Købes oftest

  Meest gekocht

  Bedst bedømte produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgiver

  Hvis du har brug for ledninger/kabler til at udføre en reparation eller et bestemt projekt, kan du nemt bestille det produkt, du står og mangler, online hos Conrad.

  Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

  Ledninger, kabler og enkeltledere: Forbindelse af elektriske ledere med hinanden

  • Hvilke ledninger, kabler og enkeltledere findes, og hvad anvendes de til?

  • Hvad skal man være opmærksom på ved valg af tråde, strenge og enkeltledere?

  Y-krydstråd findes i mange farver og med forskellige tværsnit.

  For at kunne realisere lukkede strømkredse skal strømkilder og -forbrugere forbindes med hinanden via elektriske ledere. I teknikken anvendes tråde, strenge og enkeltledere. Disse fås i mange forskellige versioner, takket være de mange forskellige krav. De er fælles om, at de skal have så lav ohmsk modstand som muligt og er elektrisk isolerede udefra. En anden vigtig anvendelse af ledninger er udviklingen af elektromagnetiske spoler og induktiviteter.

   

  Hvilke ledninger, kabler og enkeltledere findes, og hvad anvendes de til?

  • Tråde er runde metalliske ledere, som på grund af det massive tværsnit anvendes til stiv kabelføring og installation. Når tråde for ofte og for snævert bøjes, kan materialet trætte og gå i gang med bøjepunktet.

  • Litzetråde, typeidentifikationsmærker, består af mange meget tynde tråde, der er samlet til én ledning. Derfor er litzetråde fleksibel og kan anvendes til forbindelse mellem bevægelige tilslutninger. Desuden kan du nemmere lægge i rør og kanaler.

  Ledninger og tråde tilbydes både som enkeltledere og til flere ledere, for eksempel som tvilling-ledning eller som multitrådet fladkabel.

  Tråde og strenge til elektriske forbindelser består i de fleste tilfælde af kobber, fordi dette materiale med 0,018 µO m har en meget lille specifik modstand og er forbundet med lederne af 1. Klasse hører. Kobbertråde, der bruges til at trække elektroniske kredsløb, er som regel fortinnede. Det er nemmere at lodde.

  Til interne ledningsføring, der er utilgængelige udefra, findes også ledninger uden isolering. Disse fungerer f.eks. som stelforbindelse og er derfor spændingsfrie og kan om nødvendigt beskyttes mod utilsigtet kontakt og kortslutninger med isoleringsslanger.

  Hvis tråden er beregnet til videresendelse af højfrekvente strømme, er det en fordel, hvis den er forsølvet, fordi den stigende frekvens af skineffekt, som presser ledende elektroner til overfladen fra kernen i lederen, virker. Sølv har en endnu lavere ledning, som fører støjfølsomme signaler eller signaler, som ikke må udstråles, f.eks. Lav- eller højfrekvens, er udstyret med en EMC-effektiv afskærmning.

  Til isolering af omgivelserne og nabobordere er tråde og strenge beklædt med plastmateriale, normalt pvc med forskellige farver, mærket med »Y«. Til anvendelse i især industri og produktion og til udendørs brug er der specielt passende isoleringsmateriale.

  Isoleringens materiale er farvet, så de enkelte ledninger nemt kan spores og registreres i komplekse installationer og installationer. Til tråde, der anvendes i installationer eller kontaktskabe, er der af sikkerhedsmæssige årsager fastsat bestemte farver, for eksempel grøn-gul til beskyttelseslederen PE, brun eller sort til fase L og blå for neutralleder N.

  Litzetråde

  Litzetråde findes i mange farver.

  Lakeret kobbertråd

  Spoletråd, der anvendes til isolering, er beklædt med et lag lak, og derfor kaldes også »kobberlaktråd«.

  Lederne af tråde og strenge fremstilles i forskellige diametre. Det angives, hvor det runde areal af det tværsnitsareal, der er dækket af bruddele fra mm² til 250 mm². For at undgå utilladelig opvarmning bør strømtætheden i en elektrisk leder, målt i A/mm², ikke overstige en maksimal værdi. I teknikken ligger den maksimale strømtæthed for kobberledere på mellem 1,2 og 6 A/mm² alt efter anvendelse og omgivende temperatur. Ledernes maksimale strømbelastning under de normale omgivelsesbetingelser er fastlagt til den pågældende ledningstype i standarderne din VDE 0298-4, din VDE 0276-603, din VDE 0276-620 og din VDE 0276-1000.

   

  Hvad skal man være opmærksom på ved valg af tråde, strenge og enkeltledere?

  Til så godt som alle tekniske formål står der en passende type elektrisk ledning til rådighed. De vigtigste udvælgelseskriterier bestemmes af den elektriske belastning og de spændinger, der opstår, og de omgivende betingelser under drift. De tilladte værdier er angivet nøjagtigt i producentens datablade. I dag fås tråde, strenge og enkeltledere som opfylder RoHS-kravene.


  Eksempler fra praksis:

  • Til ledningsføring inden for elektroniske apparater og kontaktskabe egner sig sædvanlige Y-kontaktledninger og -tråde. Ved loddeforbindelser bør fortinnede enkeltledere vælges. Ved skrue- og klemmeforbindelser skal trådender forsynes med ledningsendemuffer. Til ledningsføring med vikleforbindelser er der specielle "wire wrap"-tråde.

  • Slagstyrken af isoleringen af tråde, strenge og enkeltledere skal være konstrueret således, at den er langt over den nominelle driftsspænding. Prøvespændingen for ledninger fra 50 V veksel- og 120 V jævnstrøm bør være i fem minutter ved 2.000 V.

  • Ved el-installationer må enkelte tråde kun lægges i rør og lukkede kabelkanaler. Lægning af overflade og væg er kun tilladt for kappeledninger. For at beskytte mod overskridelse af de maksimale strømbelastninger, der er fastsat i standarderne, skal der være passende beskyttelsesanordninger i strømkredsene, dvs. Sikringer. Eksempler: Ledere med 1,5 mm² skal sikres med 16 A, ledere med 2,5 mm² med 20 A. Ledninger og tråde til fase, neutral og beskyttelsesleder i en strømkreds skal have samme tværsnit.

  • Tråde og tråde til anvendelse i bilen er derfor udsat for store temperaturudsving skal derfor være egnet til et område fra -40 til over 100 0C.
  • Køretøjets ledninger udsættes for høje temperaturer.

  • I industrielle omgivelser og fremstillingsområder er elektriske anlæg og aggressive medier som olie, fedt, vanddamp og så videre udsat for UV-stråling i det fri. Isoleringen af de anvendte tråde, strenge og enkeltledere skal være egnet til sådanne miljøforhold.

  • Der stilles særlige krav til tekniske anlæg i sikkerhedsrelevante områder, f.eks. Elevatorer, dørbetjeningsanlæg og brandalarmanlæg. Her skal de elektriske forbindelser og dermed også alle ledninger og tråde i tilfælde af brand fortsat fungere i et bestemt tidsrum. I brandfarlige områder bør der anvendes halogenfrie isolater.