Rådgiver

  Det bliver stadig vigtigere at sikre din ejendom. Uanset om det drejer sig om at sikre dine forretningslokaler eller dit hjem, stiger antallet af indbrud. Det er bedre at investere i et godt overvågningssystem end i en følgeskade af et indbrud. Vi tilbyder alt inden for sikkerhed: fra en enkel (men effektiv) vinduesikkerhed til avancerede sikkerhedssystemer, inklusive optagemuligheder, der kan justeres på afstand. Valget er dit.

     Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

  Sikkerhedsteknik: Beskyttelse til kontor og i hjemmet

  Både firmabygninger eller kontorer, men også private bygninger bliver stadigt oftere mål for dem, der bryder ind. For at gøre det vanskeligt for uvedkommende at komme ind i deres besiddelse, findes der en række hjælpemidler inden for sikkerhedsteknik. Med alarmanlæg, overvågningskameraer eller dør- og vinduesbeskyttelse kan du beskytte dig mod indbrud. I usnert råd får du at vide alt, hvad du skal vide for at sikre dine bygninger. 

  • Hvad er sikkerhedsteknologi?

  • Hvilken sikkerhedsteknik finder du hos Conrad?

  • Hvilke tekniske data er vigtige ved køb af sikkerhedsteknologi?

  • Hvad skal du gøre, når du anvender sikkerhedsteknologi?

   
   

  Hvad er sikkerhedsteknologi?

  Sikkerhedsteknologi omfatter ikke blot sikring af vinduer og døre mod indbrud eller sikker opbevaring af værdigenstande. Der er sikkerhedsrelevante områder, som ikke har noget med tyveri og indbrud at gøre, og hvor der er behov for at garantere sikkerhed i andre henseender. Dette omfatter f.eks. flugt- og redningsveje i offentlige bygninger, industrianlæg og sundhedssektoren eller overvågning af rum og udendørsområder.

  Hvad er sikkerhedsteknologi?

  Sikkerhedsteknologi er altså alle tekniske anordninger, der kan afværge alle tænkelige farer for mennesker og deres ejendom. Sikkerhedsteknologi anvendes lige så alsidigt som de potentielle farer. Den grundlæggende funktion af sikkerheds- og overvågningsteknik er i mange tilfælde, at en sensor overvåger et område, hvor nøjagtigt forudindstillede parametre gælder. Hvis en parameter over- eller underskrides, afgiver den bagved-valgte elektronik et signal, som udløser yderligere processer.

  Et enkelt eksempel: En magnetkontakt er aktiv ved et tændt alarmanlæg og registrerer "vinduesvinger lukket" – systemets signalafgivelse: "Ingen". Hvis vinduesrammen bevæger sig ud af positionen ved aktivt alarmanlæg, giver det en impuls til det system, der efterfølgende udløser yderligere processer, såsom »sirene til«, »sikkerhedsdør låses yderligere« eller »foretager automatiske opkald til vagttjeneste/politi«.

  Indbrudssikring-sag 2016

  I 2015* blev der rapporteret om i alt 167.136 tyveri af boligmassen, hvilket er en stigning på 9,9 % i forhold til den foregående periode.
  Hvis der således sker et dagligt kolbrud et eller andet sted i Tyskland mere end 19 gange om dagen, bør man i fremtiden måske gøre det lidt vanskeligere for potentielle endere at komme ind i deres daglige virksomhed.

  * foreløbige data – de officielle tal blev fremlagt af det tyske indenrigsministerium den 23. Maj 2016.

   

  Hvilken sikkerhedsteknik finder du hos Conrad?

  Valget i Conrad-butikken giver mulighed for installation af sikkerhedsteknik i næsten alle tænkelige områder:

  Alarmanlæg

  Alarmanlæg

  Alarmanlæg fås i talrige udførelser, fra startpakke til komplekse systemer, som kan integreres i Smart-home- eller Office-miljøer. I den forbindelse skelnes der i den tekniske tilgang mellem kabelbaserede alarmsystemer og trådløse alarmsystemer.

  Under dette menupunkt finder du desuden diverse materialer til mærkning af sikre områder.

   
  Flugtvejsskilt


  Flugtvejsskilte

  I denne kategori af sikkerhedsteknologi er belyste og ubelyste skilte til flugt- og redningsveje samlet. Dertil kommer nødbelysninger, til dels kombineret med henvisningsskilte og bufferbatterier til strømafbrydelser. Disse elementer er tilgængelige til forskellige monteringsmetoder.

   

  Faresensor

  Ved alarmer forstås advarselsapparater, der anvendes i forbindelse med flydende eller gasformige medier: Vand-, gas-, brand- og røgalarmer. Dertil kommer strømafbrydelsesalarmer og som eget menupunkt Smart Home-systemet "Nest" fra den amerikanske virksomhed "Nest Labs" i Californien.

  Faresensor
   
  Sikkerhedsudstyr til voksne og børn

  Sikkerhedsudstyr til voksne og børn

  I området personbeskyttelse finder du elektroniske, men også enkle mekaniske løsninger, for eksempel åndedrætsværn, beskyttelsesbriller og -hjelme samt tilbehør, ildslukkere, peberspray og børnesikring til anbringelse på stikdåser. De elektroniske produkter omfatter babyalarmer, GPS-trackere, natlamper og PMR-radioer (PMR er forkortelsen for private Mobile Radio med en rækkevidde på ca. 4 til 10 km).

   
  Sikkerhedsudstyr til døre og vinduer

  Sikkerhedsudstyr til døre og vinduer

  Også inden for dør- og vinduessikkerhedsteknik er områderne mekanik og elektronik repræsenteret: På den ene side finder du kodelåse og samtaleanlæg, på den anden side lukkecylinder med nøgler, dør- og vindueslåse samt dørspioner. Sidstnævnte findes også som elektronisk version.

   
  Beskyttelse af værdisager

  Beskyttelse af værdisager

  I menuen beskyttelse af værdigenstande finder du postkasser, tegnebøger og kassettebånd, pengeseddeldetektor og -tæller, nøglering og nøglekasser, pengeskabe fra diverse pris- og sikkerhedsklasser samt hængelåse. Hængelåse Ja, også den findes nu med Bluetooth eller fingeraftrykssensor, altså spækket med elektronik.

   

  Overvågningskameraer

  Overvågningskameraer

  Inden for videoovervågning kan du vælge mellem følgende produkter:

  • Trådløs videoovervågning til trådløs forbindelse af kamera og monitor
  • IP-videoovervågning til integration i eksisterende netværk og smart-home-miljøer
  • Kabelforbundet videoovervågning som ganske vist er en tidskrævende, men til gengæld meget sikker måde at overvåge på
  • Kamera-attrap tilbyder basisbeskyttelse, da de ligner ægte kameraer til forveksling og simulerer en funktion med blinkende LED'er og lignende
  • Mini-kameraer og kamufleret overvågningskamera falder ind under omgivelserne og opfattes ikke så hurtigt
  • Videoovervågning ABUS: System af den kendte sikkerhedsudbyder
   

  Hvilke tekniske data er vigtige ved køb af sikkerhedsteknologi?

  Det første krav bør være stabilitet i den mekaniske konstruktion, herunder de passende elektriske parametre for monteringsmiljøet. Planlæg købet omhyggeligt for i givet fald at kunne opgradere komponenter.

  Tænk også på strømforbruget! Sikringssystemer er som regel permanente på nettet.

  Mange udbydere supplerer deres komponenter med egne apps.

   
   

  Hvad skal du gøre, når du anvender sikkerhedsteknologi?

  Der skal tages hensyn til en række lovbestemmelser om databeskyttelse og beskyttelse af personlige rettigheder, når der anvendes video- og audio-overvågning.

  Sikkerhedsteknik og dennes tilbehør er egnet til bestemte anvendelsesformål (indvendigt, udvendigt, særlige miljøpåvirkninger). Manglende overholdelse kan føre til falske alarmer, uoprettelige skader og fuldstændigt svigt i anlægget.

  Trådløse alarmsystemer arbejder på et beskyttet frekvensbånd. Alligevel kan defekte komponenter i elektriske produkter, som for eksempel ventilatorer eller antenneforstærkere, forstyrre den trådløse overførsel - samt bevidste og modvillige indgreb udefra.

  Sikkerhedsteknologi bør i nødstilfælde være udstyret med batterier eller genopladelige nødstrømsbatterier (ikke til kontinuerlig drift).

  Ved skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af producentens angivelser, bortfalder garantien. Producenten påtager sig ikke noget ansvar for følgeskader.

  Sørg for, at der er en korrekt installeret strømforsyning.

  I industrielle anlæg skal man overholde de forskrifter til forebyggelse af ulykker, som konvoj fra det kommercielle arbejdsgivernes faglige andelsselskab inden for elektriske anlæg og driftsmidler har fastsat.

  Opbevar adgangsdata, specielt adgangs-koder eller adgangskoder, sikkert og utilgængeligt for tredjeparter.