Rådgiver

  Leder du efter en elektrisk dørklokke, der skal installeres ved hoveddøren? Har du brug for et intercom til din kontorbygning? Eller vil du udskifte din gamle forlængerledning? Tjek vores brede produktudvalg under Conrads elektriske installationer. Her finder du en række forskellige produkter, lige fra stikkontakter til kontaktmaterialer, som du kan anvende derhjemme, i haven eller på kontoret.
   

     Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

  Værd at vide til el-installationer:
  Fremtidsorienteret elektroudstyr til alle bygninger

  El-installationer betegner etablering af elektriske anlæg i erhvervsmæssig eller privat brug. Bag elektriske anlæg gemmer der sig meget mere, end man kan se med det blotte øje. El-installationen omfatter blandt andet hustilslutninger, sikringsskabe, fordelere og underfordelere, strømkredse, kontakter, stikdåser, beskyttelsesanordninger og lamper. Uden den passende elektriske infrastruktur er det ikke muligt at køre en bygning på en nem, brugsvenlig og energieffektiv måde.

  Elektriske anlæg i kommercielle og offentlige bygninger samt i beboelsesejendomme forbliver normalt i funktion i årtier. Derfor skal elektroinstallationen være dimensioneret fornuftigt, kvalitetsmæssigt i top og godt sikret. Også ledningsudformning og montering af elektriske apparater hører til el-installationer. Mange af komponenterne monteres skjult. Det kan være fordelagtigt ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt og giver dig mange muligheder inden for rumdesignet og konfigurationen.

  • Hvorfor er god el-installation så vigtig?

  • Hvordan fungerer en el-installation?

  • Hvad skal man som udgangspunkt være opmærksom på ved el-installationer?

  • Hvad hører alt til el-installationen?

  • Sådan vælger du passende elinstallationsmateriale

  • Hvem må føre, ændre eller reparere el-installationer?

   

  Hvorfor er god el-installation så vigtig?

  El-installationen sørger for en pålidelig og sikker strømforsyning i dine rum, for eksempel til anvendelse af elektrisk belysning, Varme-, kulde- og ventilationsteknik, maskiner og tekniske anlæg. En fagligt korrekt udført el-installation er en forudsætning for en sikker, komfortabel, energieffektiv, økonomisk og fremtidsorienteret anvendelse af bygninger. En god el-installation sikrer helt enkelt, at der er nok betjeningssteder og stikdåser i dine rum. Den forebygger dog også ledningsbetingede enheds- og maskinudfald og forhindrer blitz- og overspændingsskader, brande samt strømulykker.

  Moderne kommunikationsanordninger og nye digitale anvendelser stiller særligt høje krav til el-installationen. Netop når du skal opsætte et elektrisk anlæg på ny eller modernisere en eksisterende bygningsinstallation, skal du være opmærksom på en elinstallation, der er tilpasset til dit behov og er tilstrækkeligt dimensioneret. Dette omfatter sikkerhedsteknisk og effektivitetsoptimeret elektroteknisk udstyr med tilpasning til fremtidige Smart Home- og Smart Building-anvendelser. Vær i den forbindelse også opmærksom på eventuelle ændringer i brugen af rum.

   
   

  I vores butik får du alle de komponenter, som du har brug for til dine el-installationer, fra en kvalificeret hånd. Det tilbudte installationsmateriale og det innovative driftsmiddel fra kendte mærker opfylder foreskrevne standarder og høje kvalitetskrav. De er lige så velegnede til nyretningen eller udvidelse af elektriske anlæg samt til kontrol, reparation og eftersyn af el-installationer.

   

  Hvordan fungerer en el-installation?

  El-installationer

  Elinstallationer bevæger sig normalt inden for området op til 1.000 volt vekselspænding og op til 1.500 volt jævnspænding. El-installationen strækker sig fra central bygningstilslutning via kabelvejene til hoved- og underfordelere, sikringsautomater, mellemliggende dåser og kontakter til stikdåser, lamper og fast installerede elektriske apparater samt maskiner.

  Der er flere varianter til gennemførelse af el-installationer. Ved en hovedsageligt central el-installation bliver så mange komponenter som muligt forenet i området af fordelere. Fordelen ved denne variant er en høj komponentkoncentration og dermed en nem kontrol og vedligeholdelse af anlægget. Ved decentrale el-installationer monteres modulerne i nærheden af de pågældende forbrugere. Derved opnås en bedre anlægsoversigt.

  El-installationer kan installeres under puds, puds eller puds. Til industri- og produktionsanlæg er der en omkostningsbesparende og servicevenlig installation, der er venlig på puds. I erhvervsmæssig sammenhæng, for eksempel i kontorer, butikker og opholdsrum samt i private områder, er udvendig montering blevet udbredt på grund af optiske fordele.

   

  Hvad skal man som udgangspunkt være opmærksom på ved el-installationer?

  Til den normvenlige udførelse af installationsarbejde i det elektriske område skal du bruge et stort antal forskellige tilslutnings- og sikringskomponenter, monteringsmaterialer, kontakter og dåser. Overholdelse af VDE-bestemmelser og din-standarder ved produktudvalg, installation og montering sikrer kvaliteten, sikkerheden og brandsikring af dine el-installationer.

  Der findes en lang række standarder, forskrifter, forordninger og love, som gør det muligt at opføre og drive elektriske anlæg. Serien VDE din 100 samt standard din 18015 indeholder vigtige principielle retningslinjer. Der skal forefindes eller oprettes en dokumentation for hvert elektrisk anlæg. Den beskriver anlæggets aktuelle tilstand og overdrages til operatøren som led i godkendelsen.

   

  Hvad hører alt til el-installationen?

  Valg og sammensætning af de rigtige materialer, apparater og værktøj er en forudsætning for en pålidelig el-installation i bygninger. Vær opmærksom på de produktegenskaber, der passer til dine tekniske krav, når du køber komponenterne til dit projekt.

  Strømkabel

  Strømkablet samler flere, indbyrdes isolerede ledere. De er beregnet til korrekt transport af elektricitet i og uden for bygninger. For at gøre dette forbinder kabelfordeleren, kabeludløb samt tilslutninger og oprettelse af forbindelse til elektriske anlæg og forbrugere.

  Farverne på strømlederne følger en gyldig regulering i hele Europa og forråder deres funktion. Således er udendørslederen eller fasen som strømførende leder indkapslet i brun eller sort lavspændingsnet. Den neutrale leder eller nulleder kendetegner en blå eller grå indkapsling. Jording som beskyttelsesleder til bortføring af evt. forekommende berøringsspænding er med grøn-gul kappe.

  Strømkabel og tilslutningskabel fås som metervare og i forkonfektionerede længder. Du kan finde yderligere varianter inden for kabel- og ledninger. Tilslutning til enheder og fordelere sker i forskruede, loddet eller indsættelige udførelse. Til midlertidige forbindelser og til forbindelse over større afstande mellem stikdåser og elektriske enheder findes der kabeltromler med kabler i forskellig længde. Forlængerkabel forbinder kortere afstande

   
   

  Fordelerskab-teknik

  Fordelerskabet eller fordelerboksen er hjertet i strømfordelingen i dine bygninger og den elektriske husinstallation. Herfra transporteres den elektriske strøm via sikringer, indretninger til overspændingsbeskyttelse og Fi-sikkerhedsafbrydere gennem elektriske ledninger. Skabene optager strømmåler, måleapparater, spændingsovervåger, gateways, netværksmoduler og pengeautomater. Der kan vælges mellem skabe i opbygnings-, overflade-, planmonteret- eller hulvægudførelse.

  Moderne fordelerskab-teknik sikrer en ensartet, problemfri og effektiv transport af strøm og signaler. Efterhånden som digitaliseringen og de nye metoder til energiudvinding skrider frem, kommer stadig mere moderne teknologi ind i distributionsskabet. Sådan hjælper fordelingen i dit hjem ved brug af Smart Home-komponenter og intelligent bygningsteknik, fotovoltaik-anlæg, varmepumper, blokvarmekraftværker, energilagring og ladestationer til elbiler. Planlæg lige fra begyndelsen tilstrækkelig plads i fordelerskabe til fremtidige anvendelser.

  El-installationsmateriale

  Hvis du er i færd med at bygge et hus, sanere bygninger eller foretage tilpasninger til eksisterende el-installationer, har du brug for det rigtige el-installationsmateriale. Det omfatter alle elektriske komponenter, som du har brug for til distribution af elektrisk strøm og tilslutning af forbrugere. Her finder du for eksempel installationsdåser, forbindelsesklemmer, netstik, netkoblinger, kontakt, dæmper, tape og andet installationstilbehør.

  Lynsikring & jording

  I alle bygninger skal der i henhold til din VDE 0100, del 401, oprettes en potentialudligning. Den er beregnet til beskyttelse mod elektriske stød. Derudover indleder lynbeskyttelsessystemer og jordanlæg blitzstrømmen målrettet i jorden og minimerer blitzforskelle som følge af stød. De bidrager dermed væsentligt til bygningernes sikkerhed og til brandsikring. Ved at udlede lynstrømme via en fiskeanordning til jordsystemet med samtidig potentialeudligning forhindres overspænding og farlig gnistflugt.

  Samtaleanlæg, dørklokker og klokker

  Signal-, opkald- og samtaleanlæg samt dørklokker og klokker annoncerer gæster før døren ved hjælp af opkaldstone, melodi, sirene, horn eller lysimpuls. Så ved du og dine medarbejdere eller familiemedlemmer altid, når nogen står foran døren, efterspørger indgangen eller har brug for hjælp.

  Indbyggede klokker og dørklokker til planforsænket montering passer perfekt ind i omgivelserne. Trådløs gongs og trådløse ringeklokker giver dig fuld bevægelsesfrihed og er især velegnet til efterfølgende installation uden kabler. Samtaleanlæg fås som komplette pakke eller som enkeltkomponenter til individuel konfiguration.

  Trefaseteknik

  Drejestrømsteknik arbejder med 400 volt og anvendes til drift af effektive elektriske maskiner, for eksempel elevatorer, entreprenørmaskiner og elektriske køretøjer. De CEE-stik, CEE-adaptere og CEE-strømfordelere er de mest almindelige til vekselstrøm. Byggestrømfordelere er også udstyret med disse stik.

  Kontakter og stikdåser

  Stikdåser og kontakter er uundværlige for en komfortabel anvendelse af bygninger samt drift af belysningsteknik og maskiner. De er en vigtig del af den tekniske bygningsindretning og hører til de normalt synlige komponenter i elektroinstallationen. Derfor er design af dåser og kontakter så vigtigt. Med afstemning af form, farve og materiale kan rummene opvurderes. Af denne grund findes der utallige kontaktprogrammer fra klassisk over moderne til Retro.

  Kontaktprogrammerne fra kendte producenter som Berker, Busch-Jaeger, Gira, Jung, Kopp, Merten, PEHA, REV og Siemens tilbyder passende varianter til enhver stil og enhver indretning. Centralindsatser, der kan leveres på tværs af fabrikanter, og kompatibiliteten for nogle Smart Home-aktuatorer til populære kontaktprogrammer giver dig spillerum inden for elektroforsyningen.

  Stikdåser, kontakter og lysdæmper fås til monteringsvarianterne til overflade, planmontering, væg, gulv, loft, montering og bord. Der findes særlige stikdåser til tilslutning af komfurer og bageovne. Til udendørs brug fås der beskyttede moduler op til IP68 (komplet vandtæt).

   
   

  Sådan vælger du passende elinstallationsmateriale

   

  Ved indkøb af elinstallationsmateriale er det vigtigt at planlægge fremadrettet. Sæt dig på førsteklasses installationsmateriale, der nemt og tidsbesparende kan monteres. Komponenterne skal under alle omstændigheder opfylde sikkerhedskravene, kravene fra udstyrsfabrikanterne og de gældende lovmæssige krav.

  Ved tilpasning til eksisterende installationer eller reparationer inden for elektronik orienterer du dig ganske enkelt efter de komponenter, som du vil udskifte. De nye dele skal have samme eller bedre tekniske egenskaber end de tidligere elementer. Vær i den forbindelse opmærksom på det pågældende anvendelsesområde. Der er særlige ellaprodukter til vådrum, områder med høje temperaturer eller farlige områder. Oplysningerne i produktbeskrivelsen og på databladene, der er forbundet ved mange produkter, giver information om egnede anvendelsesområder og hjælper dig således med at vælge produktet.

  Hvis der i det eksisterende anlæg hovedsagelig er monteret komponenter af et bestemt mærke, anbefales det at vælge reservedele til det pågældende mærke. På synlige komponenter som for eksempel kontakter og stikdåser bør du af optiske årsager benytte den samme serie. .

  Inden for rammerne af en større el-installation har du ofte brug for talrigt el-installationsmateriale og værktøj. Opret en materialeplan, hvori alle relevante komponenter, kabler og tilslutningsmaterialer registreres. Planen gør det lettere at samle produkterne, sparer tid ved anskaffelse af delene og giver desuden mulighed for hurtig delkontrol.

   

  Hvem må føre, ændre eller reparere el-installationer?

  I henhold til eksisterende love og forordninger er det kun autoriserede elektrikere, der har tilladelse til at installere elektrisk udstyr erhvervsmæssigt eller foretage reparationer eller ændringer af eksisterende el-installationer og elektrotekniske anlæg. Afsnit 5.2 i din VDE 1000-10 beskriver de nødvendige kvalifikationer.