bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

Værd at vide til 3D printer filament

 • Hvad skal 3D-printning bruges til?

 • Hvad er 3D-printer-filament?

 • Hvilke 3D-printer-filament kan fås hos Conrad?

 • Hvad skal der tages hensyn til ved håndtering af 3D-printfilamenter?

 

Hvad skal 3D-printning bruges til?

Med 3D-printere er det muligt at fremstille egne tredimensionelle genstande som legetøj, dyrefigurer, smykker eller dele til selve modelbygning. Større, mere komplekse og mekanisk modstandsdygtige objekter med perfekte overflader og krummninger kan frembringe med professionelle 3D-printere.

Parametrene hastighed og opløsning spiller en lige så vigtig rolle i 3D-printere som i 2D-"søskende". Desuden er en anden faktor essentiel for trykresultatet: Hvilke materialer anvendes, og hvordan kan de forarbejdes?

3D-printere
I øjeblikket findes der i princippet tre 3D-printteknikker, som er forskellige i det anvendte grundmateriale og modelleringsteknikken:
 
 • 3D-tryk med pulver
 • 3D-udskrivning med flydende materialer
 • 3D-tryk med smeltede materialer (FFF som forkortelse for Fused filament Fabrication)  

Sidstnævnte metode anvendes i forbindelse med produkter, der fås hos Conrad.

Grundprincippet er altid det samme: Dataene til udskrivning stammer fra en 3D-skabelon, som kan udarbejdes med CAD-software eller fremstilles ved hjælp af en 3D-scanner. Nogle af de mest almindelige filtyper er OBJ, PLY, STL, DXF, VLMR eller 3DS. Disse filer indeholder meget omfattende oplysninger og kan være beriget med separate billed- eller vektordata. Det betyder, at 3D-printeren »fodres« med et interface. Modellen opbygges derefter fra ovennævnte medier. 3D-printere har tynde lag på én efter én, som hver især har en individuel belægning. Den mest udbredte metode med smeltede materialer er Fused deposition Modeling « (forkortelse FDM, på tysk »smeltelagdeling«)

 

Hvad er 3D-printer-filament?

Der anvendes materialer i trådform (engelsk »filament«), som er flydende eller kan formes under Varme. Det kan være termoplastiske kunststoffer som PVA, PET og nylon, men for eksempel også metaller og voks. I printerdysen varmes materialet op og gøres dermed flydende. Derefter påføres det på et niveau på bestemte steder efter forskrifterne i filen – svarende til en blækprinter, der sprøjter farve på papiret, hvis et element skal vises. Ved køling hærder det forarbejdede filament og smelter sammen med det allerede eksisterende lag. Således opstår skiftehold for skifteenheden det ønskede objekt.

Filament

En ulempe ved processen er, at modellen ikke straks hærdes fuldstændigt afhængigt af volumen. Derfor kan der anvendes støttekonstruktioner. En vigtig indikation for anvendelsen af endeløse 3D-printerfilamenter er en lille krympning ved afkøling og gode termiske egenskaber, der er repræsenteret ved en varmedistorsionstemperatur med forkortelsen HDT (»Heat Deflection/Distortion Temperature Temperature«).

Printere og materialet er forholdsvist billigt at anskaffe og er derfor også velegnet til private brugere.

Der er en lang række filamenter til 3D-printning, for eksempel den alsidigt anvendelige, syntetiske polymer PLA, meget belastbare og varmebestandigt ABS, specialfilamenter som Laybrick og Laywood af sandsten- eller træpartikler, filamenter med metalindhold (som kobber, messing og bronze), harpiks-filamenter samt termoplastisk elastomer (TPE). 

 

Hvilke 3D-printer-filament kan fås hos Conrad?

3D-tryk-filamenterne i Conrads online-shop opfylder de europæiske kvalitetsstandarder.

Ud over filtreringsmuligheder efter pris, nyheder og tilbud, filialtilgængelighed og mærke er der mulighed for at udvælge en art på grundlag af følgende kriterier:

Filament-materiale

Omfatter ca. 20 forskellige kunststoffer og materialeforbindelser (compounds). Her finder du alle gængse plast og kombinationer heraf, harpiks, det innovative materiale Bendlay og fotoverfølsomme materialer.

Filament-farve

Her er der en bred vifte, også gennemsigtige, gennemsigtige og fluorescerende udførelser fås.

Filament-diameter

1,75 samt 2,85 og 3 millimeter

Kategori

Adskiller sig ud over ikke-specificerede filamenter efter filament med resin (ekstrakt af dehydrerede naturharpikser), pakker med flere filamenter og den specielle variant Photopolymer-harpiks.

Vægt

50 til 8.000 gram.

Filament-materiale-egenskab:

Produkter med specielle egenskaber som (semi-)fleksibel, efterlysende eller vandopløselig
kan du også bruge producentens datablade for at finde det rigtige 3D-printer-filament til dit krav!

 

Hvad skal der tages hensyn til ved håndtering af 3D-printfilamenter?

Der skal tages hensyn til visse aspekter ved håndteringen af 3D-printteknologier, herunder den generelle sikkerhed ved anvendelse af 3D-printmaskiner, luftemissioner og indeklima.

Printere skal behandles med forsigtighed på grund af deres højspændingsstrømforsyninger, bevægelige komponenter og Varme overflader og skal som de anvendte materialer være kontrolleret og certificeret af et eksternt kontrolorgan.

Hold dig præcist til den anvendte printers betjeningsvejledning og de deri beskrevne sikkerhedsforanstaltninger for at bruge det rigtige filament, føre det til korrekt brug og behandle det korrekt.

For at bevare de ønskede produktegenskaber bør lagringen af filamenterne finde sted inden for et temperaturområde, som fastlægges af producenten. Brug desuden filamenterne inden for de angivne frister.

3D-printere

Hvis personer kommer i kontakt med printermaterialerne eller de partikler eller dampe, der slipper ud af dem, skal der træffes forholdsregler ved førstehjælp. Hvis du er i tvivl - også af hensyn til din egen sikkerhed - kan du trække en læge til. Blandt de vigtigste foranstaltninger kan nævnes:

 • Ved inhalation: Den pågældende bør straks bringes ud i frisk luft. Der tilføres ilt eller foretages kunstig beatning, hvis det er nødvendigt. Hurtig handling er afgørende.
 • Ved hudkontakt: Fjern tilsmudset tøj, og skyl huden grundigt med mild sæbe og vand. Skyl med varmt vand i 15 minutter. Ved klæighed skal der først anvendes et vandfrit rengøringsmiddel. Søg læge i tilfælde af ubehag eller irritation hos den pågældende.
 • Ved øjenkontakt skylles der straks 20 til 30 minutter med rent vand. Øjenlæder trækkes ofte tilbage.
 • Ved indtagelse: Hvis en større mængde er slugt, gives der lunkent vand til at drikke, hvis personen er helt bevidst herom. Fremkald ikke opkastning.