bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Du kan finde afstandsmålere i form af laserafstandsmålere og ultrasoniske afstandsmålere med et måleområde på op til 300 meter. Er der behov for en nøjagtig måling? Så vælg en afstandsmåler med en målenøjagtighed på 1 mm. Afstandsmålere fås med flere ekstra funktioner, såsom kontinuerlig måling, hældningsmåling, højdeovervågning, tilføjelses- og subtraktionsfunktion samt meget mere.

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

Værd at vide til lasermåleapparater og ultralydsafstandsmålere

 • Hvad er en afstandsmåler?

 • Hvilke typer afstandsmålere findes der?

 • Købekriterier for afstandsmåler - hvad skal du være opmærksom på ved købet?

 • Eksempel på anvendelse 1: Find væg- og loftsflader til malerarbejde

 • Eksempel på anvendelse 2: Måling med foto

 • FAQ – ofte stillede spørgsmål om afstandsmålere

 • Facit: På den måde køber du den passende afstandsmåler

Lasermålerapparater og afstandsmåler
 

Hvad er en afstandsmåler?

Et afstands- eller afstandsmåleudstyr er beregnet til hurtigt, enkelt og nøjagtigt at måle afstande. Derfor er det unødvendigt at bruge omstændelige og – ved større afstande bliver stadig mere fejlbehæftede – håndtering med meterstav eller målebånd. Når overfladen (eller alternativt måltavle) nemt skal findes, er det tilstrækkeligt med et tryk på en knap til på kort tid at bestemme den nøjagtige afstand til måleobjektet. En stor fordel ved afstandsmålere er også, at selv vanskeligt tilgængelige objekter og afstande kan måles uden yderligere hjælpemidler, f.eks. ved høje lofter, i lokaler med indretning, hen over grøfter og andre forhindringer. Bedre udstyret laser-afstandsmåler muliggør desuden indirekte målinger via en indbygget hældningsmåler med triangulation. F.eks. kan højden af en mur eller et byggeri bestemmes, selv om direkte måling ikke er mulig.

Hvad er en afstandsmåler?
 

Hvilke typer afstandsmålere findes der?

De i dag almindelige målemetoder af kompakt, håndholdte afstandsmålere er baseret på enten laserstråling eller ultralydbølger, hvor fremkomsten af billige laser-afstandsmålere betyder, at ultralyds-måleprocessen mister stadig større betydning. Mens laser-distancemåler benytter en moduleret, snævert fokuseret og synlig laserstråle til måling, udsender ultralyd-afstandsmåler højfrekvente lydimpulser. Afstanden til objektet beregnes ved begge målemetoder ud fra den tidsmæssige forskel mellem impulssydning og modtagelse af signalreflection

Fordele og ulemper ved begge målemetoder:

Ultralyds-afstandsmåler

Fordele:

 • Apparatet er til rådighed til en meget billig pris
 • Tilstrækkelig nøjagtighed indendørs og ved glatte, større overflader

Ulemper:

 • Begrænset rækkevidde og nøjagtighed, næppe egnet til udendørs brug
 • Små måleobjekter kan ikke målgruppen og måles pålideligt
 • Modtagelig over for vind, temperatursvingninger og på skrå objekter
 • Lydslugende overflader reducerer rækkevidden eller forhindrer helt målinger
 

Laser-afstandsmåler;

Fordele:

 • Prisbillige begynderenheder
 • Rækkevidder op til 200 m og målepræcision på + /- 1 mm er muligt
 • Kan anvendes uafhængigt af vind- og temperaturpåvirkninger
 • Også små måleobjekter kan målrettes og måles præcist

Ulemper:

 • Spejlende overflader kan påvirke målingen
 • Rækkevidden kan reduceres med tåge, sne- eller regnfald og direkte sollys
 

Købekriterier for afstandsmåler - hvad skal du være opmærksom på ved købet?

Købekriterier for afstandsmåler - hvad skal du være opmærksom på ved købet?

Ikke kun det maksimale måleområde spiller en rolle, men også om afstandsmåleren skal bruges indendørs og udendørs. Producentens oplysninger om det maksimale måleområde refererer som regel til det ideelle tilfælde, især til et velreflekterende måleobjekt indendørs uden direkte sollys eller forstyrrende påvirkning fra kunstigt lys. Det er derfor tilrådeligt at planlægge en komfortabel buffer ved købet, så de forventede afstande rent faktisk kan måles – selv under ikke helt ideelle forhold.

Om dagen forholder det sig som regel udendørs således, at laserpunktet selv uden direkte sollys ikke længere kan ses med det blotte øje på relativt kort afstand eller kun vises som kontrastrig. Målingen kan være tilsvarende vanskelig. Derfor egner sig udelukkende til udendørs og i bygge- og anlægssektoren med optisk søger. Den er ved dagens generationer af apparater oftest digital integreret i et TFT-farvedisplay. Laserpunktet vises tydeligt i en trådkors, et direkte og møjsommeligt blik i måloptik bortfalder hermed. Til større målesteder giver mange enheder en zoomfunktion, der letter en præcis lokalisering betydeligt.

Til indendørs udbygning, i bygge- og anlægsbranchen og til landskabsbyggeri anbefales laser-afstandsmåler med integreret hældningssensor. De ekstra vinkeloplysninger gør det muligt at foretage en lang række avancerede målefunktioner. Det drejer sig f.eks. om:
 

 • Sænkemålinger
 • Højdetracking
 • Måling af skråtstillede objekter
 • Højdeprofilmålinger
 • Indirekte måling af forhindringer
 • Måling med foto
   

Distancemåleapparater med hukommelses- og overførselsfunktion til måleværdier (og fotos) kan spare dig en masse tid ved hyppige og komplekse måleopgaver og overflødiggøre den besværlige medskrivning af måleværdier og objektbetegnelser. Ved hjælp af app eller PC-software tilberedt, tydeligt mærket fotos med registrerede måleværdier letter en sikker tildeling og hjælper dig med at undgå fejl.  

Laser-afstandsmåler
 

Eksempel på anvendelse 1: Find væg- og loftsflader til malerarbejde

At finde og addere alle overflader, der skal gå i gang, med meterstav eller målebånd er ikke kun besværlige, men også tidskrævende. Med en afstandsmåler er disse opgaver klaret på kort tid. Ved anskaffelse skal du være opmærksom på, at apparatet har en vægarealfunktion, også kaldet »malerfunktion«. Alt efter udførelse adderer afstandsmåler automatisk alle vægflader, der er udstyret i overensstemmelse hermed, og muliggør endda integration af loftfladen. I displayet vises den samlede kvadratmeterstørrelse direkte efter afslutning af målingerne. Både overmål til fremstilling af udbuddet og beregning af den nødvendige farvemængde er på denne måde klaret på få sekunder. 

 

Eksempel på anvendelse 2: Måling med foto

De står over for et objekt, som ikke er tilgængeligt i øjeblikket, men skal alligevel fastlægge dets dimensioner? Også her er der en løsning, nemlig målingen i billedet. En enkelt måling – foretaget vinkelret på objektet – er tilstrækkeligt. I tilslutning markeres objektets konturer med forskydelige pile i det optagede foto og måleværdierne for højde, bredde og flade vises direkte på displayet. Ved runde objekter kan diameteren tilmed bestemmes. 

 

FAQ – ofte stillede spørgsmål om afstandsmålere

Findes der en mindste måleafstand?

Ja. Ved ultralyd-distancemåleapparater ligger denne for det meste i et område på 50 cm eller mere. Laser-afstandsmåler kan afhængigt af model anvendes allerede til væsentligt lavere afstande fra 5 cm.

Hvordan forholder det sig med nøjagtighed? Er et metermål eller målebånd ikke mere nøjagtigt?

Førsteklasses laser-afstandsmåler giver en målenøjagtighed på op til +/- 1 mm, også på større afstande og hen over forhindringer og ujævnheder i jorden. Desuden bortfalder målefejl, som nemt kan forekomme ved arbejde med målebånd og andre mekaniske måleinstrumenter.

På stærkt spejlende overflader fungerer målingen ikke med laser-distancemåleapparater. Hvad kan jeg gøre?

Du skal blot klæbe et stykke crepebånd på måleobjektet eller bruge en speciel måltavle.

Laserpunktet er kun dårligt synligt. Kan man påvirke det på en eller anden måde?

Med en speciel laser-brille, der hovedsageligt lader rødt lys passere, forbedres laserpunktets synlighed. Til udendørs brug anbefales i hvert fald en laser-afstandsmåler med integreret søger.

 

Facit: På den måde køber du den passende afstandsmåler

En ultralydsafstandsmåler kan leve op til meget enkle opgaver. For eksempel er det ikke nødvendigt at foretage millimeterpræcise målinger til måling af maler- eller tapetseringsopgaver indendørs. De store vægge og lofter reflekterer ultralydssignalet pålideligt - der er ingen risiko for at fejle det ønskede målepunkt. Ligeledes kræver en vindueskonstruktion, der som regel kun måler vindues- og dørlaifter, ingen high-end-distancemåler med en lang række funktioner. Her er en enkel, men alligevel kompakt, og dermed nem at føre med laser-distancemåler fuldstændig tilstrækkelig.

Til krævende måleopgaver i bygge- og komfortorienterede brugere giver godt udstyrede laser-afstandsmåler derimod mange fordele. Muligheden for at gemme måledata og delvist også billeder af de målte objekter og overføre dem til smartphone, tablet-pc eller PC'en, kan i forbindelse med omfattende projekter betyde en enorm tidsbesparelse og arbejdslettere redigering. Tilsvarende udstyrede afstandsmålere muliggør målinger, som ellers kun ville være mulige med ekstra hjælpemidler og meget lang tid. I sådanne tilfælde betaler den højere anskaffelsespris for højkvalitets, multifunktionel afstandsmåler sig allerede efter kort tid.