digitale apparater. Desuden giver måleinstrumenter med skalaer et bedre overblik over hele måleområdet.