Købes oftest

  Meest gekocht

  Bedst bedømte produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgiver

  Potentiometre er spændingsdelere, der kan indstilles manuelt. I vores sortiment adskiller vi roterende rotometre, glidepotentiometre og trimmere. Vi har også forskellige tilbehør til potentiometrene.

     Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

  Værd at vide til potentiometre

  • Hvad er et potentiometer?

  • Hvilke typer og typer af potentiometre findes der?

  • Købekriterier for potentiometre - hvad er det vigtigt?

  • Konklusion: På den måde køber du det rigtige potentiometer

  • Vores praktiske tip: Vær opmærksom på modstand, drejcykler og belastningsevne ved udskiftning

  • FAQ - ofte stillede spørgsmål om potentiometer

  Hvad er et potentiometer?

  Beslægtede temaer omkring potentiometeret

  Potentiometer

  Potentiometer er passive komponenter, hvis elektriske modstand - i modsætning til en fast modstand - kan indstilles trinløst ved mekanisk aktivering. De består af et elektrisk isolerende underlag, på hvilket det egentlige modstandsmateriale er anbragt, og en bevægelig gentag-kontakt, også kaldet en sliber. Potentiometeret har altid mindst tre elektriske tilslutninger, to til begyndelsen og enden af selve modstandsbanen og en til bevægelig glidekontakt.

  På den måde får man med den samlede modstand på den ene side en fast modstand og på den anden side en trinløst indstillelig modstand ved mekanisk opdeling af modstandsbanen i variable delmodstande. Ved tilslutning af en spænding opnås der en indstillelig spændingsdeler med tilsvarende delspændinger.

  Der anvendes potentiometer, hver gang der skal gennemføres en manuel regulering. Eksempler herpå er indstilling af omdrejningstal for elværktøj, lydstyrke- og lydindstillinger på lydenheder, regulering af en udgangsspænding eller af belysningens lysstyrkeniveau via en lysdæmper. En anden meget udbredt anvendelse af potentiometre er intern justering af elektriske og elektroniske kredsløb via variabel modstandsværdi eller ved anvendelse som spændingsdeler.

   

  Hvilke typer og typer af potentiometre findes der?

  Drejepotentiometer

  Mekanisk set skelner man ved potentiometre mellem drejepotentiometer og skydepotentiometer. En undergruppe af drejepotentiometer er trimmepotentiometre. Disse har ingen akse til optagelse af en aktiveringsknappen, men oftest en flad kærv eller en stilleskrue. De betjenes ved hjælp af en lille skruetrækker (indstillet).

  Nogle potentiometre, oftest er det drejepotentiometer, har en ekstra kontakt integreret i deres kabinet. Denne kontakt, som derefter aktiveres ved en af de mekaniske endstillinger, benyttes ofte til til til til- og frakoble for eksempel en enhed.

  Flerdobbelt potentiometer forener to eller flere potentiometre i en komponent. Der skelnes her mellem en fælles, altså mekanisk koblet betjening og en separat indstillingsmulighed med to knapper. De såkaldte motorpotentiometre er specialformer. De kan betjenes både manuelt og med den mekanisk tilkoblede elektriske servomotor. Derved er det også muligt at foretage en fjernstyret automatisering af aktuatorer.

  Trimmer

  De elektriske egenskaber for potentiometre defineres ved typen af modstandsmateriale og dets linearitet. Modstandsmaterialerne kan være et kul- eller metallag, og det er ligeledes almindeligt anvendt som modstand at anvende ledende plast og kompositmaterialer af keramik og metal. Sidstnævnte kaldes også Cermet-potentiometer. Trådpotentiometer har en skruformet modstandstråd, som er viklet om (for det meste keramisk) isoleringselement, som muliggør højere elektriske tabseffekter som stikpotentiometer.

  Man skelner mellem potentiometre med en lineær modstand, som svarer til betjeningsområdet, og potentiometre med logaritmisk karakteristik. Med logaritmisk potentiometer er det nødvendigt, hvis et særligt bredt indstillingsområde skal realiseres, for eksempel ved forstærkerkredsløb til lydstyrkeregulering.

   

  Købekriterier for potentiometer – hvad kommer det an på?

  Ved trimmepotometre efterspørges en særligt præcis indstillingsmulighed, for at foretage justeringer meget præcist og minimere driftsafvigelser så meget som muligt. Der er også muligt med flere gængse potentiometre, der i stedet for de normalt almindelige 210° til 280° drejevinkel giver op til 25 komplette omdrejninger.

  Også ved drejepotometre fås flere forskellige udførelser i forskellige trin. Med op til 10 omdrejninger er det også muligt med særligt præcise indstillinger via drejeknappen.

  Skydepotentiometret aktiveres altid, når der ønskes en hurtig betjening, eller den aktuelle indstillingsposition skal registreres hurtigt og entydigt. Placeret ved siden af hinanden giver de også mulighed for samtidig aktivering af flere skydepotentiometer, hvilket for eksempel er almindeligt og nødvendigt i forbindelse med mikserpulte med deres ofte mange glideregulatorer.

   

  Konklusion: På den måde køber du det rigtige potentiometer

  Er en høj indstillingsnøjagtighed nødvendig, egner sig især fleralmindeligt spiralpotentiometer og trimmer. Skydepotentiometret muliggør en hurtig betjening og lader skyderens position registrere med det samme på et øjeblik. Drejepotentiometer og trimmer med drejevinkler på op til 280° egner sig relativt universelt til de fleste standard-anvendelser, de kombinerer en ofte tilstrækkelig indstillingsnøjagtighed med hurtig tilgængelighed af den ønskede indstillingsværdi.

  Multipotentiometer muliggør - alt efter behov - fælles eller separate indstillinger. Netop i lydområdet ved stereo-programmer er de praktiske til både at justere lydstyrke- eller optageniveau sammen og separat. Trådpotentiometer er robust og fås også til højere effekttab.

  I området potentiometer-tilbehør finder du en lang række nyttige tilføjelser som knapper, fastgørelsesmateriale, koblinger, trimmernøgler, akselforlængelse, ledkoblinger og meget mere.

   

  Vores praktiske tip: Vær opmærksom på modstand, drejevinkel og belastningsevne ved udskiftning

  Hvis et defekt potentiometer skal udskiftes, bør man altid være opmærksom på, at modstandsforløbet (lineær, positiv eller negativ logaritmisk) svarer til den originale del. Også drejevinklen fra anslag til anslag skal overholdes, når der er anbragt en skala på enheden. Den elektriske belastning må naturligvis heller ikke være mindre end det potentiale, der skal udveksles.

   

  FAQ – ofte stillede spørgsmål om potentiometre

  Hvad betyder udtrykket "10 k lin" på et potentiometer?

  Den numeriske værdi angiver modstandsværdien i ohm, bogstavet »k« angiver kiloohm, en »M« svarer til Megaohm. I dette tilfælde altså til en modstand på 10 kiloohm eller 10.000 ohm. Hvis der efterfølgende ikke findes yderligere angivelser eller "lin"-mærkningen, er der tale om et lineært potentiometer. Et »+« eller »+ log« er derimod et positivt logaritmisk potentiometer, der viser en negativ logaritmisk karakteristik af modstanden.