bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Med en CO2 måler kan du kontrollere og overvåge CO2-koncentrationen i erhvervs- og boligbygninger. Der er mange anvendelsesområder for kuldioxidmålinger: fra korrekt ventilation til målinger af luftkvaliteten på arbejdspladsen og til industriel brug. 

CO2-målere: præcis kontrol af indendørs luftkvalitet

CO2-måleapparater registrerer pålideligt tyk luft

Kuldioxid med den kemiske forkortelse CO2 er en naturlig bestanddel af den omgivende luft. Gassen er kendt som en klimadræber, fordi den reducerer Jordens varmestråling og dermed opvarmer atmosfæren. I indendørs rum er CO2-koncentrationen en vigtig indikator for luftkvaliteten. Gassen dannes som et naturligt nedbrydningsprodukt ved indånding og forbrænding af kulstofholdige stoffer. Med et CO2-måleapparat kan du bestemme den nøjagtige mængde kuldioxid i luften og dermed optimere din ventilationsadfærd.

Du kan vælge mellem vægmonterede, bordmonterede og mobile håndholdte måleapparater. Displayet viser mængden af kuldioxid i luften med høj præcision. Hvis de forudindstillede værdier overskrides, lyder der en visuel eller akustisk alarm, der anmoder om ventilation. Desuden måler apparaternes sonder også temperatur og luftfugtighed som yderligere faktorer for indeklimakvaliteten. Oplysningerne hjælper dig med at analysere indeklimaet, signalere ventilationsmangler og forebygge skimmelsvamp.

CO2-dataloggere er praktiske til langtidsanalyse. Med disse måleapparater til rumluft kan du løbende overvåge kuldioxidkoncentrationen. Evalueringen af optagelsen sker enten direkte på apparatet eller ved hjælp af software til behandling og evaluering af måledataene på computeren.

De mest kendte producenter af CO2-måleudstyr omfatter Chauvin Arnoux, Extech, Fluke, Komerci, TFA, VOLTCRAFT, Vernier, Ebro, Rotronic og Testo.

Hvad kan du gøre med en CO2-måler?

Udendørs luft har et gennemsnitligt CO2-indhold på ca. 400 ppm. Måleenheden ppm står for "parts per million" og angiver antallet af dele pr. million. En øget CO2-koncentration i indendørs og fællesområder er et tegn på utilstrækkelig ventilation. Gassen spredes hurtigt i dårligt ventilerede rum. Fra en CO2-grænseværdi på 1000 ppm opfatter vi rumluften som brugt. Jo flere mennesker der er i et rum, jo hurtigere stiger mængden af CO2, som vi så registrerer i form af ubehagelige dampe.

For meget CO2 er problematisk for kroppen, da det hæmmer optagelsen af ilt i lungerne, selv i lave koncentrationer. Velfærd er nedsat ved koncentrationer på mere end 800 ppm. Mulige konsekvenser af tæt luft er opmærksomhedsforstyrrelser og koncentrationsforstyrrelser. Med CO2-måleren kan du bestemme det rigtige tidspunkt at lufte ud, f.eks. ved at tilføre frisk luft ved at åbne vinduet.

De håndholdte måleapparater er også meget velegnede til industrielle anvendelser. Apparater og systemer, der er afhængige af tilførsel af frisk luft, kan kalibreres ved målrettet CO2-måling og om nødvendigt ventileres. Måleapparater spiller en vigtig rolle, når man opbygger systemer, der producerer deres egen CO2. De bruges også til opbevaring og transport af CO2-gas og tøris, til emissionskontrol og til vurdering af miljøpåvirkninger.

Hvorfor er det vigtigt med en CO2-måler?

Der er en række grunde til at overvåge CO2 i virksomheder, offentlige og private rum.

På kontorer, i uddannelses- og seminarrum, i hjem, på værksteder og i produktionshaller er kuldioxid en almindelig produktivitetshæmmer. For mange mennesker fører et forhøjet kuldioxidniveau til nedsat årvågenhed, dårlig koncentration og træthed. Resultatet af sådanne forstyrrelser er ofte en nedgang i den samlede præstation og i sidste ende i den personlige produktivitet. De sundhedsmæssige virkninger hos mennesker kan føre til Sick Building Syndrome SBS med spændinger, irriterede slimhinder og hovedpine. I høje koncentrationer kan C02 forårsage bevidstløshed ved indånding. Gassen er tungere end luft og er koncentreret i lavninger i jorden. Dette kan være problematisk i f.eks. landbrugssiloer eller autoværksteder.

Det er vigtigt at bestemme og registrere CO2-værdierne, når man opstiller, kontrollerer og vedligeholder ventilationssystemer. Regelmæssige nye målinger sikrer regelmæssig drift med tilstrækkeligt luftskifte og perfekt hygiejne. Som en del af den kontrollerede ventilation understøtter måling af kuldioxidværdierne energieffektiv airconditionering og bygningsautomatisering. Måleresultaterne tjener som grundlag for programmering af automatiske ventilationssystemer, der ventilerer rummene omkostningseffektivt efter behov, afhængigt af den faktiske belægningsgrad.

I kommercielle systemer er overholdelse af CO2-grænserne ofte afgørende for produktionen. Rutinemæssig bestemmelse af CO2-værdier forhindrer en snigende CO2-overmætning i industrielle eller landbrugssystemer. CO2-detektorer, som kan installeres i alle rum, overvåger også løbende kuldioxidkoncentrationen.

Hvordan fungerer en CO2-måler?

De fleste CO2-målere til indendørs brug anvender infrarødt lys til at måle mængden af CO2. Kuldioxid har den egenskab, at det absorberer infrarød stråling på en bestemt måde. Den infrarøde sensor i CO2-målekammeret bestemmer, hvor meget af det infrarøde lys fra lyskilden der absorberes af gassen. Gaskoncentrationsværdien bestemmes på grundlag af den resterende lysintensitet.

Ud over enheder med indbyggede rumluftsensorer eller udskiftelige kabelsensorer findes der modeller med trådløse Bluetooth-sensorer, NFC-sensorer og smarte sensorer med smartphone-betjening.

Måleudstyret er kalibreret på fabrikken. En manuel eller automatisk kalibreringsfunktion forhindrer, at sensoren afviger fra nulpunktet. Nogle modeller kræver et kalibreringssæt til kalibrering.

Hvad er forskellen mellem et CO2-måleinstrument og en CO-alarm?

CO2-måleinstrumenter viser mængden af kuldioxid og andre klimarelevante parametre. Brug en kulmonoxiddetektor, eller CO-detektor, til at registrere en øget koncentration af kulmonoxid i rumluften. Disse anordninger advarer folk om udslip af kulilte og minimerer dermed risikoen for kulilteforgiftning. Forbrændingsprocesser, f.eks. i varmeanlæg, producerer meget giftig kulilte, som er lugtløs, usynlig og smagløs.

Vigtige udvælgelseskriterier for CO2-måleudstyr

Vær opmærksom på følgende punkter, når du køber et måleapparat:

  • Målefunktioner eller mængder Baseret på produktbeskrivelsen kan du se, hvilke sensorer der er tilgængelige til diagnosticering af luftkvalitet. Ud over kuldioxidkoncentrationen viser 3-i-1-enhederne også relativ luftfugtighed og temperatur. Afhængigt af modellen måler 5-i-1-enhederne også lufthastighed, lufttryk eller dugpunkt. Enheder med datalogger- eller optagefunktion til langtidsovervågning af CO2-indhold, temperatur og fugtighed registrerer testresultater med et tidsstempel i den målte værdihukommelse.
  • Strømforsyning Strømforsyningen sker via en strømadapter, batterier eller genopladelige batterier. Overhold venligst den angivne kabellængde. En automatisk slukning, når den ikke er i brug, er praktisk for at spare på batterierne.
  • Måleområde Måleområdet angiver den båndbredde, inden for hvilken detektoren kan bestemme måleresultater som f.eks. CO2-indhold.
  • Aktiveringstid (bp) Den angivne reaktionstid angiver, hvor hurtigt sensoren i sonden registrerer en ændring.
  • Anvendelsesområde Anvendelsesområdet angiver de vejrforhold, der er tilladte for enheden, f.eks. temperaturområde og maksimal luftfugtighed. 
  • Nøjagtighed En måling af høj kvalitet afhænger af nøjagtighed. Ved hjælp af målenøjagtigheden i procent kan du finde ud af, hvor meget procent måleresultatet kan afvige fra den faktiske værdi. Jo mindre procentdelen af et måleapparat er, jo mere nøjagtigt måler det.
  • Opløsning Opløsningen angiver trinstørrelsen og dermed den mindste mærkbare forskel i de målte værdier, f.eks. 1 ppm. Jo højere opløsning, jo mere nøjagtige målinger.
  • Display Et stort, letlæseligt og oplyst display er vigtigt. Funktioner som f.eks. farveindikatorer, justerbare alarmer og visning af dato og klokkeslæt samt logning og lagring af målte værdier forenkler brugen af rumluftmåleren.