Købes oftest

  Meest gekocht

  Bedst bedømte produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgiver

  Med en god termostat kan du spare en masse penge samt leve mere komfortabelt. Forskellige undersøgelser har vist, at opvarmning udgør mere end halvdelen af ​​energiforbruget. Selvfølgelig er et dejligt varmt hus lækkert, men er det virkelig nødvendigt, at enhver radiator er tændt? Og glemmer du af og til at slukke for termostaten, når du går ud eller går i seng?

  Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

   

  Varmestyring: Komfortabelt og du sparer på varmeudgifterne

  • Hvad er en varmestyring?

  • Hvilke typer og typer af varmestyringer findes der?

  • Facit er, at du køber den rigtige varmestyring

  • Eksempler på anvendelse til varmestyring

  • FAQ – ofte stillede spørgsmål om varmestyringer

  Varmestyring
   

  Hvad er en varmestyring?

  Hustværsnit

  At styre en opvarmning er at regulere den og ikke at holde den statisk i en bestemt præstationstilstand. Målet er at foretage en styring, der så vidt muligt netop dækker opvarmningsbehovet, for at drive opvarmningsanlægget med den bedst mulige effektivitet.

  En velfungerende og optimalt indstillet varmestyring hjælper med til at spare energi, sænker driftsomkostningerne og skåner miljøet.

  Moderne og intelligent varmestyring øger ikke kun komforten, men giver derudover også omfattende komfortfunktioner. På denne måde kan du bekvemt betjene de digitaliserede trådløse varmestyringer via din hjemme-pc eller endda via app på din smartphone.

  Det er også muligt at forespørge og overvåge aktuelle driftstilstande. Nogle systemer kan i tilfælde af fejl sende en passende meddelelse og dermed hjælpe med at undgå ubehagelige overraskelser i tilfælde af udfald af varmen.

   

  Hvilke typer og typer af varmestyringer findes der?

  Termisk kamera

  Der findes varmestyringer for forskellige delkomponenter i varmesystemer.

  De mest kendte er radiatortermostaterne; det er rumtemperaturregulatoren, der er monteret direkte på radiatorer. Mekanisk arbejdende radiatortermostater er stadig de mest almindelige. De har som regel ingen direkte temperaturindstilling i grader celsius, men kun en skala med dimensionsløse talværdier, der f.eks. spænder fra 1 til 6. Elektroniske radiatortermostater er langt mere komfortable og præcise. De muliggør en præcis og i grader celsius aflæselig indstilling af den ønskede rumtemperatur og regulerer meget præcist og fintfølende. Med et indbygget ur giver det mulighed for programmering af forskellige dags- og ugeprogrammer, der sikrer den ønskede temperatur.

  Rumtermostater er normalt beregnet til montering på væggen. De findes også i forskellige versioner.

  Spar energi på effektiv vis

  De mest enkle er opbygget med mekaniske bimetal-regulatorer. Elektroniske regulatorer er mere præcise og tillader til dels også PWM-regulering i stedet for en enkel on-off-regulering. Digitale rumtermostater er de mest effektive. Du kan frit programmere af brugeren. Via displayet kan alle indstillinger nemt foretages og den aktuelle temperatur styres. Rumtermostater findes både med indbygget temperaturføler og med separat føler, f.eks. for at fastsætte gulvvarmernes maksimale driftstemperatur. Koblingsudgange er enten beregnet til fast kabelføring eller rumtermostaten kommunikerer trådløst med de passende modtagere, som kan styre de tilhørende aktuatorer. Der kan også fås udformninger som mellemstik til beskyttelseskontaktstikdåser.

  De såkaldte Universal- eller universaltermostater er ofte udviklet som simple en-fra-regulatorer. Også de findes som mekaniske, elektroniske og digitale regulatorer. Afhængigt af det indstillelige temperaturområde egner de sig universelt til diverse formål inden for Varme- og køleteknik. Monterings- og industritermostater bruges - også som topunktsregulator - til styring af Varme- og kølesystemer. Alt efter behov er de beregnet til montering eller tilbygning eller fås i udførelser til montering på din-skinne.

  Cirkulationsstyringer bruges til kun at lade elektriske opvarmnings-cirkulationspumper i varmtvandskredsløbet køre, når det er nødvendigt. Med disse styringer er det muligt at udnytte fordelene ved eksisterende cirkulationspumper – for eksempel meget korte ventetider ved vandopvarmning – uden at skulle acceptere ulemperne ved et højt energiforbrug. Man opnår de temperatursensorer, der skal monteres på rørsystemet, hvis værdier analyseres af cirkulationsstyringen.

  Behageligt indeklima

  Trådløs varmestyringer giver ikke kun mulighed for enkle moderniseringer af ældre varmestyringer, de sparer desuden for tidskrævende ledningsføring ved nye anlæg og reducerer dermed installationsomkostningerne.

  Her kan man ikke kun integrere klassiske aktuatorer som for eksempel aktuatorer fra gulvvarme, men også trådløse radiatortermostater og en lang række andre komponenter. Alt efter udførelse er der avancerede og meget komfortable anvendelsesmuligheder i forbindelse med applikationer som Conrad Connect, Apple HomeKit eller IFTTT.

  Moderne højeffektive varmepumper med integrerede, elektroniske reguleringsfunktioner bidrager til en effektiv drift af varmeanlægget. Deres elforbrug er betydeligt lavere end konventionelle uregulerede varmepumper, hvilket fører til betydeligt lavere strømomkostninger, når der er tale om relativt lange funktionstider i opvarmningssæsonen. Desuden reducerer de forstyrrende strømningslyde til radiatorer og i rørsystemet, da de kontinuerligt tilpasser pumpehastigheden og pumpemængde til det faktiske behov.
  Moderne varmestyringer øger ikke kun komforten i bolig- og arbejdsrum, men sørger også for omfattende energi- og dermed omkostningsbesparelser gennem avancerede funktioner. Ud over den rene komfortforstærkning betales installationen af moderne elektroniske varmestyringer derfor ofte allerede efter kort tid.

   

  Facit er, at du køber den rigtige varmestyring

  Varmestyring

  Alt efter varmesystemet giver det de nødvendige komponenter. Radiatortermostater kan fås stort set overalt og er nemme at udskifte med elektroniske termostater. Trådløse radiatortermostater kan desuden nemt integreres i trådløse varmestyringer. Den lokale betjening på den elektroniske termostat kan alligevel altid lade sig gøre.

  Gulvvarme i bygninger af ældre konstruktion har endnu ikke en tidssvarende rumregulering. Ofte opnås der ved hjælp af strømningsmængderegulatoren på varmefordeleren en tilnærmelse til den ønskede temperatur ved længere tids prøvning af hvert rum; den egentlige regulering sker centralt over udendørstemperatursensoren og fremløbstemperaturen. Der tages ikke hensyn til påvirkninger som sollys eller drift af andre varmekilder i rummene. Her kan det under alle omstændigheder betale sig at opgradere en trådløs rumregulering.

  Gamle varmepumper er ægte strømslugere og skal udskiftes med nye højeffektivitetspumper. De arbejder autonomt og selvstapterende, en yderligere styreenhed er ikke nødvendig.

  Trådløse varmestyringer er tilgængelige i udførelser, som kan integreres i husautomatiseringssystemer. Der er også adgang til systemer, der kan betjenes på afstand, for eksempel via smartphone. Det kan være fornuftigt, hvis der er behov for løbende overvågning og styring, som på feriehuse eller i ferieperioder.

   

  Eksempel på anvendelse 1: Udskift defekte eller ineffektive opvarmningspumper

  Eksempel på anvendelse

  Cirkulationspumper i Varme- og varmtvandsstrømme har som regel en lang levetid. Efter en lang driftstid kan lejerne dog låses og producere sammenklappelige lyde, der kan høres under strukturlyd i rørledningssystemet i hele huset.
  Det er relativt nemt at udskifte, når der i rørnettet er afspærringsventiler på pumpens suge- og trykside. Når de elektriske forbindelser på den gamle pumpe er løsnet, lukkes stopventilerne, og omløbermøtrikkerne på rørflangerne løsnes forsigtigt. En underordnet spand fanger udstrømmende vand. Nu kan den gamle pumpe tages ud. Monteringen af den nye cirkulationspumpe sker i omvendt rækkefølge. Det skal bemærkes, at nye, for det meste allerede medfølgende pakninger anvendes, og at rørforskruningerne efter indbygning kontrolleres for tæthed. Varmeanlægget skal derefter udluftes.

   

  Eksempel på anvendelse 2: Eftermontering af enkeltrumregulering til gulvvarme

  Eksempel på anvendelse

  Du skal bruge en trådløs varmestyring, som består af det nødvendige antal trådløse rumtermostater og trådløse modtagere eller en flerkanalet trådløs modtager og tilhørende aktuatorer. Det er ikke nødvendigt at gribe ind i vandkredsløbet.
  Sæt den trådløse rumtermostater i de enkelte rum på et egnet sted. Det er ideelt til at gøre positioner på indvendige vægge, der ikke er beskåret af solen i løbet af dagen. Den trådløse modtager monteres tæt på varmekredsløbet og kræver netspænding til strømforsyning. Efter montering af aktuatormotorerne på varmekredsløbet tilsluttes disse elektrisk til den trådløse modtager. Nu skal kun de trådløse rumtermostater indlæres på modtageren ( Bemærk venligst, at korrekt tildeling til servomotorer og varmekredsløb skal overholdes!), og funktionen skal kontrolleres.

   
  Eksempel på anvendelse

  Eksempel på anvendelse 3: Udskift termostatventiler på radiatorer

  Ved at skrue omløbermøtrikken af den gamle termostat, kan denne nemt trækkes af reguleringsventilen. Vand træder ikke ud. Den nye termostatventil monteres i den rigtige position, og omløbermøtrikken trækkes tilbage. Elektroniske termostatventiler udfører nu automatisk en tilpasning, så kun klokkeslæt og dato skal indstilles, og det ønskede varmeprogram skal vælges. 

   

  Bemærk: Ved alt arbejde på elektriske anlæg skal de gældende sikkerhedsregler overholdes!

   

  FAQ – ofte stillede spørgsmål om varmestyringer

  Kan jeg selv udskifte mine gamle mekaniske termostatventiler på radiatorer med nye elektroniske termostatventiler?

  Det er muligt uden problemer, et indgreb i vandkredsløbet er ikke nødvendigt. Man skal blot være opmærksom på, at der er tilstrækkelig plads til de nye elektroniske termostater, og at tilslutningsgevindet passer. For det meste medfølger der flere adaptere, så monteringen næsten altid er mulig.

  Hvad er en PWM-regulering?

  PWM betyder pulsbreddemoduleret regulering. Reguleringselektronikken tilpasser sig i forbindelse med varmestyringer – oftest forbundet med en selvoptimeringsfunktion – til reguleringskredsløbets træghed. I stedet for »fra« ved overskridelse af den indstillede temperatur og »til« ved underskridelse taktes her med kortere intervaller. Det er for eksempel hensigtsmæssigt ved gulvvarme med tilsvarende inerti. Generelt optimerer sådanne regler komfort og overholdelse af nominel temperatur.