Liste
  Billedvisning
  Foretrækker du listevisningen? Skift blot her.
  Foretrækker du billedvisning? Skift blot her.

  Rådgiver

     Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

  Dørklokke og klokke: Dørklokkeanlæg og dørsignalgiver

  Klassisk dørklokkesystem på basis af en dørklokke eller en klokke er en enkel, alsidig og samtidig økonomisk mulighed for besøgsbesked og dørkontrol. De kabelforbundne eller trådløst styrede apparater egner sig som signalanlæg til erhvervsmæssig eller privat brug.

  • Hvad er der brug for en klokke eller en klokke?

  • Hvordan kan et ringesystem forbedre sikkerheden?

  • Hvilke dørklokker og gonger findes der?

  • Hvordan monteres dørklokker og gonger?

  • Hvilke udstyrskarakteristika er vigtige for dørklokker og gonger?

  • Hvor stor er den trådløse rækkevidde for de trådløse klokker?

  Dørklokker og klokker
   

  Hvad er der brug for en klokke eller en klokke?

  Ringeanlæg og klokke-systemer melder personer, sikrer indgangsområder og fungerer som signalgiver til gæster, medarbejdere og leverandører. Med en klokke eller en klokke som alternativ til dørsamtaleanlægget kan du ikke lade besøgende vente før døren og går heller ikke glip af nogen levering. Et tryk er tilstrækkeligt på dørklokkeknappen til at kunne mærkes indendørs.

  Trykkes der på dørklokkeknappen som udendørs enhed, afspiller dørklokken eller ringklokken som indendørs enhed den indstillede signaltone, en ringemelodi eller et optisk signal. Du kan trykke på den optionale døråbningsknap, som sikrer den besøgende, gæsten eller kollega adgang.

  Dørklokkeanlæg og klokke-systemer fås i mange varianter og versioner lige fra det simple en-knaps-ringeklokke til komplekse døråbningssystemer til virksomheder, lejeboliger og flerfamiliehuse.

  En klokke kan også anvendes som personopkald, sygefrakald, naboopkald eller alarmopkald for hurtigt at få hjælp i nødsituationer. På sårcentraler, servicefontakter, Info-points eller i lagerområdet kan dørklokker anvendes som huopkald til besked af medarbejdere uden blikkontakt.

  I støjende omgivelser kan en klokke for eksempel informere maskinførere eller værkstedsmedarbejdere. Modeller med LED-blinklys eller fotofælder kan advare personer med nedsat hørelse eller handicap.

   

  Hvordan kan et ringesystem forbedre sikkerheden?

  Som sikkerhedsløsning kan mange dørklokker og gong-klokker kombineres med bevægelsesalarmer og dør-/vindueskontakter, der udløser dørklokker. En sådan løsning er en praktisk mulighed for at overvåge tilkørsler, indgangspartier og gennemgange. Når du registrerer en bevægelse aktiveres signalgiveren og producerer en akustisk og/eller visuel alarm.

   

  Hvilke dørklokker og gonger findes der?

  Moderne dørklokkesystemer og klokker udmærker sig ved en nem montering og betjening. Ringeanlæg fås i to grundlæggende varianter: Som fast kabelbaseret dørklokkesystem og trådløst som trådløs dørklokke eller trådløs klokke.

  Dørklokker og gonger med fast kabelføring

  Et fast kabelbaseret ringeanlæg består normalt af mindst én ringeklokke, transformator og klokke eller et butikværk som signalgiver. Hvis det er nødvendigt, kan du supplere anlægget med en elektrisk døråbner. Denne minimumskonfiguration er velegnet som dørklokke eller en husdørklokke til et enkelt firma, et kontor eller en enfamiliehus.

  De enkelte elementer i et ringesystem er lige så gode ved nyindretning af bygninger som ved udvidelse eller renovering af et eksisterende ældre anlæg. Brug af eksisterende ledninger sparer tid og minimerer derved behovet for montering.

  Trådløse dørklokker og klokker

  Hvis en fast kabelføring ikke er mulig eller ønsket, får du adgang til et trådløst system. Disse består af mindst en trådløs dørklokke og en trådløs klokke og kan for det meste udvides.

  Der skal også være trådløse udvidelser til eksisterende, ledningsforbundne dørklokkeanlæg. Derved kan du bruge trådløse klokker som mobil signalgiver i haller, udendørs og længere eksterne enheder eller tilstødende bygninger. Trådløse modeller til Smart Home-løsninger forbindes med basisstationen eller gateway'en på det pågældende system. Du kan derefter interagere med de andre komponenter i Smart Home.

  Særlige modeller

  Nogle trådløse modeller gør det muligt at tildele hver enkelt sender sin egen ringemelodi. Du kan allerede på ringetonen se, hvilken sender der er trykket på. Ved hjælp af signalet ved klingerne skelnes der for eksempel mellem gæster på hoveddøren, på sideindgangen eller direkte foran på kontor- eller boligdøren. Differentiering af ringetone hjælper også, når du vil kombinere flere trådløse dørklokke-sendere og -modtagere med hinanden.

   

  Hvordan monteres dørklokker og gonger?

  Knapper, ringeklokke og trådløse klokker udmærker sig ved fleksible monteringsmuligheder. De kan opstilles, hænges op, skrues på væggen eller fastgøres uden skruer med dobbeltklæbende tape. Den medfølgende vejledning giver tips til kabelføring. Mange komponenter er udstyret med hurtiglukning-forbindelsesklemmer for en tidsbesparende installation.

  Trådløse løsninger klarer sig ofte helt uden montering og er klar til brug med det samme. Du kan nemt tilslutte en trådløs stikkontakt-klokke til en ledig stikdåse.

  Trådløs klokke med stikdåsetilslutning
   

  Hvilke udstyrskarakteristika er vigtige for dørklokker og gonger?

  Dørklokker og gonger er afhængigt af modellen udstyret med følgende betjeningselementer:

  Melodiknap / programmeringsknap

  Vælg ringetone eller melodi via melodi-, programmerings- eller Setup-knappen. Du kan også ofte foretage yderligere indstillinger og for eksempel indstille ringens længde. Nogle modeller gør det muligt at bruge egne melodier i MP3-format, som kan afspilles via USB-tilslutning.

  Volumenkontrol

  Via lydstyrkereguleringen kan du indstille lydstyrken på signaltoner eller kalemelodi på enheden. Som regel fastlæg lydstyrken en gang og ændrer volumen kun sjældent. Det kan være relevant med hyppige tilpasninger af ringelydstyrken i kontorer, virksomheder eller familier med børn. I dette tilfælde er en så enkel indstilling af lydstyrken som muligt fordelagtig for huset med taster, regulator eller skyder.

   

  Visuel visning

  Dørklokke med visuel visning via symboler eller LED'er som supplement til lufttonen kan du lydløst få besked. Ofte angiver apparaterne også, hvilken dørklokkeknap eller enhed der har aktiveret dørklokken.

  Trådløs klokke

  Tilslutninger

  Via klemmeblokke eller tilslutningsklemmer kan du afhængigt af model råde over forskellige forbindelsesmuligheder. Normalt er der tilslutninger til en dørklokkeknap eller et dørsamtaleanlæg og til strømforsyning via en strømforsyning eller med en beskyttet svagstrøm. Nogle enheder har valgfrie tilslutningsmuligheder til et blitzlys til yderligere eller alternative optiske meddelelser via lyssignal og til en ekstern højttaler.

  Strømforsyning

  Strømforsyningen sker ved fast kabelføring som regel via en klokketransformator. Ringeklokketransformeren sørger for, at netspændingen i 230 V falder til den passende lavere vekselspænding eller jævnspænding. Hvilken driftsspænding det valgte ringesystem har brug for, finder du i produktbeskrivelsen. Radiostyrede dørklokker bruger batterier eller genopladelige batterier.

  Batteriadvarselslampe

  En batteriadvarselslampe er vigtig ved trådløse klokker og radiostyrede dørklokker med strømforsyning via batterier. Displayet informerer dig i tide, når batteristrømmen er ved at løbe tør. På den måde er der tilstrækkelig tid til udskiftning af cellerne.

   

  Hvor stor er den trådløse rækkevidde for de trådløse klokker?

  Et vigtigt punkt på trådløse modeller er rækkevidden. Den er angivet i produktbeskrivelsen. Almindeligvis er modelspecifikke rækkevidder på op til 50, 100, 250 og 500 meter i åbent terræn. Afhængigt af forhindringer i det fri og bygningsmæssige miljø såsom vægge, bygninger og metalstrukturer og elektrisk udstyr kan den trådløse rækkevidde reduceres.

  Enheder med repeater-funktion, rækkeviddeforstærker eller afstandsmultiplikator kan lede signalet fra en klokke til den næste og dermed også bygge bro over større afstande.