Købes oftest

  Meest gekocht

  Bedst bedømte produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgiver

  Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

      

  Værd at vide om flerledede kabler

  • Hvad er flertrådede kabler?

  • Hvilke flerbenede kabler kan fås hos Conrad?

  • Værd at vide om flerledede kabler

  • FAQ – ofte stillede spørgsmål om flerbenede kabler

   

  Hvad er flertrådede kabler?

  Forgrenede kabler

  Begrebet »flerleder kabel« omfatter en lang række forskellige kabler og ledninger. Der er tale om kabler, som inden for yderisoleringen har mindst to strømledere isoleret fra hinanden. Antallet af disse kan for eksempel opnås med telefonkabler 200. En undtagelse herfra er jordingsbåndene, der ganske vist er fremstillet af fletværk, som ligner et litzetråd, men som er ledere ind i en elektrisk forstand. Alt efter anvendelsesformål anvendes der mange tværsnit, nogle kabler er indsætningsfærdige med stik og bøsninger (konfektioneret).

  Isoleringen beskytter indvendigt liggende ledere mod berøring samt andre ydre påvirkninger og har til dels specielle termiske og kemiske egenskaber. Ved anvendelsestemperaturen skelnes der mellem fast eller bevægelig montering. Silikone-isoleringer giver væsentligt flere temperaturområder end almindelige. For en systematisk og fejlfri arbejde skelnes lederisolationerne i flerbenede kabler i farver. Inden for yderisoleringen ligger mange kabler i såkaldt forsæbing eller snoing. Det reducerer den gensidige påvirkning af elektriske ledere.

  Med de flerbenede kabler, som Conrad tilbyder i butikken, er du i stand til at løse enhver installationsopgave i industriel, hjemmeog privat regi.

   

  Hvilke flerbenede kabler kan fås hos Conrad?

  De flerbenede kabler, der tilbydes hos Conrad, er i væsentlig grad opdelt efter anvendelsesområde:

   

  Alarm-, brandalarmskabel

  Alarm-, brandalarmskabel alarm-, brandalarmskabel

  Med særlige termiske egenskaber af isoleringen, delvist i skærmet udførelse

  Lyd-, video, ukonfektionerede

  Lyd-, video-, ikke-konfektionerede kabler

  Metervare i emballerede mængder

  Buskabel

  Buskabel

  Blandt andet slæbekæde-kompatible og torsionsbestandige kabler

  Datakabel

  Datakabel

  Til sikker dataoverførsel også over store afstande, nogle er beregnet til analyse af sensorsignaler, som styre- og USB-ledninger

  Jordingsbånd

  Jordingsbånd

  Kabel og metalbånd med højt tværsnit til jording af elektrotekniske anlæg

  Fladkabler

  Fladkabler

  I forskellige rastermål for tilslutning af computerkomponenter

  Enhedskabel, Gummikabel

  Enhedskabel, Gummikabel

  Til tilslutning af industrielle og budgetmæssige enheder til lavspændingsnettet

  Installationskabel

  Installationskabel

  Til realisering af husinstallation i lavspændingsnettet

  Koaksialkabel

  Koaksialkabel

  Til videresendelse af ofte højfrekvente, svage signaler

  Lysledere (LWL)-kabel, konfektioneret

  Lyslederkabler

  Til fejlfri signaloverførsel, installation med tilslutningselementer

  Lyslederkabel (LWL)-Kabel, ukonfektionerede

  Lyslederkabler

  Samme formål som konfektionerede varianter

  Netværkskabler, 1:1 kabling

  Netværkskabel

  Til installation af firmanetværk og deres tilslutning til den digitale verden udenfor, klar til brug med stik/tilslutninger

  Netværkskabel, ukonfektioneret:

  Netværkskabel

  Uden stik/tilslutninger

  Fotovoltaik-, solcellekabel

  Kabler specielt konstrueret til langvarig anvendelse udendørs

  SAT installationskabler

  SAT installationskabler

  Forbinder elementerne til et satellitmodtageanlæg, til dels med stik/tilslutninger eller delkonfektionerede

  Slæbekædemøbel

  Slæbekædemøbel

  Alle kabler i forskellige beskyttelsesudstyr til isoleringen, som kan anvendes i industrielle områder til strømforsyning af bevægelige maskindele. Her er nogle af de tidligere nævnte bus- og datakabler sammenfattet

  Spiralkabel

  Spiralkabel

  Ud over den klassiske telefontilslutning er der spiralkabel til strømforsyning af højdejusterbare skriveborde og andre transportabelt kontorudstyr, til dels med særlige mekaniske og elektriske egenskaber.

  Styreledninger

  Styreledninger

  Kabel til styring af køretøjskomponenter, persienner, el-motorer, sendere og meget mere samt til tilslutning til batterier

  Telefonkabel

  Telefonkabel

  Til udlægning af telefonlinjer, også i jorden eller under ugunstige betingelser for industrianvendelsen

  Det meget store antal produkter opstår ved, at nogle produkter tilbydes i forskellige længder, i forskellige længder, i sæt eller i metermål.

  Forgrenede kabler

  Inden for de anførte anvendelseskategorier kan der generelt vælges efter prisinterval, nyheder og tilbud (med RoHS), kundevurdering, filialtilgængelighed og efter producent (mærke). I teknisk henseende kan flerledede kabler vælges efter:

  Antal ledere: Op til 200.

  Længde af kabler: I centimeter, delvist i metervare

  Tværsnit af enkeltledere: I diverse mål

  Særlige kendetegn: Kemisk, olie- og/eller UV-bestandighed, egnet til udvendig eller jordføring, usædvanlig temperaturbestandighed, afskærmning i (specielle) underkategorier

  Kabeltype: Klassifikation ofte efter systematisk betegnelse, i kabler, for eksempel til højttalere eller mikrofoner med producentspecifikke egennavne.

  Forgrenede kabler

  Yderligere funktioner (ikke ved alle):

  CCA-leder

  Forkortelse for Copper Clad aluminium, til tysk » kobberbelagt aluminium«

  Flammehæmmende

  Udvikler kun lidt korrosive gasser og røg i tilfælde af brand

  Fleksibel

  Sammenfatter tråde i forskellige tråde

  Afskærmet

  Mærkning »…(St)…« i kabeltypen betyder afskærmning

  Halogenfri

  Isoleringen er fri for halogener (brom, jod, fluor, klor). Forhindrer giftig og korrosiv gas i tilfælde af brand

  Flad variant

  Lederføring principielt ved siden af hinanden med delbare vægge

  Torsionsbestandig

  Drejebestandig for eksempel ved anvendelse på bevægelige maskindele. Der sikres et muligt antal brud inden for et defineret temperaturområde

  Kabeltype: I henhold til de internationalt gængse forkortelser (bogstaver- og talkombinationer) - ofte en henvisning til anvendelsesmulighederne.

   

  Værd at vide om flerledede kabler

  Forgrenede kabler

  Alle ledere, ledninger og kabler er mærket med forkortelser. Der findes en europæisk og national standard. Eksempler:

  H henviser som første bogstav til kabel i henhold til det harmoniserede kortvisningssystem i Europa

  LiY betyder styrekabel til fast kabelføring, PVC-isolering, brandhæmmende

  FANC : engelsk forkortelse Flame Retardant Non corrosive for isoleringskapper, der er brandhæmmende og ikke afgiver korrosive gasser i tilfælde af brand (alternativ forkortelse: LSNH)

  A-2Y(L)2Y 02X2X0,6 SW er et telefondeltagerkabel med PE-isolering af ledere og kappens ledere til udlægning indendørs, udendørs, i jord, i vand og i beton

   

  FAQ – ofte stillede spørgsmål om flerbenede kabler

  Hvad skal man være opmærksom på ved anvendelse af flerbenede kabler?

  • Kabelinstallation hører til hånden af uddannet faglært personale, det gælder også ved installation og reparation i lavspændingsområdet. Der skal tages hensyn til gældende bestemmelser for at forhindre, at personer og genstande udsættes for elektrisk strøm.
  • På offentlige steder kan kabeludlægning være betinget af tilladelser.
  • Der skal træffes foranstaltninger vedrørende datasikkerhed i forbindelse med etablering af kommunikationsnet.
  • Hold dig til de angivne spændings- og strømområder, der er beregnet til kablerne. Det gælder bl.a. for de foreskrevne temperaturområder.
  • Overholder de minimalt tilladte bøjningsradier. Disse radier sættes forskelligt i tal, afhængigt af fast og bevægelig installation.
  • Ved reparationer skal der som erstatning altid anvendes kabler med samme elektriske egenskaber og ens farver-isoleringer.
  • Hvis det er relevant, skal der tages hensyn til særlige bestemmelser, f.eks. om offentlige bygninger, elevatorer, brandsikringssystemer og nødsystemer. Regelmæssig kontrol kan være obligatorisk i henhold til lovgivningen.
    

  Hvor længe holder et flerlederkabel?

  Levetiden for kabler angives af forskellige producenter med 30 til 50 år.

  Hvordan kan defekte, flertrådede kabler mærkes?

  • Tydeligt synligt kabel- og/eller isoleringsbrud eller -omrids, ofte ved ind- eller udfritning fra huse
  • Et totalt svigt af strømforsyningen eller de enkelte komponenter i en installation
  • Strømudsving, når de enkelte ledninger i kabelopbygningen afbrydes
  • Unnormal opvarmning af kablet
  • Afløste elektriske forbindelser på tilsluttede komponenter