Købes oftest

  Meest gekocht

  Bedst bedømte produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgiver

  Conrad tilbyder det mest omfattende udvalg af kondensatorer. En kondensator sikrer, at den elektriske ladning gemmes. Den benyttes blandt andet til at filtrere frekvenser, optage lyd, levere elektrisk energi til startmotoren i en benzinbil og meget mere. Conrad tilbyder en bred vifte af kondensatorer, der imødekommer så mange behov som muligt.

     Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

  Værd at vide til kondensatorer

  Kondensatorer hører til de vigtigste komponenter inden for elektroteknik og elektronik. Da deres specifikke egenskaber ikke så let kan erstattes af andre komponenter, fungerer de praktisk talt ikke elektronisk. Hvad kondensatorer er, hvilke typer der findes, og hvad det er vigtigt at være opmærksom på, når du køber dem, hører du i vores rådgiver.

  • Hvad er en kondensator?

  • Hvilke typer og typer kondensatorer findes der?

  • Købekriterier for kondensatorer - hvad kommer det an på?

  • Facit: På den måde køber du den rigtige kondensator

  • Vores Praxitip: Kondensatorer aflades

  • FAQ - ofte stillede spørgsmål om kondensatorer

   

  Hvad er en kondensator?

  Biopolær kondensator

  En kondensator er et passivt elektrisk element. dar. Som energiakkumulator har den evnen til at lagre tilført energi i et elektrisk felt, og derfor taler man her også om elektrisk opladning. Kapaciteten udtrykkes i kapacitet F (farad), hvor F svarer til den kapacitet, som en kondensator har, når den oplades i løbet af et sekund for en strøm på en ampere til en elektrisk spænding på et volt.

  Set fra et fysisk synspunkt består en kondensator i princippet af to elektrisk ledende flader, kaldet elektroder, og et mellemværende elektrisk isolator, som er dielektrikum. Kapacitetsværdi og spændingsstyrke afhænger af det effektive elektrodeareal, deres indbyrdes afstand og dielektrikets materialespecifikationer.

  Hvis man lægger en jævnspænding til en kondensator, løber der en elektrisk strøm, indtil kondensatoren er fuldt opladet, og dens spændingsværdi svarer til spændingskilden. Fra dette tidspunkt flyder der ikke længere en væsentlig strøm, modstanden tenderer derefter mod uendeligt. Samtidig forbliver opladning og energi gemt i kondensatoren. Ved vekselspændinger derimod sker der en kontinuerlig omladning, hvorfor kondensatorer udleder vekselstrømme. Kondensatorer (kapaciteter) opfører sig således nøjagtigt anderledes end induktiviteter, deres elektriske modstand falder med stigende frekvens.

  Filmkondensator

  Kondensatorer, der blandt andet anvendes til at udjævne ripplespænding i ensretterkredsløb, som støttekondensatorer, for at kunne overluge kortvarige afbrydelser af forsyningsspændingen gennem den gemte ladning, i filterkredsløb som højpas eller lavpas, til radiostøjdæmpning Som mellemdielektriske kondensatorer i switch-mode-strømforsyninger, til kompensation for reaktiv effekt i energiteknik og som energilagringsenhed, f.eks. til at tænde for blitzlamper eller udløse chokimpulser i medicinske defibrillatorer.

   

  Hvilke typer og typer kondensatorer findes der?

  Elektrolytkondensator

  Kondensatorer findes i en lang række forskellige konstruktioner for at opfylde de forskellige krav til det pågældende anvendelsesområde.

  Elektrolytkondensatorer, kort kaldet elektrolytkondensatorer, er polerede kondensatorer med meget høj kapacitet i forhold til deres volumen. Som anodemateriale anvendes der en meget tynd aluminiumsfolie. Dielectric består af aluminiumoxid, elektrolyt selv er gul eller flydende. Elektrolytkondensatorer skal altid tilsluttes korrekt, en polvending eller drift af vekselspænding kvitteres med deres hurtige svigt.

  Bipolare kondensatorer ligner meget elektrolytkondensatorer meget ved opbygningen. Også de har en høj kapacitet ved lille konstruktion, men kan i modsætning til elektrolytkondensatorer også bruges vekselspænding, da de netop er helt uepolt. De anvendes for eksempel i delefiltre og som koblingskondensator i forstærkerkredsløb.

   

  Trimmer-kondensator

  Drejekondensatorer, også kaldet trimmer til kondensator, trimmere eller skrabere, har en variabel kapacitet, der kan indstilles inden for bestemte grænser. De består af en fast pladepakke, der kan drejes ind i hinanden (i overensstemmelse med stator og rotor). Jo større overdækningen af pladerne og dermed den effektive elektrodeoverflade er, desto større er kapaciteten. Drejekondensatorer anvendes først og fremmest til stemme- og justeringsformål og til tilpasning af impedans i elektroniske kredsløb.

  Kondensatorer, der består af metalbelagt plastfolie eller en kombination af metal- og plastfolie, der er sammenrullet til en rulle og danner elektroder og dielektrikum. Foliekondensatorer er egnede til jævn- og vekselspændingsanvendelser og relativt billige. Forholdet mellem størrelse og kapacitet er godt, og nogle af dem har selvhelbredende egenskaber, hvis dielektrikum skulle blive gennemklaget. Ofte anvendes de som støjdæmpningskondensatorer, til lydanvendelser og i automobilområdet.

  Keramisk kondensator

  Keramikkondensatorer, de mest almindelige akronym, er opbygget af tynde oxidlag af keramisk materiale, og derfor kaldes de også keramiske flerlagskondensatorer eller MLCC (Multi Layer Ceramic Capacitor). De findes i et bredt kapacitetsområde fra nogle få pF til i øjeblikket ca. 47 µF og i driftsspændinger fra 6,3 volt til flere tusinde volt. Keramikkondensatorer i SMD-konstruktion er særligt kompakte - med høj potentiel kapacitet. Også Keramikkondensatorer er uden epol og dermed egnet til vekselspændings-anvendelser.

  Tantalkondensatorer er opbygget på samme måde som elektrolytkondensatorer og har en polaritet, der ubetinget skal overholdes. De punkter på grund af høj pålidelighed og en meget høj kapacitet i små byggestandarder. SMD-typer er desuden meget stød- og vibrationsbestandige, hvorfor de også gerne anvendes inden for bilelektronik. Som dielektrikum anvendes tantal pentoxid.

  Støjdæmpningskondensator

  Støjbegrænsningskondensatorer, også kaldet radiostyrede støjdæmpningskondensatorer eller sikkerhedskondensatorer, er specielt designet til undertrykkelse af uønskede støjsignaler. I elektriske eller elektroniske apparater lukker de enten kort eller afleder højfrekvente støjsignaler mod jord. Alt efter type skal de opfylde øgede sikkerhedskrav for at undgå farlige driftstilstande og berøringsspændinger i tilfælde af fejl.

   

  Ved supercaps eller superkondensatorer er der tale om passive komponenter, der ligner normale kondensatorer meget, men som opnår betydeligt højere kapacitet i forbindelse med lave driftsspændinger. De har en lav indre modstand, hvilket gør, at de kan bære relativt høje strømme ved op- og afladning. Supercaps er polariseret og derfor kun egnet til jævnspænding. Deres ladning holder dem i relativt lang tid, og derfor anvendes de også gerne i stedet for bufferbatterier.

   

  Købekriterier for kondensatorer - hvad kommer det an på?

  Filmkondensator

  Nogle kondensatorkonstruktioner kan fås både til konventionel (THT) bestykning og i SMD-teknik. Som udgangspunkt gælder det, at SMD-kondensatorer har fordele i form af stød- og vibrationsstyrke. Ikke alle typer er egnet til jævn- og vekselspænding. Det er vigtigt at tage hensyn til dette for at undgå tab og skader.

  Der er også forskelle i levetidsforventningerne. Et eventuelt fald i den aldrende kapacitet bør også tages i betragtning i kredsløbstilopbygningen ved hjælp af et tilsvarende sikkerhedstillæg for kapaciteten. Nogle foliekondensatorer har selvhelbredelsesegenskaber: En kortvarig overbelastning, for eksempel på grund af spændingsspidser, medfører ikke nødvendigvis et komplet udfald.

   

  Facit: På den måde køber du den rigtige kondensator

  SuperCap-kondensator

  Vær opmærksom på den maks. tilladte driftsspænding . Den må under ingen omstændigheder overskrides, heller ikke kortvarigt. Der skal anvendes særlige støjdæmpningskondensatorer med de relevante kontrolmærker til sikkerhedsrelevante applikationer inden for netspændingsområdet.

  Supercaps gemmer ganske vist en stor opladning, men kun med få volt. En serieforbindelse af flere identiske typer kan her være en løsning. Ved udskiftning af defekte kondensatorer skal de elektriske værdier for de nye dele være identiske.

  Vores Praxitip: Kondensatorer aflades

  Ved håndtering af kondensatorer skal det bemærkes, at afhængigt af deres kapacitet og spænding kan der være tale om betydelige og potentielt farlige mængder gods. For at undgå beskadigelse af kredsløb og forebygge ulykker bør kondensatorer derfor altid aflades, før der arbejdes med dem. For at gøre dette skal der vælges en egnet forbruger (afladningsmodstand). Kortslutning af polerne skal undgås, da der netop ved højkapacitive kondensatorer kan strømme meget høj strøm, hvilket kan føre til dannelse af gnister, beskadigelse af komponenter og svejsning af kontakterne.

   

  FAQ – ofte stillede spørgsmål om kondensatorer

  Hvorfor egner keramikkondensatorer sig for det meste mindre til audioanvendelser og forstærkerkredsløb?

  Den såkaldte piezo-effekt forårsager en lav egenspænding ved mekaniske rystelser eller vibrationer på kondensatoren, hvorved der kan opstå forstyrrende spændingsimpulser.